17 niedziela zwykła 25.07.2010 roku

*** Przeżywamy 17 niedzielę zwykłą. Dzisiaj, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, okazja do poświęcenia pojazdów po każdej mszy św.

*** Sprawozdanie z „Niedzieli Parafialnej”…

*** Pragnę złożyć gorące „Bóg zapłać” grupie Panów, którzy wykonali w minionym tygodniu olbrzymią pracę. Została zakończona instalacja instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w tynku, zalany w ubiegłym tygodniu stopień pod ołtarz został pokryty glazurą granitową; zostały zamontowane nowe punkty oświetlenia prezbiterium; ściany wnętrza kościoła zostały odświeżone pierwszą warstwą farby. Przed nami jeszcze położenie drugiej warstwy malatury kościoła, podłączenie instalacji elektrycznej i zakończenie prac instalacyjnych w zakrystii. Prace planujemy zakończyć w środę. Pierwsza część dokumentacji fotograficznej została umieszczona w zakładce „Galeria foto” – zapraszam do jej odwiedzenia.

*** Wykonane prace pozostawiły w kościele widoczne ślady – trzeba je teraz uprzątnąć. Zwracam się z gorącą prośbą do naszych Pań o pomoc w uporządkowaniu naszej świątyni – w środę po mszy św. (ok. godz. 17:40) i w czwartek od godz. 10:00. Będę wdzięczny za każdą okazaną pomoc.

*** Składam gorące podziękowanie osobom, które w ostatnich dniach wsparły materialnie naszą inwestycję.

*** W dniu wczorajszym 7-osobowa grupa dzieci z naszej parafii rozpoczęła wypoczynek letni w ramach kolonii organizowanej przez Caritas Legnicką. Naszym dzieciakom życzymy pięknego i bezpiecznego wypoczynku.

*** Trwają przygotowania do kolejnej uroczystości odpustowej i powiązanego z nią Festynu. Osoby mogące i chcące pomóc w organizacji „Imienin Parafii” zapraszam we wtorek na godz. 18:30.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (26.07) – św. Rodziców NMP, Joachima i Anny

— czwartek (29.07) – św. Marty

— sobota (31.07) – św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o spacerologii, o pojmowaniu kwestii aborcji przez ludzi młodych oraz o św. Brygidzie Szwedzkiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy materiał poświęcony śp. Ks. Prał. Henrykowi Jankowskiemu, tragedii w Smoleńsku oraz obchodom i tradycji Roku św. Jakuba. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o inauguracji diecezjalnych obchodów Roku św. Jakuba i przygotowaniach do kolejnej diecezjalnej pielgrzymki na Jasną Górę.

*************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem się”. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: „Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?”. Pan odpowiedział: „Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich”. Rzekł znowu Abraham: „Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?”. Pan rzekł: „Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu”. Abraham znów odezwał się tymi słowami: „A może znalazłoby się tam czterdziestu?”. Pan rzekł: „Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu”. Wtedy Abraham powiedział: „Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu!”. A na to Pan: „Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu”. Rzekł Abraham: „Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?”. Pan odpowiedział: „Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu”. Na to Abraham: „O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: „Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.

Rdz 18,20-32

Psalm Responsoryjny

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

bo usłyszałeś słowa ust moich.

Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,

pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren

I będę sławił Twe imię

za łaskę Twoją i wierność.

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,

pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,

pyszałka zaś dostrzega z daleka.

Gdy chodzę wśród utrapienia,

Ty podtrzymujesz me życie,

wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Refren

Wybawia mnie Twoja prawica.

Pan za mnie wszystkiego dokona.

Panie, Twa łaska trwa na wieki,

nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Refren

Ps 138(137),1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 (R.: por. 3a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Kol 2,12-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,

w którym wołamy: „Abba, Ojcze”.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Rz 8,15

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

Łk 11,1-13

Dodaj komentarz: