32 niedziela zwykła 07.11.2010 roku

*** Przeżywamy 32 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówimy tajemnicę różańca w intencji naszych bliskich zmarłych.

*** W dniu dzisiejszym przypada 81 rocznica urodzin Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka – pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** Dzisiaj po sumie parafialnej spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.; o 16:00 zaś spotkanie Rady Parafialnej.

*** Miniony tydzień obfitował w wielkie uroczystości. Pragnę szczególnie serdecznie podziękować Młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lubaniu za przeprowadzenie „Refleksji Listopadowej” [mimo niewielkiej ilości uczestników] w uroczystość Wszystkich Świętych. Więcej zdjęć można znaleźć po wejściu na stronę www.janbar.jgora.pl

*** W dniu jutrzejszym rozpoczynam udział w rekolekcjach kapłańskich, trwających do 11.11 – w tym czasie msze św. bez zmian. Już teraz gorąco dziękuję ks. Andrzejowi Łuczyńskiemu i ks. Piotrowi Chorążyczewskiemu za zgodę na zastąpienie mnie w obowiązkach duszpasterskich. W przypadku zgłoszeń pogrzebów proszę kontaktować się z ks. Czesławem Misiewiczem z Kościelnika lub z którymś ze wspomnianych wyżej kapłanów.

*** Z racji wyjazdu ulega pewnej zmianie udział w nabożeństwach wypominkowych. Będą się one odbywały we wtorek i środę o godz. 16:30 – bez odczytywania kartek wypominkowych. Modlitwę różańcową poprowadzą wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (09.11) – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (święto)

— środa (10.11) – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

— czwartek (11.11) – św. Marcina z Tours, biskupa. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

— piątek (12.11) – św. Jozafata, biskupa i męczennika

— sobota (13.11) – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

*** W najbliższy czwartek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu niedzielny porządek mszy św. Z racji 1-listopadowego doświadczenia nie odbędzie się niestety „różaniec światłą” w intencji ofiar wojen i powstań narodowych. Zwracam się z prośbą o pomoc w oflagowaniu kościoła – zapraszam w poniedziałek o godz. 16:00.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” p. Ryszardowi Remez i jego ekipie za nieodpłatne wyczyszczenie rynien kościoła i plebanii oraz wymianę uszkodzonych rur odpływowych.

*** Z radością informuję, że w Niedzielę Chrystusa Króla (21.11) do grona naszych ministrantów zostanie przyjęty Sebastian Rybicki. Będziemy podczas tej mszy św. przeżywać także patronalne święto naszej Scholi EDEN, przeżywającej 4 rocznicę powstania. Po mszy św. odbędzie się koncert, na który serdecznie zapraszam

*** W związku z powtarzającymi się sytuacjami braku kontaktu przy ustalaniu terminów pogrzebów bardzo proszę o każdorazowy kontakt ze mną przed ustaleniem godziny pogrzebu – jest to związane z częstymi kolizjami wyznaczonych godzin z terminarzem nauki w szkole.

*** W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypominam, że umieszczenie jakichkolwiek ogłoszeń na terenie posesji parafialnej (za wyjątkiem nekrologów) musi zostać uzgodnione z proboszczem lub przedstawicielami Rady Parafialnej [dotyczy to tablicy ogłoszeń fundalnych].

*** W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

*** Zbliża się uroczystość Chrystusa Króla – zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą koronę Chrystusa Króla. Liczę na piękne autorskie prace.

*** Informuję, że opłatki będą roznoszone do naszych domów po ich poświęceniu w I niedzielę Adwentu.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o powstającej świątyni Sagrada Familia w Barcelonie, o tym, jak popkultura zawłaszcza symbole chrześcijańskie oraz dodatek IPN „Zbrodnie i terror komunizmu”. W „Niedzieli” przeczytamy o pogrzebie śp. Marka Rosiaka, o Polsce widzianej przez Jarosława Kaczyńskiego, o słudze Bożym Jerzym Ciesielskim oraz o rzeczywistości odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz dzisiejszym rozumieniu istoty tego święta. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o 10-leciu Domu Księży Emerytów, o odznaczeniu Ks. Biskupa Stefana Cichego medalem KEN, o występie Grupy od Anioła w Świeradowie Zdroju.

*************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Drugiej Księgi Machabejskiej

Zdarzyło się, że siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez Prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: „O co pragniesz zapytać i czego dowiedzieć się od nas? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo”. Drugi zaś brat w chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: „Ty zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: „Z nieba je otrzymałem, ale dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je otrzymam”. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewało się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia.

Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddano czwartego. Konając, tak powiedział: „Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie ma wskrzeszenia do życia”.

2 Mch 7,1-2.9-14

Psalm responsoryjny

Refren: Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,

usłysz moje wołanie,

wysłuchaj modlitwy

moich warg nieobłudnych.

Refren

Moje kroki mocno trzymały się Twoich ścieżek,

nie zachwiały się moje stopy.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz;

nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.

Refren

Strzeż mnie jak źrenicy oka,

skryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,

ze snu powstając, nasycę się Twym widokiem.

Refren

Ps 17(16),1.5-6.8 i 15 (R.: por. 15b)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.

2 Tes 2,16–3,5

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych,

Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ap 1,5-6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: »Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu«. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa »Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba«. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

Łk 20,27-38

Dodaj komentarz: