10 niedziela zwykła 06.06.2010 roku

*** Przeżywamy 10 niedzielę zwykłą – dzień wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Jak co roku w tę niedzielę, Święto Dziękczynienia, zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej. Do piątku włącznie po każdej mszy św. w tygodniu procesja teoforyczna wokół kościoła.

*** Jest to jednocześnie dzień uroczystości Rocznicy I Komunii św. – uroczysta msza św. zostanie odprawiona o godz. 10:00. Gorąco dziękuję Rodzicom dzieci rocznicowych za przygotowanie kościoła na tę uroczystość.

*** Przypominam, że nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane są od wtorku do soboty po Mszy św., w niedziele zaś po sumie parafialnej.

*** Miniony tydzień obfitował w wielkie wydarzenia wiary – w czwartek przeżyliśmy uroczystość Bożego Ciała. Dziękując Bogu za dar pogody pragnę również skierować gorące „Bóg zapłać” ku wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie procesji: osobom, które przygotowały ołtarze i twórcom dekoracji na trasie procesji. Gorąco dziękuję osobom niosącym sztandary i feretrony, dzieciom sypiącym kwiaty oraz osobom, które je przygotowały, Liturgicznej Służbie Ołtarza, która zadbała o liturgiczną oprawę uroczystości. Dziękuję także uczestnikom procesji za wymowne świadectwo wiary oraz zabezpieczającym procesję funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej.

*** W dniach 24.07-06.08.2010 roku odbędzie się w Mielnie kolonia letnia, zorganizowana przez Caritas Diecezji Legnickiej – uzyskaliśmy 8 miejsc na wspomniany turnus. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** W dniu wczorajszym odbył się III Festyn Dziecięco-Młodzieżowy, który przeżywaliśmy pod hasłem „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”. Składam gorące podziękowanie grupie inicjatywnej oraz dobroczyńcom imprezy – szczególnie Paniom: Marcie Gauden, Małgorzacie Kleszczyńskiej, Krystynie Zakrzewskiej i Kazimierze Hałajko; Paniom, które przygotowały pyszne wypieki; Młodzieży, która podjęła się prowadzenia części konkurencji sportowych. Mimo przegranej gratuluję kondycji Oldboy’om w zmaganiach w piłkę siatkową z naszą młodzieżą. Dziękuję funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji, którzy zadbali o nasze bezpieczeństwo – w szczególności nowemu Dzielnicowemu, sierż. Andrzejowi Nastasowskiemu i asp. Robertowi Wójcik, który wraz z mł. asp. Justyną Bujakiewicz-Rodzeń przeprowadzili spotkanie z dziećmi. Dziękuję Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję wreszcie samym dzieciom i młodzieży, które stworzyły piękną atmosferę zabawy – szczególnie uczestnikom tegorocznego zimowiska, dla których była to okazja pierwszego spotkaniu po zakończeniu zimowego wypoczynku.

*** Wspomnienia tygodnia:

– wtorek (08.06) – św. Jadwigi, królowej

– czwartek (10.06) – bł. Bogumiła, biskupa

– piątek (11.06) – Najświętszego Serca Pana Jezusa

– sobota (12.06) – Niepokalanego Serca NMP

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański Parafian z Al. Niepodległości 13-27 i ul. Kościuszki 7B-17.

*** W dniach 21-22.08 odbędzie się wyjazd do Wadowic – Kalwarii Zebrzydowskiej – Łagiewnik – Tyńca i Wadowic, organizowany przez wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej. Koszt wyjazdu od 230 do 300 zł. Warunkiem wyjazdu jest zgłoszenie grupy do 09.06 – zapisy wraz z przedpłatami przyjmuje p. Kazimiera Hałajko.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. obrazek z wizerunkiem sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i dodatek specjalny „Niewygodny świadek prawdy”, przygotowany we współpracy z IPN, poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce i okolicznościom jego męczeńskiej śmierci. Tygodnik „Niedziela” (z dodatkiem w postaci medalika z wizerunkiem bł. Ks. Jerzego) poświęca dużo miejsca postaci ks. Popiełuszki. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości święceń prezbiteratu, rekolekcji Bractwa św. Józefa w Krzeszowie oraz sytuację powodziową na terenie diecezji.

************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po tych wydarzeniach zachorował syn kobiety, będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: „Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć moją winę i przyprawić o śmierć mego syna?”. Na to Eliasz jej odpowiedział: „Daj mi twego syna”. Następnie wziąwszy go z jej łona, zaniósł go do górnej izby, gdzie sam mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Potem, wzywając Pana, rzekł: „O Panie, Boże mój! Czy nawet na wdowę, u której zamieszkałem, sprowadzasz nieszczęście, dopuszczając śmierć jej syna?”. Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana rzekł: „O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!”. Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, i ożyło. Wówczas Eliasz wziął dziecko i zniósł z górnej izby tego domu, i zaraz oddał je matce. Następnie Eliasz rzekł: „Patrz, syn twój żyje”. A wtedy ta kobieta powiedziała do Eliasza: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i słowo Pana w twoich ustach jest prawdą”.

1 Krl 17,17-24

Psalm responsoryjny

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.

Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił,

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Refren

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana

i pamiętajcie o Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,

a Jego łaska przez całe życie.

Refren

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,

Panie, bądź moją pomocą.

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament.

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Refren

Ps 30(29), 2-4.5-6ab.11 i 12a i 13b (R.: 2a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.

Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.

Ga 1,11-19

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami

i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Łk 7,16

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: „Nie płacz”. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Łk 7,11-17

Dodaj komentarz: