12 niedziela zwykła 20.06.2010 roku

*** Przeżywamy 12 niedzielę zwykłą. Jest to Niedziela Parafialna.

*** Osoby, które otrzymały zapotrzebowanie materiałowe remontu instalacji kościoła do zaopiniowania, proszę o kontakt ze mną w zakrystii.

*** Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.

*** W dniach 24.07-06.08.2010 roku odbędzie się w Mielnie kolonia letnia, zorganizowana przez Caritas Diecezji Legnickiej – uzyskaliśmy 8 miejsc na wspomniany turnus. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (21.06) – św. Alojzego Gonzagę, zakonnika

— czwartek (24.06) – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość)

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W miniony piątek przeżyliśmy czas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Składam gorące podziękowanie wszystkim, którzy swoją obecnością zadbali o godne przeżycie tego czasu.

*** Dziękuję także gorąco Grupie od Anioła Stróża z Zaręby i ks. Franciszkowi Molskiemu za zaszczycenie nas swoją obecnością i przedstawienie spektaklu „Przyjaciel Anioł” oraz wszystkim uczestnikom spotkania i organizatorom spotkania – za zadbanie o sympatyczną jego atmosferę.

*** We wtorek serdecznie zapraszam na godz. 18:30 wszystkich mogących i chcących wesprzeć wysiłki organizacji kolejnego Odpustu Parafialnego, który odbędzie się 8 sierpnia. Pragniemy podtrzymać tradycję fantów podczas festynu – ich zbiórka trwać będzie do 24.07.2010 roku.

*** Osoby objęte pomocą żywnościową zapraszam w poniedziałek, środę lub piątek w godz. 18:30-19:30 – są to stałe terminy wydawania żywności. Miejsce wydawania żywności – tylne wejście plebanii.

*** W środę (23.06) obchodzimy Dzień Ojca – pamiętajmy o naszych Ojcach w modlitwie.

*** Zbliżają się wakacje. Warto zadbać o ich rozpoczęcie w stanie łaski uświęcającej. Uczniów zapraszam serdecznie w czwartek – okazja do spowiedzi od godz. 16:00.

*** W przyszłą niedzielę po raz ostatni tradycyjny porządek mszy św. – od 4 lipca msze św. niedzielne o godz. 8:30 i 11:30.

*** Informuję, że remont instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej rozpocznie się w poniedziałek 12.07.2010 roku. Już teraz gorąco proszę – szczególnie mężczyzn – o pomoc w jego przeprowadzeniu. Będzie potrzebna każda pomoc – z remontem musimy zdążyć najpóźniej do odpustu.

*** Z racji lipcowego wyjazdu urlopowego odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę (26.06) w godzinach porannych.

*** 26.06.2010 roku odbędą się w parafii Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy obchody tzw. Dni Jakubowych. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 17:00.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. o historii wyborów prezydenckich od roku 1990; o powodzianach spod Sandomierza i osobach ich wspierających oraz o niszczejących ormiańskich kościołach we wschodniej Turcji. Tygodnik „Niedziela” poświęca dużo miejsca zakończeniu Roku Kapłańskiego, potrzebie pomocy powodzianom oraz osobie Anny Jantar. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg zgorzeleckiej procesji Bożego Ciała oraz konferencji prasowej na temat renowacji zabytków Krzeszowa. Dzieciom polecam najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Czytanie mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan: „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Du¬cha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo”.

Za 12,10-11

Psalm responsoryjny

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą,

jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

Refren

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska cenniejsza od życia,

więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren

Będę Cię wielbił przez całe me życie

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie,

a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren

Bo stałeś się dla mnie pomocą

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

Do Ciebie lgnie moja dusza,

prawica Twoja mnie wspiera.

Refren

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami.

Ga 3,26-29

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,

niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Por. Łk 9, 23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

Łk 9,18-24

Dodaj komentarz: