16 niedziela zwykła 18.07.2010 roku

*** Przeżywamy 16 niedzielę zwykłą. Jest to „Niedziela Parafialna” – zebrana dzisiaj kolekta jest przeznaczona na pokrycie kosztów rozpoczętej w miniony poniedziałek gruntownej modernizacji instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w naszym kościele. Z racji remontu w kościele dzisiaj msze św. polowe.

*** W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, okazja do poświęcenia wszystkich pojazdów po każdej mszy św.

*** Pragnę złożyć gorące „Bóg zapłać” 12-osobowej grupie Panów, którzy – w tak niewielkiej grupie – wykonali w minionym tygodniu olbrzymią pracę. Została położona połowa nowych obwodów elektrycznych, został zalany betonem stopień pod ołtarz, oczekujemy na nowe elementy instalacji oświetleniowej i nagłośnieniowej. Przed nami dokończenie montażu instalacji elektrycznej oraz odświeżenie malatury wnętrza kościoła.

*** W imieniu własnym oraz całej wspólnoty dziękuję gorąco p. Władysławowi Madziarz za nieodpłatne przekazanie piasku i żwiru potrzebnych do wylewki stopnia pod ołtarz.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Wspomnienia tygodnia:

– wtorek (20.07) – bł. Czesława, prezbitera

– czwartek (22.07) – św. Marii Magdaleny

– piątek (23.07) – św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

– sobota (24.07) – św. Kingi, dziewicy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek lub środę w godz. 18:30-19:30 (przy czym środa to termin alternatywny dla tych, którzy nie mogą stawić się w poniedziałek).

*** W gablocie zostało umieszczone zaproszenie do wzięcia udziału w Ogrodzie św. Jadwigi Śląskiej, będącej okazją wsparcia budowy kościoła pod tym wezwaniem w Lubaniu. Odbędzie się on podczas lubańskiego Festiwalu Folklorystycznego 24.07.2010 r. na Rynku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. trudne pytania o przebieg śledztwa po katastrofie smoleńskiej, mundial dla „Gościa Niedzielnego” oraz prezentacja sylwetki św. Katarzyny ze Sieny. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony postępującemu procesowi upolitycznienia mediów publicznych, obchodom 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz prezentację sylwetki pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o obchodach spotkania służb mundurowych w Legnickim Polu, pomocy dla powodzian zorganizowanej w parafii Świętej Trójcy w Lubaniu oraz przygotowaniach i założeniach XVIII Pielgrzymki Pieszej z Legnicy na Jasną Górę.

#############

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Rodzaju

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u wejścia do namiotu, podążył na ich spotkanie. A pokłoniwszy się im głęboko, rzekł: „O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego”. A oni mu rzekli: „Uczyń tak, jak powiedziałeś”. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: „Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki”. Potem podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: „Gdzież jest żona twoja, Sara?”. Odpowiedział im: „W tym oto namiocie”. Rzekł mu jeden z nich: „O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna”.

Rdz 18,1-10a

Psalm responsoryjny

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie,

działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu,

kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Refren

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,

nie ubliża swoim sąsiadom,

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,

ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Refren

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren

Ps 15(14),1b-3a.3b-4ab.4c-5 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

Kol 1,24-28

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Otwórz, Panie, nasze serca,

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Por. Dz 16,14b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

Łk 10,38-42

Dodaj komentarz: