Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata 21.11.2010 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy obchód kolejnego roku liturgicznego. Jest to jednocześnie NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wczoraj zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa wypominkowe. Dziękuję za liczne w nich uczestnictwo oraz piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy.

*** W naszej parafii obchodzimy dzisiaj wyjątkowy dzień w trzech odsłonach – będziemy w nich uczestniczyć podczas mszy św. o godz. 9:45:

— Swoje święto patronalne obchodzi parafialne koło Służby Liturgicznej

— Patronalne święto (z racji jutrzejszego wspomnienia św. Cecylii) i Kwiatowy Jubileusz (4 rocznicę powstania) przeżywa Parafialna Schola EDEN

— Grono Służby Liturgiczne powiększy się o promowanego dzisiaj Sebastiana Rybickiego.

*** Z racji wspomnienia św. Cecylii nasza Schola pragnie zaprosić wszystkich Parafian na koncert promujący wydanie drugiej płyty, zatytułowany „Jesteśmy piękni pięknem Boga”. Koncert odbędzie się po mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży – przypominam, ta msza św. rozpocznie się o godz. 9:45 /!!!/.

*** W dniu dzisiejszym skumulowało się wiele uroczystości – z tego powodu rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą koronę odbędzie się za tydzień, podczas mszy św. o godz. 10:00.

*** Wspomnienia tygodnia:

– poniedziałek (22.11) – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

– środa (24.11) – św. Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy

*** W minionym tygodniu zostało wykonanych kilka ważnych prac. Składam gorące podziękowanie p. Edwardowi Kozłowskiemu za podłączenie całości nagłośnienia kościoła; p. Andrzejowi Mikłaszewiczowi za podłączenie instalacji w nowej sali sportu dla naszej młodzieży oraz p. Marianowi Sokołowskiemu i Janowi Piskozubowi za prace adaptacyjne; panom: Januszowi Szmidt, Ryszardowi Piekarskiemu, Mariuszowi Nowak i …. za pomoc w uporządkowaniu terenu ze ściętych gałęzi drzew. Za to ostatnie gorąco dziękuję naszym lubańskim strażakom.

*** W najbliższy wtorek obchodzimy 2 rocznicę otwarcia świetlicy parafialnej im. Jana Pawła II. W tym dniu zapraszam na msze św. w intencji Opiekunów i Podopiecznych świetlicy. Jednocześnie dziękuję grupie wolontariuszek za serce i czas poświęcany dzieciom i młodzieży.

*** W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Katarzyny – patronki kolejarzy. Wszystkich kolejarzy serdecznie zapraszam w tym dniu na mszę w intencji ich i rodzin.

*** Osoby objęte unijną pomocą żywnościową, które nie zgłosiły się po odbiór żywności zapraszamy w poniedziałek w godz. 18:30-19:00.

*** Informuję, że opłatki będą roznoszone do naszych domów po ich poświęceniu w I niedzielę Adwentu.

*** W związku z powtarzającymi się sytuacjami braku kontaktu przy ustalaniu terminów pogrzebów bardzo proszę o każdorazowy kontakt ze mną przed ustaleniem godziny pogrzebu – jest to związane z częstymi kolizjami wyznaczonych godzin z terminarzem nauki w szkole.

*** W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. kalendarz na rok 2011 z fotografiami z Jasnej Góry, wywiad z bokserem Tomaszem Adamkiem o wierze i tęsknocie za niebem oraz o tym, kto i dlaczego postawił w Świebodzinie ogromną figurę Chrystusa Króla. W „Niedzieli” przeczytamy m.in. o konsystorzu 2010, o pierwszej biografii kard. Józefa Glempa, o dalszym ciągu śledztwa smoleńskiego oraz o pomniku Chrystusa Króla w Świebodzinie. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o listopadowych obchodach w naszej parafii /!!!/ i o sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej.

*****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i po¬wracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: »Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela«”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

2 Sm 5,1-3

Psalm responsoryjny

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:

„Pójdziemy do domu Pana”.

Już stoją nasze stopy

w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,

aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.

Tam ustawiono trony sędziowskie,

trony domu Dawida.

Refren

Ps 122 (121), 1-2.4-5 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Kol 1,12-20

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;

błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Por. Mk 11,10

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Łk 23,35-43

Dodaj komentarz: