18 niedziela zwykła 01.08.2010 roku

*** Przeżywamy 18 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** W dniu wczorajszym zostały zakończone prace związane z wymianą instalacji elektrycznej oraz modernizacją oświetlenia i nagłośnienia. Ostatnim ich akcentem było uprzątnięcie kościoła. Za tę wielką pracę składam gorące podziękowanie licznej grupie Parafian – w większości naszych wspaniałych Księginianek.

*** Jeszcze raz składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli w realizację tegorocznej inwestycji oraz wsparli ją finansowo i modlitewnie.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (04.08) – św. Jana Marii Vianney’a, prezbitera

— piątek (06.08) – święto Przemienienia Pańskiego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Najbliższy piątek to I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Po południu msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

*** Za tydzień obchodzić będziemy Święto Patronalne naszej wspólnoty – odpust. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i 13:00. Po sumie odpustowej, której przewodniczyć będzie proboszcz parafii Objawienia Pańskiego w Radostowie, ks. Józef Olechowski, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym Festynie Parafialnym.

*** Większość prac porządkowych w kościele została już wykonana. W ramach przygotowań do odpustu zapraszam jeszcze w piątek po mszy św.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o istocie sierpniowej abstynencji, o zabawie w pogrzeb i humorze środkowej Europy oraz o św. Agnieszce Czeskiej W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony uroczystościom na Polach Lednickich, relacji Unii Europejskiej wobec wartości chrześcijańskich oraz kolejny odcinek wakacyjnego cyklu – tym razem poświęcony Pojezierzu Wałeckiemu. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o przygotowaniach do diecezjalnego odpustu w Krzeszowie (15.08), przebiegu kolonii letnich organizowanych przez Caritas Legnicką i pielgrzymki szlakiem św. Jakuba po Wrocławiu i Lubiążu.

*****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Księgi Koheleta

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.

Koh 1,2; 2,21-23

Psalm Responsoryjny

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,

stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,

radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Refren

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze,

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,

jak na pustym w dniu Massa,

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

Refren

Ps 95 (94),1-2.6-7ab.7c-9 (R.: por. 7d i 8a)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Kol 3,1-5.9-11

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 5,3

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”. Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”. Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I powiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj«. Lecz Bóg rzekł do niego: »Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?«. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.

Łk 12,13-21

Dodaj komentarz: