15 niedziela zwykła 11.07.2010 roku

*** Przeżywamy 15 niedzielę zwykłą. Przyszła niedziela to „Niedziela Parafialna”.

*** Do końca sierpnia msze św. w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

*** Wszystkim wypoczywającym na terenie naszej parafii oraz przeżywającym wakacje i czas urlopów życzę dobrego, bezpiecznego wypoczynku i obfitości łask Bożych. Jednocześnie przypominam, że letni wypoczynek nie zwalnia nas z powinności naszej wiary.

*** Pragnę gorąco podziękować księżom-sąsiadom, którzy podjęli się zastępstwa w czynnościach duszpasterskich podczas mojego urlopu.

*** Składam także gorące podziękowanie osobom, które w dniu 5.07 przygotowały prezbiterium do wymiany części podłogi – Franciszkowi Sęk, Marianowi Sokołowskiemu, Edwardowi Szymków, Marcinowi Najwer, Ryszardowi Obrębalskiemu, Mariuszowi Gauden, Ryszardowi Węgrzyn, Joannie Piekarskiej, Bartoszowi Zagórskiemu, Kamilowi Kwiecińskiemu oraz osobie sprawującej ogólny nadzór nad pracami w parafii – panu Janowi Piskozub. Dziękuję również panom: Ryszardowi Remez i Stanisławowi Czajkowskiemu, którzy dostarczyli płytki granitowe, ufundowane przez Prezesa ŁKB „Księginki”, mgr inż. Tadeusza Jęczmionka.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (12.07) – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

— wtorek (13.07) – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

— czwartek (15.07) – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

— piątek (16.07) – NMP z Góry Karmel

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 18:30-19:30 – są to stałe terminy wydawania żywności. Miejsce wydawania żywności – tylne wejście plebanii. W tych dniach można także składać dary z przeznaczeniem na fanty w loterii odpustowej.

*** Szanowni Państwo! W dniu jutrzejszym rozpoczynamy prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w kościele. Osoby mogące i chcące pomóc w ich sprawnym przeprowadzeniu proszę o kontakt z p. Janem, koordynującym przebieg prac. Z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc.

*** Osoby, które chciałyby wesprzeć organizację tegorocznego Festynu wypiekami proszone są o wpisanie się na listę w zakrystii.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. o Joannie d’Arc, nawróconych muzykach oraz o medycznych i biblijnych argumentach przeciw in vitro. W najnowszym numerze „Niedzieli” znajdziemy obszerny materiał poświęcony wspomnieniom III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, prezentację osoby Henryka Wieniawskiego oraz przedstawienie uroków Wybrzeża Trzebiatowskiego. W „Niedzieli Legnickiej” znajdziemy materiał poświęcony legnickim obchodom uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła, dekret Biskupa Legnickiego o podziale Diecezji Legnickiej na rejony duszpasterskie oraz pierwszą część cyklu poświęconego polskim Świętym.

******************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: „Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy. Gdyż polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: »Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je«. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: »Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je«. Gdyż słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.

Pwt 30,10-14

Psalm responsoryjny

Refren: Ożyje serce szukających Boga.

Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie

w czas łaski, o Boże;

wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci,

w Twojej zbawczej wierności.

Refren

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia;

niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Refren

Pieśnią chcę chwalić imię Boga

i wielbić Go z dziękczynieniem.

Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje,

To będzie dziedzictwem potomstwa

sług Jego, miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Refren

Ps 69 (68), 14.17 i 30.31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko z sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Kol 1,15-20

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Daję wam przykazanie nowe,

abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 13, 34

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na pró¬bę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”.

On rzekł: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: pod¬szedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: »Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał«. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie”.

Łk 10,25-37

Dodaj komentarz: