4 niedziela Adwentu 19.12.2010 roku

*** Przeżywamy 4 Niedzielę czasu przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Jest to 3 niedziela miesiąca – „niedziela parafialna”. Zebrana dzisiaj taca jest przeznaczona na potrzeby inwestycji w naszej parafii.

*** W tym tygodniu kończymy nasze adwentowe spotkania roratnie. Z racji spowiedzi we wtorek msza zostanie odprawiona o godz. 16:00, w środę zaś o godz. 17:30. Przepraszam za te zmiany – są niezależne ode mnie. Dziękuję wszystkim uczestnikom za piękną atmosferę modlitwy.

*** W imieniu Kadry Opiekunek i Podopiecznych świetlicy parafialnej składam serdeczne podziękowanie za zainteresowanie świątecznymi wyrobami naszych najmłodszych. Jak widać, jeszcze trochę ich zostało. Można je nabyć przy stoliku. Oprócz dekoracji przy stoliku można nabyć także świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom [duża – 15 zł, mała – 6 zł], w zakrystii zaś opłatki.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— w sobotę (25.12) – Narodzenie Pańskie

—  w niedzielę (26.12) – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek, 23.12 od godz. 9:00 przedświąteczne odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Chorych, którzy nie korzystają z comiesięcznych spotkań można zgłaszać w zakrystii. Po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – obecność wszystkich obowiązkowa.

*** W związku z nadchodzącymi świętami potrzeba przygotować do nich naszą świątynię. Serdecznie zapraszam do przygotowania kościoła na świąteczny czas – dekorowanie choinek odbędzie się w poniedziałek od godz. 17:00 (serdecznie zapraszam ministrantów, Scholę oraz chętną młodzież); we wtorek po mszy św. grupa dekoracyjna przygotuje szopkę (będzie potrzebna pomoc kilku mężczyzn); sprzątanie natomiast rozpoczniemy w środę po Mszy św. Ufam, że nie zabraknie osób, którym będzie zależało na godnym świątecznym wyglądzie naszej świątyni.

*** W piątek będziemy przeżywać jedyny w swoim rodzaju, bardzo rodzinny, wieczór wigilijny. Życzę, aby towarzyszyła mu atmosfera serdeczności, rodzinnego ciepła i miłości. Msza św. pasterska o północy – osoby, które podczas pasterki przyjmą komunię św. mogą uczynić to powtórnie podczas Mszy św. w dniu 25.12. W sobotę (25.12) nie będzie Mszy św. o godz. 8:30. Pozostałe Msze św. bez zmian. W niedzielę Świętej Rodziny (26.12) kolekta przeznaczona jest na WSD w Legnicy.

*** Nasze ostatnie tegoroczne inwestycje to: rzutnik multimedialny i ekran oraz adaptacja większej Sali sportu dla dzieci i młodzieży. Było to możliwe dzięki ofiarności wielu Parafian oraz  zasponsorowanie części kosztów rzutnika. Wszystkim włączającym się w te prace składam gorące „Bóg zapłać”.

*** Parafialna zabawa sylwestrowa…

*** Ogłoszenie ks. Andrzeja – Bal Karnawałowy 22.01.2011 roku w Motelu Łużyckim.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (cena 4 zł) dzisiaj m.in. płyta „Rodzinne kolędowanie”, poradnik dla rodziców „Co zrobić, gdy dziecko nie chce chodzić na religię”, modlitwa przed wigilią oraz kolejny odcinek cyklu o czytaniu Pisma św. W najnowszej „Niedzieli” przeczytamy m.in. o kondycji polskiej Służby Zdrowia, o wydarzeniach Grudzień’70 oraz o procesie wykluczania katolików z życia publicznego. Znajdziemy tu także tekst modlitwy wigilijnej. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy relację z lubińskich obchodów wspomnienia św. Barbary, spotkania ze św. Mikołajem w WSD w Legnicy oraz rekolekcji kapłańskich w Janicach.

***************************

IV Niedziela Adwentu

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”. Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”.

Iz 7,10-14

Psalm responsoryjny

Refren: Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził

i utwierdził ponad rzekami.

Refren

Kto wstąpi na górę Pana,

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,

który nie skłonił swej duszy ku marnościom

i nie przysięgał fałszywie.

Refren

On otrzyma błogosławieństwo od Pana

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają,

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Refren

Ps 24(23)1-2,3-4,5-6 (R.: por. 7c i 10b)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Rz 1,1-7

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 1,23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Mt 1,18-24

Dodaj komentarz: