III Festyn Dziecięcy – sprawozdanie

Lubań, 07.06.2010 roku

L.dz. 40/2010

SPRAWOZDANIE Z III PARAFIALNEGO FESTYNU

DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO W LUBANIU

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.06.2010 ROKU

W sobotę, 05.06.2010 roku, odbył się w parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu-Księginkach, III Parafialny Festyn Dziecięco-Młodzieżowy, przeprowadzony pod hasłem „O uśmiech dziecka”. Organizatorami było duszpasterstwo wspomnianej parafii, działające w niej wspólnoty Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej, Opiekunowie Parafialnej Świetlicy dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II oraz inicjatywna grupa rodziców. Wszyscy Organizatorzy pełnili swoje funkcje na zasadach wolontariatu. Impreza miała charakter niedochodowy i nie była związana z żadnymi kosztami ponoszonymi przez dzieci.

Założeniem Festynu było podkreślenie znaczenia dzieci i młodzieży w życiu naszej wspólnoty parafialnej oraz wyrażenie uznania za ich angażowanie się w realizowane w tym roku inicjatywy i projekty. Dzieci i młodzież naszej parafii wpisały się w liturgiczny rozwój naszej parafii nadając wyjątkowy charakter niedzielnej Eucharystii z ich udziałem. Włączają się aktywnie w różnorodne inicjatywy o charakterze religijnym a także patriotycznym i społecznym. Zauważamy wzrastającą liczbę ich autorskich propozycji – szczególnie partycypują w tym dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach świetlicy. Stąd też potrzeba wyrażenia wdzięczności i podkreślenia tych pozytywnych aspektów naszej z nimi współpracy.

Festyn stał się także okazją realizacji założeń Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (będącej jednym z ważnych aspektów działań wychowawczo-dydaktycznych Świetlicy Parafialnej) oraz szeroko pojętej prewencji (podjęła się tego grupa funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu: mł. asp. Justyna Rodzeń, sierż. Andrzej Nastasowski oraz asp. Robert Wójcik) – służyła temu prelekcja i pogadanka przeprowadzona z dziećmi, dotycząca zagrożeń czyhających na dzieci w okresie wakacyjnym: kąpiele w miejscach niedozwolonych, kontakty z obcymi, poruszanie się rowerami po szosach, znajomość znaków drogowych. Spotkanie stało się też okazją poznania nowego Dzielnicowego, sierż. Andrzeja Nastasowskiego.

Organizacja wspomnianego Festynu oparta została o rzeczowe wsparcie lubańskich instytucji, dotację przyznaną przez Radę Parafialną oraz charytatywną pomoc parafian. Na prośbę o subwencję w każdej postaci odpowiedziały pozytywnie następujące instytucje:

*** Miejska Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań

*** Zarząd PSS Społem w Lubaniu

*** Zarząd Hipermarketu KAUFLAND w Lubaniu

*** Zarząd Marketu sieci INTERMARCHE w Lubaniu

*** Zarząd Marketu Sieci LIDL w Lubaniu

*** Zarząd Marketu Media-Expert w Lubaniu

*** Zarząd Hipermarketu BRICOMARCHE w Lubaniu

*** Zarząd EnergiaPro Grupa Tauron Oddział w Jeleniej Górze

Wielką pomoc i zrozumienie okazali Funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, którzy zapewnili bezpieczeństwo bawiącym się uczestnikom Festynu.

O stronę gastronomiczną zadbała grupa Pań, które przygotowały smaczne wypieki. W kosztach zakupu napojów, pieczywa i słodyczy partycypowała Miejska Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Lubań. Część gadżetów (balony) i artykułów papierniczych ufundowali: Małgorzata Kleszczyńska i Ryszard Piekarski. O opiekę medyczną zadbała Krystyna Zakrzewska. Prowadzenia zabaw i konkurencji festynowych podjęły się Opiekunki świetlicy: Bożena Kołodziejczak, Iwona Majszczyk i Anna Prejsner, wsparte pomocą Młodzieży: Magdaleny Kołodziejczak, Martyny Kleszczyńskiej, Katarzyny Kwiecińskiej, Gabrieli Milewskiej, Karoliny Gauden i Kamila Kwiecińskiego. Wspomniana grupa Młodzieży (pod kierunkiem Opiekunek świetlicy) zadbała także o przygotowanie dekoracji festynowych. O stronę muzyczną Festynu zadbał ks. Janusz Barski.

W programie przewidziano następujące imprezy: malowanie chodnikowe, konkurs hula-hop, trawnikowy tor przeszkód, rozgrywki tenisa stołowego, zabawę „Walka o stołek”, mecz piłki siatkowej: Oldboy’e kontra Młodziki (angażujący także dopingujące obie strony dzieci), Dyskotekę Małego Człowieka i ognisko. Wszystkie zostały zrealizowane – dzięki wsparciu rzeczowemu w każdej z nich zostały przewidziane i wręczone nagrody i upominki.

Ostateczna ocena Festynu należy oczywiście do jego uczestników. W naszym podsumowaniu uznaliśmy go za sukces. W zabawie wzięła udział liczna grupa dzieci i młodzieży (50-60 osób) oraz duża grupa osób dorosłych. Atmosfera była bardzo swobodna i radosna, co świadczy o trafności wyboru formy i sposobu przeprowadzenia imprezy.

W imieniu Organizatorów

Proboszcz

Ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: