26 niedziela zwykła 26.09.2010 roku

*** Przeżywamy 26 niedzielę zwykłą.

*** Sprawozdanie z „Niedzieli Parafialnej”…

*** W zakrystii można obejrzeć-wypożyczyć albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zapisy na zdjęcia do końca września.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (27.09) – św. Wincentego a Paulo, prezbitera

— wtorek (28.09) – św. Wacława, męczennika

— środa (29.09) – świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)

— piątek (01.10) – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

— sobota (02.10) – Świętych Aniołów Stróżów

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem; popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe w piątek i sobotę o godz. 16:30. Przez cały miesiąc nabożeństwa te będą odprawiane od wtorku do soboty. Prowadzone będą przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież, które serdecznie zapraszam do licznego udziału w nich. Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach. Propozycje dni prowadzenia przez poszczególne grupy zostaną podane w przyszłą niedzielę.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszamy w poniedziałek i środę w godz. 18:30-19:30.

*** Gorąco dziękuję osobom, które zadbały o wykoszenie trawy przy murze posesji oraz na cmentarzu parafialnym.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów. Zapraszam także chłopców zainteresowanych ministranturą.

*** W sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na Dzień Pański mieszkańców ul. Leśnej 10-16. Na godz. 12:00 zapraszam członków Parafialnego Koła Fotograficznego.

*** W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

*** W poniedziałek (04.10) wznawiamy działalność parafialnej świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II. Czynna będzie codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 15:00-17:00. Rodziców dzieci korzystających dotychczas z zajęć świetlicowych prosimy o dostarczenie pisemnych zgód na kontynuowanie ich udziału w zajęciach świetlicowych. Osoby dotychczas nie biorące w nich udziału powinny dostarczyć zgodę na udział dziecka w zajęciach i kartę zgłoszenia dziecka (dostępną na stronie parafialnej w zakładce „świetlica środowiskowa”.)

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. płyta DVD z filmem „Syndrom” o skutkach zabicia nienarodzonego dziecka, o kulisach kręcenia piątej edycji popularnego serialu „Ranczo”. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony obchodom I Miechowskich Dni Jerozolimskich, wpływowi Katynia na dzisiejszą politykę oraz obchodom 16 Pielgrzymki Legionu Maryi na Jasną Górę. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o przebiegu dożynek diecezjalnych w Gryfowie Śląskim, o obecności etyki w szkole i spotkaniu założycielskim Komitetu Obrony Świętości Niedzieli.

********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Amosa

To mówi Pan wszechmogący: „Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumenty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele le wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków”.

Am 6,1a.4-7

Psalm responsoryjny

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

On wiary dochowuje na wieki,

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

chlebem karmi głodnych,

wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren

Pan przywraca wzrok ociemniałym,

Pan dźwiga poniżonych,

Pan kocha sprawiedliwych,

Pan strzeże przybyszów.

Refren

Ochrania sierotę i wdowę,

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki,

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren

Ps 146(145),6c-7.8-9a.9bc-10 (R.: por. 2)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.

1 Tm 6,11-16

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

2 Kor 8,9

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.

Łk 16,19-31

Dodaj komentarz: