24 niedziela zwykła 12.09.2010 roku

1. Przeżywamy 24 niedzielę zwykłą. Dzisiaj Biskup Legnicki, Ksiądz Biskup Stefan Cichy obchodzi 12 rocznicę święceń. Dostojnemu Jubilatowi życzymy obfitości łask Bożych i asystencji Ducha Świętego w pasterskim posługiwaniu.

2. W dniu wczorajszym, wyjazdem integracyjnym zapoczątkowaliśmy kolejny rok pracy Scholi Parafialnej EDEN i Służby Liturgicznej naszej parafii. Gorąco dziękuję Rodzicom, którzy wsparli organizację i zapewnili opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Mam nadzieję, że wczorajszy wyjazd będzie na długo miłym wspomnieniem dla nas wszystkich. Opis naszego wyjazdu (a także z czasem foto-relację) można znaleźć tutaj

3. W zakrystii można obejrzeć-wypożyczyć albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zapisy na zdjęcia do końca września.

4. Wspomnienia tygodnia:

** poniedziałek (13.09) – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

** wtorek (14.09) – Podwyższenie Krzyża Świętego (święto)

** środa (15.09) – NMP Bolesnej

** czwartek (16.09) – św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

** sobota (18.09) – św. Stanisława Kostki, zakonnika (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

W SZCZEGÓLNOŚCI DZISIEJSZEMU JUBILATOWI

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI

STEFANOWI CICHEMU

BISKUPOWI LEGNICKIEMU

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

5. Od tego tygodnia pewnym zmianom ulega system wydawania żywności w naszej parafii. Osoby objęte pomocą żywnościową będą informowane w ogłoszeniach o możliwości odbioru artykułów żywnościowych – wtedy będzie czynny punkt ich wydawania.

6. Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

7. W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów. Zapraszam także chłopców zainteresowanych ministranturą.

8. W gablocie znajduje się zaproszenie na pielgrzymkę Żywego Różańca do Krzeszowa (02.10.2010 roku) – dedykuję je parafialnej wspólnocie różańcowej.

9. Rodziców dzieci z klas III, które w przyszłym roku będą przeżywać uroczystość I Komunii św. serdecznie zapraszam na spotkanie w pierwszą niedzielę października (03.10) po sumie parafialnej.

10. W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o najsłynniejszym konwertycie XIX wieku, kard. Newmanie, ciąg dalszy rozważań poświęconych krzyżowi i ciekawy materiał poświęcony nowej sukience Matki Boskiej Jasnogórskiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony spotkaniu Młodzieży z Janem Pawłem II podczas VI Światowego Dnia Młodzieży (1991 r.), historii nuncjatury apostolskiej w Polsce oraz rozważanie na święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o dalszym ciągu pomocy dla Powodzian, zapoznamy się z prezentacją kolejnych grup pielgrzymki legnickiej na Jasną Górę, obchodem trzeźwościowej drogi krzyżowej w Legnicy i przygotowaniami do VIII Wrześniowych Kresowian w Chojnowie. W numerze relacja ze spotkania i świadectwa p.Ryszarda Muzylaka w naszej parafii.

12. Wydawnictwo AZ zachęca do prenumeraty dwóch pism dla dzieci: „Dominik idzie do I Komunii Świętej” oraz „Ola i Jaś”. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

13. W przyszłą niedzielę  – w  „Niedzielę Parafialną” – po sumie serdecznie zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne osoby, które mogłyby w tym roku szkolnym wesprzeć działalność świetlicy parafialnej.

14. W okresie ferii zimowych planujemy kolejne zimowisko – jego organizacja jest uzależniona od osób chcących podjąć funkcje opiekunów. Osoby mogące w tym pomóc proszę o kontakt ze mną.

**********************************


Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: „Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: »Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej«”. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: „Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem”. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: „Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: »Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki«”.

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Wj 32,7-11.13-14

Psalm responsoryjny

Refren: Wstanę i wrócę do mojego ojca.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren

Panie, otwórz wargi moje,

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Refren

Ps 51 (50), 3-4.12-13.17 i 19

(R.: por. Łk 15,18)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

1Tm 1,12-17

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,

nam zaś przekazał słowo jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

2 Kor 5,19

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: »Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła«.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: »Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam«. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Łk 15,1-10

Dodaj komentarz: