25 niedziela zwykła 19.09.2010 roku

*** Przeżywamy 25 niedzielę zwykłą – Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to „Niedziela Parafialna”. Po sumie serdecznie zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne osoby, które mogłyby w tym roku szkolnym wesprzeć działalność świetlicy parafialnej oraz organizację przyszłorocznego zimowiska.

*** W zakrystii można obejrzeć-wypożyczyć albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zapisy na zdjęcia do końca września.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (20.09) – rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Legnicy

— wtorek (21.09) – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty (święto)

— czwartek (23.09) – św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

— sobota (25.09) – bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszamy w poniedziałek i środę w godz. 18:30-19:30.

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów. Zapraszam także chłopców zainteresowanych ministranturą.

*** W gablocie znajduje się zaproszenie na pielgrzymkę Żywego Różańca do Krzeszowa (02.10.2010 roku). Pani Dorota Grochol podjęła się organizacji wyjazdu. Koszt – 15 zł. Kontakt – od wtorku po mszy św.

*** Rodziców dzieci z klas III, które w przyszłym roku będą przeżywać uroczystość I Komunii św. serdecznie zapraszam na spotkanie w pierwszą niedzielę października (03.10) po sumie parafialnej.

*** W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o nauczaniu kard. Newmana, rozmowa z o.Raniero Cantalamessą, kaznodzieją Domu Papieskiego oraz czwór głos wybitnych księży o tym, jak po chrześcijańsku mierzyć się z tragedią. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony pielgrzymce papieża Benedykta XVI do Wielkiej Brytanii, prezentację sylwetki nowego nuncjusza oraz refleksję poświęconą 30 rocznicy powstania „Solidarności”. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o przebiegu pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Krzeszowa, o ogólnopolskim zjeździe seminaryjnych ojców duchownych, obchodach Dni Henrykowa Lubańskiego oraz o pielgrzymce do Katynia.

********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać”. Przysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.

Am 8,4-7

Psalm responsoryjny

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.

Chwalcie, słudzy Pańscy,

chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione,

teraz i na wieki.

Refren.

Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,

ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg,

co ma siedzibę w górze,

i w dół spogląda na niebo i na ziemię.

Refren.

Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga

z gnoju ubogiego,

by go posadzić wśród książąt,

wśród książąt swojego ludu.

Refren.

Ps 113(112),1-2.4-6.7-8 (R.: por. 1b i 7h)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste bez gniewu i sporu.

1 Tm 2,1-8

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,

aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

2 Kor 8,9

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.

Łk 16,10-13

Dodaj komentarz: