31 niedziela zwykła 31.10.2010 roku

*** Przeżywamy 31 niedzielę zwykłą. Przypominam, że wkroczyliśmy w tzw. czas zimowy.

*** Zakończyliśmy czas modlitwy różańcowej. Dziękuję wszystkim uczestnikom tegorocznych nabożeństw różańcowych – to było piękne świadectwo. Modlić się razem z Wami było wielką przyjemnością.

*** W dniu jutrzejszym będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych – dziękczynienie Kościoła za tych wszystkich (znanych i nieznanych), którzy w nagrodę za swoje życie ziemskie osiągnęli już niebo. Porządek mszy św. niedzielny. Jutro i 2.XI można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. W dniach 1-8.11 natomiast wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za nich odpust cząstkowy. Warunki jego uzyskania to: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego (w łączności z papieżem, a nie za niego).

*** Serdecznie zapraszam na jutrzejszą procesję, która – rozpoczynając się w kościele Świętej Trójcy – stanie się okazją ofiarowania naszym zmarłym daru wspólnotowej modlitwy.

*** Tradycyjnie już jutro o godz. 18:00 młodzież lubańskiego Gimnazjum nr 1 przedstawi misterium poetycko-modlitewne „Listopadowa Refleksja”, którego przesłaniem są słowa: „Śpieszmy się kochać ludzi…”. Rozważanie tajemnicy obcowania świętych zostanie połączone z różańcem za wszystkich zmarłych. Serdecznie zapraszam.

*** Z racji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych – Dnia Zadusznego – we wtorek o godz. 17:00 msza św. poprzedzona nabożeństwem wypominkowym o godz. 16:30.

*** W tym tygodniu, we wtorek, rozpoczynamy tegoroczną modlitwę wypominkową, którą obejmiemy zmarłych z rodzin naszej wspólnoty parafialnej. Na ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe. Imiona bliskich zmarłych proszę wpisywać w odpowiednie rubryki „Kobieta, mężczyzna” w formie mianownika. Na odwrocie został podany porządek nabożeństw wypominkowych. Aby umożliwić Państwu uczestnictwo w modlitwie, podczas której odczytane zostaną imiona Waszych bliskich zmarłych, proszę o zaznaczenie dnia, w którym dana kartka ma zostać odczytana. Wypełnione kartki proszę wrzucać tylko do skrzynki przy ołtarzu. Kartki wrzucone po 01.11 zostaną odczytane w jednym z późniejszych terminów. Różaniec wypominkowy odmawiany będzie od 02.11 do 20.11 od wtorku do soboty o godz. 16:30 (z przerwą 08-11.11 – z racji rekolekcji kapłańskich w tych dniach Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej poprowadzą różaniec bez odczytywania kartek wypominkowych). W niedziele podczas każdej Mszy św. odmawiać będziemy jedną tajemnicę różańca w intencji wszystkich zmarłych polecanych Bożemu miłosierdziu w tegorocznych wypominkach.

*** W najbliższą środę zapraszam w godz. 18:30-19:30 osoby objęte pomocą żywnościową.

*** Także w tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; wieczorna msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie formacyjne, na które zapraszam także Parafialny Zespół Synodalny.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” Młodzieży naszego Gimnazjum, która w miniony piątek uporządkowała teren przykościelnego cmentarza. Dziękuję również grupie dekoratorek i paniom, które przygotowały ołtarz na listopadowy czas – za piękny wygląd prezbiterium. Szczególne podziękowanie kieruję w stronę mieszkańców ul. Leśnej 18-25a za przygotowanie kościoła na Dzień Pański i uroczystość Wszystkich Świętych.

*** Jesień to czas porządków – za wielką pomoc w uporządkowaniu terenu wokół kościoła dziękuję grupie Parafian. Bez Was nie udało by się wykonać tej wielkiej pracy. BÓG ZAPŁAĆ!!!

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (01.11) – Wszystkich świętych (uroczystość)

— wtorek (02.11) – Wszystkich Wiernych Zmarłych (wspomnienie)

— czwartek (04.11) – św. Karola Boromeusza, biskupa

*** Dyrektor Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu serdecznie zapraszają na Wieczór Papieski 4.11.2010 roku o godz. 16:30 w Sali konferencyjnej Galerii Łużyckiej przy ul. Rynek Sukiennice 38. Szczegóły w plakacie w gablocie.

*** W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypominam, że umieszczenie jakichkolwiek ogłoszeń na terenie posesji parafialnej (za wyjątkiem nekrologów) musi zostać uzgodnione z proboszczem lub przedstawicielami Rady Parafialnej [dotyczy to tablicy ogłoszeń fundalnych].

*** W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

*** Osoby, które zamówiły zdjęcia z tegorocznego odpustu i remontu mogą je odebrać w zakrystii.

*** Zbliża się uroczystość Chrystusa Króla – zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą koronę Chrystusa Króla. Liczę na piękne autorskie prace.

*** Informuję, że opłatki będą roznoszone do naszych domów po ich poświęceniu w I niedzielę Adwentu.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” m.in. o sensie modlitwy za dusze czyśćcowe, sytuacji duchowej i prawnej osób ekskomunikowanych oraz deklaracja zgody na pobranie narządów do przeszczepu do noszenia w portfelu. W „Niedzieli” przeczytamy o stanowisku Kościoła w kwestii In vitro, postawie człowieka wierzącego wobec śmierci, o pogrzebie ks. Prof. Tadeusza Stycznia oraz o poszukiwaniu drogowskazów przez młodzież. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy opis uroczystego wprowadzenia relikwii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła p.w. św. Rodziny w Parszowicach, relację z prac synodalnych i prac renowacyjnych w Krzeszowie.

************************


Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty nie powołał do bytu? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli..

Mdr 11,22–12, 2

Psalm responsoryjny

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich,

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren

Niech Cię wielbią, Panie,

wszystkie Twoje dzieła

i niech Cię błogosławią Twoi święci.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa.

Refren

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach

i we wszystkich dziełach swoich święty.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren

Ps 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.:1a)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia: Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.

2 Tes 1,11-2,2

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

J 3, 16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”.

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Łk 19,1-10

Dodaj komentarz: