Niedziela Świętej Rodziny 26.12.2010 roku

*** Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – jest to święto patronalne wszystkich rodzin. Życzę Państwu z tej okazji wiele wzajemnej miłości i ciepła w rodzinnej codzienności.

*** Składam płynące z serca podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w obchód Tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. Więcej zdjęć można znaleźć W TYM MIEJSCU

*** W najbliższy poniedziałek rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D.2011. Program kolędy jest wywieszony w gablocie; został także umieszczony na stronie parafialnej. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z terminami wizyt kolędowych – gdyby nie pasowały, bardzo proszę o zgłoszenie chęci spotkania w ostatnim dniu tegorocznej kolędy. Podczas kolędy msze św. sprawowane będą w dni powszednie (za wyjątkiem świąt i uroczystości) o godz. 8:00; w soboty – o godz. 10:00.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— w poniedziałek (27.12) – św. Jana, Apostoła i Ewangelistę

— we wtorek (28.12) – św. Młodzianków, męczenników

— w sobotę (01.01) – Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Z racji zakończenia roku kalendarzowego w piątek msza św. o godz. 17:00 ze sprawozdaniem proboszcza, po czym nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

*** W sobotę (01.01) msze św. o godz. 10:00 i 11:30.

*** Parafialna zabawa sylwestrowa…

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (cena 7 zł) dzisiaj m.in. najbardziej znaczące zdjęcia komentujące wydarzenia roku 2010; jak o Panu Bogu mówią maluchy; o śledztwie smoleńskim oraz o problemie samotności. W najnowszej „Niedzieli” (cena 8 zł), zaopatrzonej w kalendarz ścienny i teksty kolęd, przeczytamy m.in. o historii obchodów Bożego Narodzenia, o przebiegu śledztwa smoleńskiego oraz świąteczną opowieść o Franciszku Karpińskim. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy słowo Ks. Biskupa Marka Mendyka do niepełnosprawnych, życzenia duszpasterzy diecezjalnych oraz relację o przebiegu Świąt u Karmelitanek. Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze zmianami w cenach poszczególnych periodyków.

******************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grze-chów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wy-tchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby na-wet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Syr 3,2-6.12-14

Psalm responsoryjny

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,

kto chodzi Jego drogami.

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren

Małżonka twoja jak płodny szczep winny

we wnętrzu twojego domu.

Synowie twoi jak sadzonki oliwki

dokoła twojego stołu.

Refren

Oto takie błogosławieństwo dla męża,

który boi się Pana.

Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,

oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

Refren

Ps 128(127)1-2.3.4–5 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Kol 3,12-21

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,

słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzeki: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci po¬wiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela”. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść, Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

Mt 2,13-15.19-23

Dodaj komentarz: