21 niedziela zwykła 22.08.2010 roku

*** Przeżywamy 21 niedzielę zwykłą. Dzisiejszą sumę parafialną przeżyjemy jako mszę św. ze świadectwem – będzie to przekonujący obraz dotyczący istoty sierpniowej abstynencji i problemu alkoholizmu.

*** Dzisiaj kończymy zbiórkę darów dla powodzian z naszego regionu. Zostaną one dostarczone w dniu jutrzejszym.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (24.08) – św. Bartłomieja, apostoła (święto)

— czwartek (26.08) – NMP Częstochowskiej (uroczystość)

— piątek (27.08) – św. Moniki

— sobota (28.08) – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** Dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę funduszów na zakup opału na okres grzewczy 2010/2011. Na stoliku prasowym oraz w ostatnich ławkach zostały umieszczone związane z tym koperty.

*** W przyszłą niedzielę odbędą się mecze piłki siatkowe – datki złożone w ich trakcie zostaną przeznaczone na wsparcie powodzian.

*** W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, materiał o poświęceniu klasztoru anuncjatek oraz istocie afery związanej z pracami komisji hazardowej. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony śp. Ks. Prałatowi Zygmuntowi Malackiemu, tragedii tegorocznej powodzi oraz urokom Kotliny Kłodzkiej. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o przebiegu tegorocznej Pielgrzymki Pieszej Diecezji Legnickiej na Jasną Górę, o planowanej na 4 września pielgrzymce osób niepełnosprawnych oraz jubileuszu 70-lecia Wspólnoty Ekumenicznej z Taize i 5 rocznicy śmierci Brata Rogera.

*** Na stoliku prasowym zostały wystawione albumy w cenie 2 zł, będące cegiełkami dla powodzian.

*******************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan – do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą w ofierze dla Pana wszystkich waszych braci, na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach, na moją Świętą Górę w Jerozolimie – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów” – mówi Pan.

Iz 66,18-21

Psalm responsoryjny

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,

wysławiajcie Go wszystkie ludy,

bo potężna nad nami Jego łaska,

a wierność Pana trwa na wieki.

Refren

Ps 117(116),1-2 (R.: Mk 16,15)

Drugie czytanie

z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

Hbr 12,5-7.11-13

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem drogą, prawdą i życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej

jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 14,6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić: »Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«. Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Łk 13,22-30

Dodaj komentarz: