Podsumowanie roku 2010

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO

I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2010

Dobiegający końca rok kalendarzowy 2010 – czas trwania I Synodu Diecezji Legnickiej i pierwszy rok funkcjonowania wspólnoty w powiększonym składzie osobowym (ilość mieszkańców wynosi około 2000 osób) – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.

Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

*** w niedzielnej Eucharystii (według danych z miesięcznej obserwacji) uczestniczy około 17% Parafian (spadek o 5% w stosunku do roku 2009, a o 10% w stosunku do roku 2008); z tej grupy około 33% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. (w tym roku rozdano około 13000 Komunii – w ubiegłym blisko 13 000);

*** sakramentu Chrztu udzielono 17 dzieciom (w roku 2009 – 10);

*** związek małżeński zawarło 7 par (w roku 2009 – 4);

*** do wieczności odeszło 19 parafian (w roku 2009 – 13) – dane obejmują pogrzeby wpisane do parafialnej księgi zmarłych;

*** w uroczystości I Komunii św. wzięła udział 7-osobowa grupa dzieci (w roku 2009 – 13);

*** przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczęła 16-osobowa grupa Młodzieży klas 3 Gimnazjum;

*** grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą I sobotę miesiąca liczy obecnie 13 osób (w roku 2009 – 9);

*** w okresie od 01.01.2010 roku sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 109 osobom;

*** nie zmienił się zasadniczo skład parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej, liczącej obecnie 42 osoby;

*** druga parafialna grupa formacyjna – Żywy Różaniec – gromadzi na dzień dzisiejszy 44 osoby;

*** parafialna grupa Służby Liturgicznej liczy obecnie 10 osób – w tym 1 kandydata; dużym wydarzeniem była promocja na ministranta Sebastiana Rybickiego (w niedzielę Chrystusa Króla). W październiku, podczas kolejnych wyborów, został utrzymany dotychczasowy zarząd grupy w składzie: szef ministrantów – Kamil Kwieciński;

*** działająca od 4 lat Schola parafialna EDEN liczy obecnie 16 osób (w tym 5-osobową grupę instrumentalną);

*** w tym roku funkcję Kościelnych pełniło dwóch Panów: Zbigniew Kwieciński i Jan Piskozub; o wygląd ołtarza dbały w tym roku Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Kleszczyńska i Krystyna Zakrzewska; o dekoracje w czasie świąt i okazjonalnych uroczystości zatroszczyły się w tym okresie Panie: Beata Kwiecińska i Paulina Kołodziejczak (ich dziełem – dzięki wielkiej pomocy Panów Kąckich – jest tegoroczna szopka betlejemska). Stała grupa mieszkańców poszczególnych ulic dbała w tym roku o czystość naszej świątyni.

*** powołany do życia w marcu 2009 roku Parafialny Zespół Synodalny liczy obecnie 7 osób – spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca;

*** zaprzysiężona w październiku 2008 roku Rada Parafialna składa się obecnie z 19 osób;

*** stałe spotkania dwóch grup formacyjnych naszej Parafii: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w każdą I sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych; w spotkaniach tych bierze także udział Parafialny Zespół Synodalny;

*** przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania (I i III środa miesiąca) oraz do I Komunii św. (I niedziela miesiąca);

*** tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Msza św. roratnia o godz. 17:00 – podczas tych spotkań liturgicznych dało się zauważyć zwiększenie frekwencji uczestników.

*** od października br. kalendarium liturgii w naszej parafii wzbogaciło się o piątkową adorację Najświętszego Sakramentu, rozpoczynającą się po mszy św.;

*** w roku 2010 przeżyliśmy wielki wydarzenie duchowe – Misje Święte – przeprowadzone przez Ojca Bogdana Kocańdę w okresie Wielkiego Postu (20-27.02.2010 r.);

*** dużym wydarzeniem kończącego się roku był odpust parafialny, połączony z organizacją III Festynu Parafialnego, który okazał się wielkim sukcesem (mimo niesprzyjającej aury);

*** nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyło się zimowisko, czerwcowy Festyn Dziecięcy, sierpniowy wyjazd 7-osobowej grupy naszych parafian na kolonie letnie i uroczystość św. Mikołaja (w tym roku przygotowano ponad 70 paczek);

*** otwarta w listopadzie 2008 roku świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, gromadzi obecnie 12-osobową grupę dzieci i młodzieży, którymi opiekuje się 5 osób pełniących (jako wolontariusze) funkcje Opiekunów. Dużym sukcesem świetlicy był marcowy Kiermasz Wielkanocny i grudniowy Kiermasz Świąteczny, które stały się okazją prezentacji kreatywności i możliwości twórczych naszych najmłodszych oraz zebrania funduszów na funkcjonowanie świetlicy w przyszłym roku;

*** w tym roku rozpoczęło swoją działalność parafialne Koło Fotograficzne, prowadzone przez Państwo Szeremeta;

*** unijną pomocą żywnościową w ramach programu PEAD objęto 21 rodzin i osób samotnych.

Rok 2010 obfitował także w wiele inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym. Zostały one omówione w skierowanych do Parafian liście, załączonym do roznoszonych opłatków – wspomnę tylko najważniejsze:

— modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odświeżenie malatury kościoła oraz wyłożenie płytą granitową stopnia ołtarzowego (w lipcu br);

— montaż kraty najazdowej do kościoła dla osób starszych i niepełnosprawnych (październik 2010 r.);

— rozpoczęta w listopadzie adaptacja kolejnej piwnicy na plebanii na większą zimową salę sportu;

— montaż projektora multimedialnego i ekranu do wyświetlania tekstów pieśni w kościele;

— dalszy ciąg prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła.

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2010. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Wasza życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam. Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

O tym, jaki jest status parafii (starzejąca się – młodniejąca) decyduje proporcja chrztów i pogrzebów. Tak to wygląda w naszej parafii:

Dodaj komentarz:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/swmaksymilian/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876