23 niedziela zwykła 05.09.2010 roku

*** Przeżywamy 23 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Od dzisiaj wracamy do stałego porządku mszy św. niedzielnych – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę na rok szkolny 2010/2011 obfitości łask Bożych i nieustannej asystencji Ducha Świętego.

*** Zapraszam na zakładkę naszej Scholi Parafialnej EDEN. Serdecznie zapraszam w to miejsce

*** W zakrystii można obejrzeć-wypożyczyć albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zapisy na zdjęcia do końca września. Zdjęcia można także wypożyczyć na płycie DVD.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (08.09) – Narodzenie NMP (święto)

— niedziela (12.09) – 12 rocznica święceń Ks. Biskupa Stefana Cichego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W piątek po mszy św. zbiórka Służby Liturgicznej – proszę o obecność wszystkich ministrantów i kandydatów. Zapraszam także chłopców zainteresowanych ministranturą.

*** W najbliższą sobotę, z racji wyjazdu ze Scholą i Ministrantami, nie będzie mszy św. Za niedogodności gorąco przepraszam.

*** Rodziców dzieci z klas III, które w przyszłym roku będą przeżywać uroczystość I Komunii św. serdecznie zapraszam na spotkanie w pierwszą niedzielę października (03.10) po sumie parafialnej.

*** W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o niezwykłej okazji do głoszenia Bożej miłości, jaką jest katecheza w szkole; o prawdzie o Bogu głoszonej językiem ludzi młodych oraz o wierze i miłości do żony (w rozmowie z Wojciechem Kilarem). W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony Wotum Narodu (który dzisiaj zostanie poświęcony na Jasnej Górze), kolejną refleksję poświęconą tajemnicy Krzyża i odpowiedzialności dziennikarzy za jej przekaz oraz refleksję nad stanem dzisiejszego dziennikarstwa. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o otwarciu nowego odcinka Drogi św. Jakuba w Krzeszowie, o skali pomocy Legnickiej Caritas dla powodzian; znajdziemy także prezentację grup XVIII Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę.

*** Wydawnictwo AZ zachęca do prenumeraty dwóch pism dla dzieci: „Dominik idzie do I Komunii Świętej” oraz „Ola i Jaś”. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

***************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Mądrości

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Mdr 9,13-18b

Psalm Responsoryjny

Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka

i mówisz: „Wracajcie, synowie ludzcy”.

Bo tysiąc lat w Twoich oczach

jest jak wczorajszy dzień, który minął, albo straż nocna.

Refren

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,

jak trawa, która rośnie:

rankiem zielona i kwitnąca,

wieczorem więdnie i usycha.

Refren

Naucz nas liczyć dni nasze,

byśmy zdobyli mądrość serca.

Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?

Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren

Nasyć nas o świcie swoją łaską,

abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.

Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami

wspieraj pracę rąk naszych,

dzieło rąk naszych wspieraj.

Refren

Ps 90(89), 3-4.5-6.12-13.14 i 17 (R.: por. 1)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona

Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie, zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Flm 9b-10.12-17

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza

i naucz mnie Twoich ustaw.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 119(118),135

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Łk 14,25-33

Dodaj komentarz: