22 niedziela zwykła 29.08.2010 roku

*** Przeżywamy 22 niedzielę zwykłą. Mecze piłki siatkowej dzisiaj są zależne od pogody. W dniu dzisiejszym uroczystość odpustową przeżywają nasi sąsiedzi – parafia w Kościelniku.

*** Składam gorące podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w dzieło pomocy tegorocznym powodzianom. Zebrane dary zostały dostarczone w miniony poniedziałek.

*** W zakrystii można obejrzeć-wypożyczyć albumy ze zdjęciami z tegorocznej uroczystości odpustowej. Zapisy na zdjęcia do końca września.

*** Od przyszłej niedzieli wracamy do stałego układu mszy św. niedzielnych – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (01.09) – bł. Bronisławy, dziewicy; dzień rocznicy wybuchu II wojny światowej i rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego

— piątek (03.09) – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W środę (01.09), w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, o godz. 8:00 msza św. w intencji dzieci, młodzieży i Grona Pedagogicznego naszych szkół. Dzieciom i Młodzieży życzę sukcesów w nauce w tym roku, zaś Nauczycielom i Wychowawcom – sukcesów w pracy wychowawczej.

*** W tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. W piątek od godz. 16:00 okazja do spowiedzi św. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Po południu dwie msze św. – o godz. 16:00 msza ślubna, po czym (o godz. 17:00) msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** Trwa zbiórka funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. dodatek specjalny „Opór społeczny Sierpień’80”, „Papież w stoczni” i o bł. Matce Teresie z Kalkuty. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony bł. Matce Teresie z Kalkuty, jasnogórskiej inauguracji posługi nowego Prymasa Polski oraz miejscu krzyża w demokratycznym państwie świeckim. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o tragedii tegorocznej powodzi, diecezjalnym odpuście w Krzeszowie oraz o przebiegu tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Jest także do nabycia najunowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

******************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Syracydesa

Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Syr 3,17-18.20.28-29

Psalm responsoryjny

Refren: Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.

Sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,

i rozkoszują radością.

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,

cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie.

Refren

Ojcem sierot i wdów opiekunem

jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.

Bóg dom gotuje dla opuszczonych,

jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

Refren

Deszcz obfity zesłałeś, Boże,

Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.

Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,

które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

Refren

Ps 68(67),4-5ac.6-7ab.10-11 (R.: por. 11b)

Drugie czytanie

z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił.

Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.

Hbr 12,18-19.22-24a

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,

bo jestem cichy i pokorny sercem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 11,29ab

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Dodaj komentarz: