II niedziela po Narodzeniu Pańskim 02.01.2011 roku

*** Przeżywamy 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Jest to także I niedziela nowego roku kalendarzowego – życzę, aby obfitował on w Boże błogosławieństwo i dobro od ludzi; by był czasem prawdziwie błogosławionym.

*** Gościmy dzisiaj grupę uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubaniu z ks. Andrzejem Łuczyńskim, którzy po mszy św. o godz. 10:00 przedstawią nam Jasełka, na które serdecznie zapraszam.

*** W poniedziałek wznawiamy wizytę duszpasterską A.D.2011. Program kolędy jest wywieszony w gablocie; został także umieszczony na stronie parafialnej. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z terminami wizyt kolędowych – gdyby nie pasowały, bardzo proszę o zgłoszenie chęci spotkania w ostatnim dniu tegorocznej kolędy. Podczas kolędy msze św. sprawowane będą w dni powszednie (za wyjątkiem świąt i uroczystości) o godz. 8:00; w soboty – o godz. 10:00.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— w czwartek (06.01) – Objawienie Pańskie (uroczystość)

— w niedzielę (09.01) – uroczystość Chrztu Pańskiego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek, z racji uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) msze św. o godz. 10:00 i 11:30 – podczas mszy poświęcenie kredy i kadzidła.

*** Najbliższa niedziela – niedziela Chrztu Pańskiego – kończy liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego. W tym dniu zostanie pobłogosławiona woda, którą będzie można zabrać ze sobą do domów.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*****************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże

Psalm responsoryjny

REFREN: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało


Chwal, Jerozolimo, Pana,

wysławiaj twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich

i błogosławi synom twoim w tobie.

————————

Zapewnia pokój twoim granicom

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi

i szybko mknie Jego słowo.

—————————-

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów.

Nie oznajmił im swoich wyroków.

Drugie czytanie

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Dodaj komentarz: