29 niedziela zwykła 17.10.2010 roku

*** Przeżywamy 29 niedzielę zwykłą. Jest to „Niedziela Parafialna” – dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na pokrycie kosztów instalacji kraty najazdowej przy kościele dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzisiaj rozpoczynamy coroczne liczenie wiernych.

*** W minioną niedzielę przeżyliśmy X Dzień Papieski – pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję w stronę grupy dekoracyjnej; młodzieży Gimnazjum nr 1 i Scholi Parafialnej EDEN (która przygotowała wieczorny montaż poetycko-muzyczny) oraz wszystkim, dzięki którym papieski wieczór był głębokim wspólnotowym przeżyciem.

*** W dniu jutrzejszym swoje święto patronalne przeżywają pracownicy Służby Zdrowia. Szanowni Państwo! Z tej okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych wypraszanych przez św. Łukasza, jak najlepszych warunków pracy i godziwej płacy oraz zrozumienia i życzliwości ze strony pacjentów.

*** Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc będą odprawiane od wtorku do soboty. Prowadzone będą przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież, które serdecznie zapraszam do licznego udziału w nich. Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach. Porządek przewodniczenia nabożeństwom przez poszczególne grupy znajduje się w gablocie.

*** Dzieci i młodzież naszej parafii gorąco zapraszam do wzięcia udziału w konkursie NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC. Trwać on będzie do 23.10.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (18.10) – św. Łukasza Ewangelisty

— wtorek (19.10) – 26 rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

— środa (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera

— czwartek (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Z racji zastępstwa w Zarębie spotkanie kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w piątek po mszy św. w świetlicy.

*** W najbliższą sobotę odbędzie się msza św. będąca podziękowaniem dla pani Krystyny Zakrzewskiej za wielki wkład pracy i zaangażowanie w życie naszej wspólnoty parafialnej. W nowym miejscu zamieszkania życzę Pani Krystynie obfitości łask Bożych.

*** Składam gorące podziękowanie Panom: Andrzejowi Mikłaszewicz i Franciszkowi Rogoza za podłączenie oświetlenia obrazów w kościele.

*** W ostatnich ławkach zostały wyłożone kartki wypominkowe – proszę o ich składanie na tacę, w zakrystii lub do wystawionej przed ołtarzem skarbony (proszę o nie wrzucanie ich do skarbony przy stoliku prasowym). Wypominki odbywać się będą od wtorku do soboty (+ 2.XI) o godz. 16:30 [z przerwą na czas rekolekcji kapłańskich – wtedy będzie prowadzona modlitwa różańcowa za zmarłych bez odczytywania kartek].

*** Przypominam, że Świetlica Parafialna czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 15:00-17:00.

*** W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów.

*** W związku z rozpoczęciem ogrzewania kościoła zwracam się z uprzejmą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.: punkty pomocne przy rozważaniu tekstu Ewangelii na dzisiejszą niedzielę; o spowiedzi generalnej oraz o obecności katolików w życiu publicznym. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony postaci św. Stanisława Kazimierczyka i włoskiej mistyczki, Natuzzy Evolo, kwestii dopalaczy, sympozjum na KUL-u „Biblia a moralność” oraz ponownemu przypomnieniu prawdy o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pielgrzymce kół różańcowych do Krzeszowa oraz rozpoczęciu nowego roku akademickiego na PWT i w Wyższym Seminarium Duchownym

*****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza..

Wj 17,8-13

Psalm responsoryjny

Refren: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:

skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

Pomoc moja od Pana,

który stworzył niebo i ziemię.

Refren

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,

ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie

Ten, który czuwa nad Izraelem.

Refren

Pan ciebie strzeże,

jest cieniem nad tobą,

stoi po twojej prawicy. Nie porazi cię słońce we dnie

ani księżyc wśród nocy.

Refren

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,

ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,

teraz i po wszystkie czasy.

Refren

Ps 121 (120),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

2 Tm 3,14-4,2

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Hbr 4,12

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: »Obroń mnie przed moim przeciwnikiem«. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: »Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie«”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

Łk 18,1-8

Dodaj komentarz: