19 niedziela zwykła ODPUST PARAFIALNY 08.08.2010 roku

*** Przeżywamy 19 niedzielę zwykłą. W naszej parafii jest to dzień Święta Parafialnego – ODPUSTU. Przeżywamy go w atmosferze dziękczynienia za Boże błogosławieństwo oraz wielką pomoc ludzi otwartego serca podczas tegorocznego remontu naszej świątyni. O godz. 13:00 suma odpustowa, której przewodniczyć będzie ks. Józef Olechowski, proboszcz parafii Objawienia Pańskiego w Radostowie. Po zakończeniu liturgii rozpocznie się III Festyn Parafialny, na który serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i Gości.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy wsparli organizację dzisiejszej uroczystości. Dzięki Wam odpust na Księginkach to prawdziwe ŚWIĘTO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (09.08) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy /święto/

— wtorek (10.08) – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika /święto/

— środa (11.08) – św. Klary dziewicy

— sobota (14.08) – św. Maksymiliana Marii Kolbe, prezbitera i męczennika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W sobotę (14.08) odbędzie się podsumowanie tegorocznego remontu kościoła – msza św. o godz. 16:00, po czym ognisko, na które serdecznie zapraszam wszystkich sponsorów i dobrodziejów tego dzieła.

*** W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowzięcia NMP. W parafii w Zarębie odbędzie się w tym dniu uroczystość instalacji nowego proboszcza wspólnoty parafialnej (podczas sumy odpustowej o godz. 13:00).

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** W dniach 18-25.02.2011 roku ks. Andrzej Łuczyński organizuje pielgrzymkę do Włoch, której głównym celem jest nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II i św. Ojca Pio. Szczegółowe informacje zostały umieszczone w gablocie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o św. Teresie Benedykcie Stein, o agroturystyce i o benedyktyńskim klasztorze w sercu luterańskiej Szwecji. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny w 1991 roku, urokom Magurskiego Parku Krajobrazowego, problemom z zaginięciami dzieci i młodzieży oraz śladom polskości na Syberii W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o legnickich obchodach święta policji, wystawie „Wybierz życie” w Zgorzelcu oraz świętowaniu wspólnoty w Gościszowie.

********************************

Czytania mszalne – uroczystość odpustowa

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości Mdr 3,1-9

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:

„Jestem w wielkim ucisku”.

I zalękniony wołałem:

„Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pana.

O Panie, jestem Twoim sługą,

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła 1 J 3,13-16

Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto nienawidzi swego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Słowa Ewangelii według świętego Jana J 15,12-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

Oto słowo Pańskie.


ODPUSTOWA MODLITWA WIERNYCH

Celebrans: Wierząc, że święci męczennicy mogą wyprosić wiele łask, przedstawmy teraz Bogu za wstawiennictwem Patrona naszej parafii, św. Maksymiliana Marii Kolbe, nasze potrzeby.

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa św. Maksymiliana głosił całemu światu Ewangelię miłości i miłosierdzia.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnymi świadkami Miłości.

3. Pamiętając słowa Prymasa Tysiąclecia o potrzebie „zagospodarowania wolności” wywalczonej kosztem tylu ofiar módlmy się za naszą Ojczyznę, aby odpowiedzialność jej rządzących oraz każdego z nas tworzyły klimat harmonijnego wzrostu na każdej płaszczyźnie jej codziennego istnienia.

4. W dniu dzisiejszym dziękujemy za Boże błogosławieństwo, którego doświadczaliśmy podczas tegorocznego remontu w naszej świątyni. Módlmy się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób – wsparciem finansowym, pracą rąk, a także modlitwą – wsparli dzieło, które niedawno zostało ukończone.

5. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, przeżywającej uroczystość odpustową a także za przybyłych Pielgrzymów i Gości, którym patronuje św. Maksymilian, aby przykład Męczennika Miłości mobilizował do służby człowiekowi poprzez dar jedności i praktykowanej na co dzień miłości.

6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych z naszej wspólnoty, którzy odeszli do Domu Ojca w okresie minionego roku, aby przeżywali już radość oglądania oblicza Bożego twarzą w twarz.

7. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali świętego Maksymiliana w miłowaniu Boga i bliźniego.

Celebrans: Dziękujemy Ci, Boże Ojcze, że umacniasz słabych ludzi do składania świadectwa miłości. Wejrzyj na nasze prośby i racz je łaskawie przyjąć i wysłuchać. Przez Chrystusa naszego Pana.

Dodaj komentarz: