Wniebowzięcie NMP 15.08.2010 roku

1. Przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to Niedziela Parafialna – zebrana kolekta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów tegorocznego remontu kościoła. Dzisiaj – podczas mszy św. odpustowej o godz. 13:00 – nastąpi uroczystość instalacji nowego proboszcza wspólnoty parafialnej w Zarębie.

2. W minioną niedzielę obchodziliśmy święto parafialne – odpust – połączony z III Festynem Parafialnym. Pragnę złożyć gorące podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w organizację uroczystości. Serdeczne „Bóg zapłać” kieruję w stronę osób, które zadbały o piękny przebieg sumy odpustowej: Panów Kościelnych, Scholi Parafialnej, LSO, osób, które podjęły się pełnienia funkcji liturgicznych, osób, które zadbały o godny wygląd świątyni. Dziękuję także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Festynu: grupie organizacyjnej, naszym wspaniałym Księginiankom (których wypieki cieszyły się dużym powodzeniem), osobom odpowiedzialnym za prowadzenie poszczególnych stanowisk festynowych, zawodnikom drużyn piłki siatkowej. Dzięki Wam odpust była prawdziwie ŚWIĘTEM WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

3. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU III FESTYNU PARAFIALNEGO

Lubań 08.08.2010 roku

W dniu 08.08.2010 roku odbyła się uroczystość odpustowa, której przewodniczył ks. Józef Olechowski, proboszcz parafii w Radostowie. Była dziękczynieniem za dzieło tegorocznego remontu w kościele parafialnym. Uroczystość została powiązana z III Festynem Parafialnym, będącym okazją integracji wspólnoty parafialnej oraz zebrania środków na pokrycie kosztów remontu i płatności parafialnych. Zebrano łącznie 4389 złotych 65 groszy – po odliczeniu kosztów własnych (602 złote) suma zbiórki wynosi 3788 złotych 21 groszy. Podczas Festynu została także przeprowadzona zbiórka na pomoc dla powodzian – zebrano kwotę 166 złotych 50 groszy (za które zakupiono 100 bochenków chleba – dostarczonych do Bogatyni 10.08.2010 roku). Podliczenia dokonała komisja w składzie: Małgorzata Kleszczyńska, Beata Kwiecińska, Krystyna Zakrzewska, Kazimiera Hałajko.

4. Od środy trwa zbiórka artykułów potrzebnych osobom i rodzinom dotkniętym tegoroczną powodzią w Bogatyni i okolicach. Szczegóły zostały umieszczone w odnośnych plakatach. Dary można składać w godz. 16:30-18:30.

5. Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

6. Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

7. Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (16.08) – św. Stefana Węgierskiego (święto patronalne Biskupa Legnickiego, ks. Stefana Cichego)

— wtorek (17.08) – św. Jacka, prezbitera

— piątek (20.08) – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

— sobota (21.08) – św. Piusa X, papieża

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

8. Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

9. W gablocie zostało umieszczone zaproszenie na mszę św. z okazji 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej – dzisiaj, godz. 12:30 w kościele NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu.

10. W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” (z dodatkiem – płytą CD z pieśniami patriotycznymi) dzisiaj m.in. o problemie krzyża przed pałacem prezydenckim, o tajemnicy Wniebowzięcia NMP i o Ruchu Światło-Życie. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony 90 rocznicy Cudu nad Wisłą, zjawisku pielgrzymek na Jasną Górę oraz przybliżeniu postaci patrona naszej parafii, św. Maksymiliana Marii Kolbe. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o Bazylice Krzeszowskiej, obchodach święta Policji we Wleniu i przebiegu XVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę.

***************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.

I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Psalm responsoryjny

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki,

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,

królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.

Refren

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

Król pragnie twego piękna,

on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Refren

Córa królewska wchodzi pełna chwały,

odziana w złotogłów.

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Refren

Ps 45,7.10-12.14-15

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.

1 Kor 15,20-26

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Łk 1,39-56

Dodaj komentarz: