Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – to polskie święto obchodzone 14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W każdej szkole organizowane są uroczyste apele. (Art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Światowy Dzień Nauczyciela przypada 14 października.

Lubański obchód święta Edukacji odbył się dzień później, w piątkowe popołudnie (15.10) w Miejskim Domu Kultury. Zgromadzonych Pedagogów i zaproszonych Gości powitała w imieniu Organizatorów Przewodnicząca Rady Miasta, p.Małgorzata Grzesiak oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, p.Ewa Gutek. Obie Panie podkreśliły wielkie znaczenie święta oraz lubańskie tradycje jego obchodu.

O wielkim znaczeniu szeroko pojętej Oświaty w życiu lokalnej wspólnoty pięknie mówił – nawiązując do słów Jana Pawła II: „Bogatym nie jest ten, który posiada, ale ten, który daje” – Starosta Powiatowy, p. Walery Czarnecki. W bardzo ciepłych słowach przekazał także zgromadzonym Nauczycielom serdeczne życzenia: bogactwa owoców współpracy z dziećmi i młodzieżą oraz wielkiej satysfakcji z codziennej pracy.

O docenianiu roli oświaty (wyrażającym się m.in. w inwestowaniu w placówki oświatowe) mówił kolejny mówca, Burmistrz Miasta Lubań, p. Konrad Rowiński. Podkreślił wielkie znaczenie zaangażowania szkół lubańskich we wszelkie programy rozwijające kreatywność uczniów. „To, co dzisiaj robimy jest efektem pracy nestorów, których gościmy na tej sali” – powiedział, witając serdecznie „legendę i historię lubańskiej edukacji”, p. Ludwika Anioła oraz wszystkich zgromadzonych emerytowanych Nauczycieli.

Dalszy ciąg uroczystości poprowadzili Państwo: Małgorzata Chojnacka, Inspektor Oświaty i Mariusz Tomiczek, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju. Rozpoczęła ją p. M.Chojnacka, przypominając historię i znaczenie Komisji Edukacji Narodowej (z której powstaniem związane jest dzisiejsze święto). Następnie, w imieniu Gospodarzy uroczystości, złożyła podziękowanie za wielką i owocną pracę nestorów lubańskiej edukacji. Chwila ta stała się okazją do okazania wielkiego szacunku przez wszystkich uczestników gali, którzy podczas wręczania nagród i listów gratulacyjnych przyjęli postawę stojącą i zgotowali nagrodzonym burzliwą owację.

Po jej zakończeniu zostały wręczone nagrody Burmistrza Miasta Lubań oraz Starosty Powiatowego w Lubaniu. Zostały także odczytane nazwiska Nauczycieli nagrodzonych przez Dyrektorów szkół [nadmienię, że lista była obszerna]. Ostatnim, bardzo wzruszającym, akcentem części oficjalnej stało się wręczenie nagrody pani Dyrektor Przedszkola Niepublicznego.

Tradycją stało się, że na spotkanie lubańskich Pedagogów składa się także część artystyczna. W tym roku galę uświetnił zwycięzca II edycji programu „Mam Talent”, Marcin Wyrostek z zespołem. Brawurowo przedstawiony koncert dał możność wysłuchania kanonów muzyki współczesnej (z jazzem włącznie) w mistrzowskim wykonaniu akordeonowym. Tego naprawdę warto było posłuchać.

Dodaj komentarz: