27 niedziela zwykła 03.10.2010 roku

*** Przeżywamy 27 niedzielę zwykłą, rozpoczynającą kolejny Tydzień Miłosierdzia. Z tej racji dzisiaj po każdej mszy św. można złożyć do puszek ofiarą będące wsparciem dla najbardziej potrzebujących. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy adoracja Najświętszego Sakramentu. Po sumie parafialnej pierwsze spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

*** Z racji rozpoczęcia miesiąca modlitwy różańcowej dzisiaj podczas każdej mszy św. okazja do poświęcenia różańców (można je także nabyć w zakrystii).

*** Dzisiaj o godz. 16:00 pierwsze powakacyjne spotkanie Rady Parafialnej – proszę o obecność wszystkich jej członków [!!!].

*** Nabożeństwa różańcowe przez cały miesiąc będą odprawiane od wtorku do soboty. Prowadzone będą przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież, które serdecznie zapraszam do licznego udziału w nich. Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach. Porządek przewodniczenia nabożeństwom: wtorek – Schola Parafialna; środa – Żywy Różaniec i Rada Parafialna; czwartek – kandydaci do Bierzmowania; piątek – Służba Liturgiczna; sobota – Rycerstwo Niepokalanej i Parafialny Zespół Synodalny.

*** Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież do wzięcia udziału w parafialnym konkursie „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC” – konkurs trwać będzie do 20.10.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (04.10) – św. Franciszka z Asyżu

— wtorek (05.10) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

— czwartek (07.10) – NMP Różańcowej

— sobota (09.10) – bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Składam gorące podziękowanie Paniom: Emilii Glazer i Elżbiecie Brzozowskiej za przygotowanie świątyni na dzień dzisiejszy. Niepokoi słabnący odzew Parafian na zaproszenia – TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA.

*** Od jutra wznawiamy działalność parafialnej świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II. Czynna będzie codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 15:00-17:00. Rodziców dzieci korzystających dotychczas z zajęć świetlicowych prosimy o dostarczenie pisemnych zgód na kontynuowanie ich udziału w zajęciach świetlicowych. Osoby dotychczas nie biorące w nich udziału powinny dostarczyć zgodę na udział dziecka w zajęciach i kartę zgłoszenia dziecka (dostępną na stronie parafialnej w zakładce „świetlica środowiskowa”).

*** Rozpoczynamy przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Kandydatów zapraszam na spotkanie inauguracyjne w środę (06.10) po mszy św. Spotkanie rozpoczyna Eucharystia o godz. 17:00 [!!!]

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów. Zapraszam także chłopców zainteresowanych ministranturą.

*** W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 8 rocznicę założenia Parafialnego Koła Rycerstwa Niepokalanej. Jubileusz ten podkreśli obecność Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa, którzy – w ramach prezentacji pism i publikacji książkowych – wygłoszą okolicznościowe homilie oraz zaprezentują dorobek Niepokalanowa (publikacje te będzie można nabyć).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. płyta CD z utworami Fryderyka Chopina; o tym, że jest droga wyjścia z syndromu proaborcyjnego i powrót do życia w łasce uświecającej oraz o Ojcu Pio. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony planowanym na przyszłą niedzielę obchodom X Dnia Papieskiego, tekst homilii poświęconej środkom społecznego przekazu, prezentację sylwetki prof. Andrzeja Nowaka, opis historii partyzanckiego oddziału „Jędrusiów” oraz opis przebiegu Festiwalu Wratislavia Cantans. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o istocie i założeniach Tygodnia Miłosierdzia, o przebiegu pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Krzeszowa, rozstrzygnięciu konkursu „Mój Krzyż” oraz zapoznamy się ze wspomnieniem o ks. Jerzym Popiełuszce.

*********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi proroka Habakuka

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: „Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.

Ha 1,2-3; 2,2-4

Psalm Responsoryjny

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,

radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Refren

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,

jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Refren

Ps 95(94), 1-2.6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a)

Drugie czytanie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

2 Tm 1,6-8.13-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Pana trwa na wieki,

to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

1P 1,25

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

Łk 17,5-10

Dodaj komentarz: