Lubańskie Jasełka 2011

O jakości życia każdej wspólnoty świadczy nie tylko wewnętrzny dynamizm, ale także zakres współpracy i otwarcia się na innych. Problem samoizolacji to dziś jeden z poważniejszych dylematów stojących przed bardzo wieloma formacjami.

4 lata temu, w 2007 roku, została zawiązana ścisła współpraca między parafiami Świętej Trójcy i św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu – owocująca wzajemną pomocą oraz promocją dorobku działających w nich grup formacyjnych. Wśród wielu takich momentów wpisały się już w kalendarium parafii św. M.M.Kolbe w Lubaniu-Księginkach spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu na początku roku kalendarzowego – ich okazją były opracowywane przez katechetę, ks. Andrzeja Łuczyńskiego, a przedstawiane przez prowadzone przezeń klasy JASEŁKA.

Zgodnie z tradycją, w pierwszą niedzielę 2011 roku (02.01), grupa uczniów klas V wspomnianej szkoły (której patronuje Jan Paweł II), przedstawiła nam – jak zwykle piękne – jasełka, których przesłaniem stały się słowa: „Grzech zwyciężony przez Dziecię”. Połączenie tradycji i współczesności oraz typowo dziecięcy entuzjazm pozwoliły nam przeżyć piękny czas, przedłużający i podkreślający potrzebę trwania w „betlejemskiej atmosferze”.

Była to pierwsza odsłona tegorocznych jasełek. W kolejną niedzielę (09.01), w uroczystość Chrztu Pańskiego, mieliśmy okazję raz jeszcze pochylić się nad Tajemnicą Narodzin – tym razem dzięki Młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach, która przedstawiła piękny, momentami bardzo wzruszający program artystyczny. Nagrodzenie wykonawców rzęsistymi oklaskami było całkowicie zrozumiałe – szkoła bowiem od wielu już lat postawiła bardzo duży nacisk na jakość kreacji aktorskich swoich uczniów.

Tak więc w ciągu dwóch tygodni mieliśmy okazję spojrzeć na istotę minionych świąt, ukazaną przez dzieci i młodzież. Było to bardzo budujące i pełne emocji doświadczenie, za które gorąco dziękujemy Wykonawcom.

Dodaj komentarz: