13 niedziela zwykła 27.06.2010 roku

1. Przeżywamy 13 niedzielę zwykłą. Od przyszłej niedzieli msze św. w niedziele sprawowane będą w porządku wakacyjnym – o godz. 8:30 i 11:30.

2. W tym tygodniu kończymy nabożeństwa czerwcowe. Przypominam, że odprawiane są po Mszy św.

3. Z racji wyjazdu urlopowego i zastępstw ulegną zmianie godziny niektórych mszy św. We wtorek (29.06) msza zostanie odprawiona o godz. 16:00, w piątek (02.07) – o godz. 18:30.

4. W dniach 24.07-06.08.2010 roku odbędzie się w Mielnie kolonia letnia, zorganizowana przez Caritas Diecezji Legnickiej – pozostały jeszcze 4 miejsca. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w zakrystii.

5. Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (27.06) – św. Ireneusza, biskupa i męczennika

— wtorek (29.06) – św. Apostołów Piotra i Pawła

— sobota (03.07) – św. Tomasza, apostoła (święto)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

6. Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 18:30-19:30 – są to stałe terminy wydawania żywności. Miejsce wydawania żywności – tylne wejście plebanii. W tych dniach można także składać dary z przeznaczeniem na fanty w loterii odpustowej.

7. Osoby, które chciałyby wesprzeć organizację tegorocznego Festynu wypiekami proszone są o wpisanie się na listę w zakrystii.

8. W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na dzień Pański Parafian z ul. Kościuszki 18-24 i Stawowej 1-11.

9. Popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych, po czym spotkanie w świetlicy parafialnej (samodzielne).

10. Rozpoczęliśmy czas wakacji. Dzieciom i Młodzieży życzę pięknie przeżytego czasu wakacyjnego – niech będzie pełen radości i spędzony bezpiecznie. Jednocześnie przypominam, że nie jest to czas „wolnego” od Pana Boga.

11. Składam gorące podziękowanie naszej Scholi Parafialnej EDEN za całoroczną pracę. Życzę Wam radości przeżycia czasu wakacyjnego.

12. Pragnę poinformować, że tytuł MINISTRANTA ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 uzyskał Kamil Kwieciński(pełniący także funkcję prezesa LSO w naszej parafii). Tuż za nim uplasowali się Jarosław Nocuń i Jakub Kwieciński. Wielką radością napawa postawa kandydata Sebastiana Rybickiego, który – rozpoczynając przygotowanie w połowie maja – zajął w punktacji za maj i czerwiec 3 miejsce. Wszystkim ministrantom i lektorom serdecznie gratuluję i dziękuję za piękną całoroczną służbę.

13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. początek wakacyjnego cyklu o Europejkach, które wstrząsnęły Kościołem, oświadczenie dla rodziców wysyłających swoje dzieci na zorganizowany wypoczynek, o obowiązku uczestniczenia w niedzielnych mszach św. i refleksja o spowiedzi wakacyjnej. Tygodnik „Niedziela” przedstawia materiał poświęcony Apostołom Piotrowi i Pawłowi, wydarzeniom Poznania’56 oraz istocie problemu zapłodnienia „In vitro”. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg zakończenia Roku Kapłańskiego w Rzymie oraz ogłoszenia św. Jadwigi Śląskiej patronką miasta i gminy Nowogrodziec.

*****************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Pierwszej Księgi Królewskiej

Pan rzekł do Eliasza: „Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: „Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: „Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. Wtedy po-wrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

1 Krl 19,16b.19-21

Psalm responsoryjny

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,

to On mój los zabezpiecza.

Refren

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,

bo serce napomina mnie nawet nocą.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,

pełnię Twojej radości

i wieczną rozkosz

po Twojej prawicy.

Refren.

Ps 16(15),1-2a i 5.7-8.9-10.11 (R.: por. 5a)

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności za zachętę do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

Ga 5,1.13-18

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;

Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

1 Sm 3,9; J 6,68b

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On, odwróciwszy się, zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Łk 9,51-62

Dodaj komentarz: