11 niedziela zwykła 13.06.2010 roku

*** Przeżywamy 11 niedzielę zwykłą.

*** Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.

*** W dniach 24.07-06.08.2010 roku odbędzie się w Mielnie kolonia letnia, zorganizowana przez Caritas Diecezji Legnickiej – uzyskaliśmy 8 miejsc na wspomniany turnus. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** Wspomnienia tygodnia:

– poniedziałek (14.06) – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– wtorek (15.06) – bł. Jolanty, zakonnicy

– czwartek (17.06) – św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W najbliższy piątek przeżywać będziemy parafialną całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 8:00. Porządek adoracji został umieszczony w gablocie. Zakończenie adoracji wieczorną mszą św. o godz. 18:00.

*** W tym dniu, o godz. 19:00, zostanie także przedstawiony przez Grupę od Anioła Stróża z Zaręby spektakl „Przyjaciel Anioł”. Serdecznie zapraszam.

*** 26.06.2010 roku odbędą się w parafii Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy obchody tzw. Dni Jakubowych. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 17:00.

*** Składam gorące podziękowanie mieszkańcom Al. Niepodległości 13-27 i ul. Kościuszki 7B-17 za przygotowanie kościoła na obchód Dnia Pańskiego.

*** W tych dniach będą miały miejsce zmiany w parafii w Zarębie. Przeniesionemu do parafii w Świeradowie Zdroju proboszczowi, ks. Franciszkowi Molskiemu, życzymy obfitości łask Bożych i asystencji Ducha Świętego w kapłańskim posługiwaniu. Jednocześnie, jako proboszcz, pragnę podziękować za 3-letnią współpracę obfitującą w wiele inicjatyw.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. płyta DVD ze znakomitym filmem „Dzieci z Bullerbyn” oraz duża reprodukcja obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Tygodnik „Niedziela” poświęca dużo miejsca postaci ks. Jerzego Popiełuszki, spotkaniu w Lednicy i zakończeniu Roku Kapłańskiego. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg nawiedzenia przez relikwie serca św. Jana Marii Vainney’a u OO.Franciszkanów w Legnicy oraz obchody pielgrzymki LSO. Dzieciom polecam najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

***********************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Drugiej Księgi Samuela

Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: „To mówi Pan, Bóg Izraela: »Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z mocy Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę«”. Dawid rzekł do Natana: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: „Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz”.

2 Sm 12,1.7-10.13

Psalm responsoryjny

Refren: Daruj mi, Panie, winę mego grzechu.

Szczęśliwy człowiek,

któremu odpuszczona została nieprawość,

a jego grzech zapomniany.

Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,

a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren

Grzech wyznałem Tobie

i nie ukryłem mej winy.

Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”,

a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Refren

Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku,

otoczysz mnie radością z mego ocalenia.

Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,

radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca.

Refren.

Ps 32(31),1-2.5.7 i 11 (R.: por. 5c)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

Ga 2,16.19-21

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: „Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą”. Na to Jezus rzekł do niego: „Szymonie, muszę ci coś powiedzieć”. On rzekł: „Powiedz, Nauczycielu”. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował?”. Szymon odpowiedział: „Sądzę, że ten, któremu więcej darował”. On mu rzekł: „Słusznie osądziłeś”. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”. Do niej zaś rzekł: „Twoje grzechy są odpuszczone”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza?”. On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”.

Łk 7,36-50

Dodaj komentarz: