1 niedziela Adwentu 28.11.2010 roku

***  Obchodem dnia dzisiejszego wkraczamy w czas przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi i oczekujemy na Jego powtórne przyjście na końcu czasów – w czas Adwentu.

*** Podczas mszy św. o godz. 8:30 zostaną poświęcone opłatki, które zostaną rozniesione do naszych domów przez osoby, posiadające pisemne upoważnienie parafii. Można je (oraz kartki świąteczne) także otrzymać w zakrystii. Podczas mszy o godz. 10:00 natomiast zostanie rozstrzygnięty parafialny konkurs na najciekawszą koronę dla Pana Jezusa. Także od dzisiaj możemy wziąć udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom – w zakrystii można nabyć świece wigilijne w cenie: duża świeca – 15 zł, mała – 6 zł.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Począwszy od wtorku rozpoczynamy Msze św. roratnie. Sprawowane będą codziennie od wtorku do soboty o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam na nie dzieci i młodzież. W zakrystii znajduje się kosz, do którego można składać słodycze, które zostaną wykorzystane podczas losowania serduszek przygotowanych przez dzieci. Dzieci proszę o przynoszenie serduszek z napisanymi „prezentami dla Nowonarodzonego” – spełnionymi dobrymi uczynkami. Serduszka zostaną zawieszone na jednej z naszych choinek.

*** W związku z obchodami ubiegłej niedzieli składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie wyrazy pamięci i serdeczności oraz modlitwę w mojej intencji. Jednocześnie jeszcze raz życzę obfitości łask Bożych naszej Scholi EDEN, Służbie Liturgicznej oraz Opiekunkom i uczestnikom zajęć świetlicowych.

*** W tym tygodniu wspominamy:

— we wtorek  (30.11) – św. Andrzeja Apostoła (patronalne święto ks. Wicedziekana Andrzeja Fili i katechety naszych dzieciaków, ks. Andrzeja Łuczyńskiego)

—  w piątek (03.12) – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

—  w sobotę (04.12) – św. Barbarę, dziewicę i męczennicę, patronkę górników

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA ORAZ BRACI GÓRNICZEJ

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH, WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W czwartek kolejne spotkanie kandydatów do Bierzmowania – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W najbliższy piątek, z racji sobotniego wspomnienia św. Barbary, serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, a szczególnie górników na uroczystą Mszę św. w intencji pracowników Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI.

*** Najbliższy piątek to także I piątek miesiąca. Z tej racji okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorna Msza św. w intencji wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca ze zmianą tajemnic różańcowych. Po mszy spotkanie w świetlicy parafialnej. Obu grup oraz Parafialnego Zespołu Synodalnego. Serdecznie zapraszam.

*** W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Leśnej 27-35 oraz ul. Zamkowej.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową serdecznie zapraszam w poniedziałek i środę w godz. 18:30-19:30.

*** Składam gorące podziękowanie Paniom, które przygotowały adwentowy wystrój ołtarza oraz Martynie i Magdzie za pomoc w składzie listu do parafian.

*** W miniony piątek nasze Gimnazjum nr 1 obchodziło swoje święto. Naszej Młodzieży serdecznie gratuluję kreatywności i talentów oraz życzę – także Gronu Pedagogicznemu – obfitości łask Bożych w codziennej pracy i nauce.

*** Sprawa zimowiska – wstępne zgody w zakrystii.

*** Zbliża się Dzień Dobroci – wspomnienie św. Mikołaja Biskupa. Jest to okazja do sprawienia (szczególnie dzieciom) wielkiej radości. Czasem niewiele trzeba, aby ujrzeć dziecięcy uśmiech. Osoby, które mogą i chciałyby wesprzeć materialnie organizację spotkania naszych dzieciaków ze św. Mikołajem proszę o kontakt ze mną lub p. Małgorzatą Kleszczyńską i Kazimierą Hałajko. Spotkanie naszych najmłodszych ze Świętym odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 16:00.

*** W kalendarium naszej parafii wpisały się już – organizowane przez Świetlicę Parafialną – Kiermasze świąteczne. Najbliższy odbędzie się 12.12.2010 roku. Już teraz serdecznie zapraszam w imieniu Kadry i Podopiecznych.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*** Ks. Andrzej Łuczyński wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży z parafii Świętej Trójcy w Lubaniu organizują Zabawę Karnawałową. Szczegóły w odnośnym plakacie (można go powiększyć klikając myszką).

********************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!

Iz 2,1-5

Psalm responsoryjny

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:

„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy

w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren

Tam wstępują pokolenia Pańskie,

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie,

trony domu Dawida.

Refren

Proście o pokój dla Jeruzalem:

Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.

Niech pokój panuje w twych murach,

a pomyślność w twoich pałacach.

Refren

Ze względu na braci moich i przyjaciół

będę wołał: „Pokój z tobą”.

Ze względu na dom Pana, Boga naszego,

modlę się o dobro dla ciebie.

Refren

Ps 122 (121), 1-2, 4-5, 6-7, 8-9 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Rz 13,11-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ps 85 (84), 8

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

Mt 24,37-44

Dodaj komentarz: