Uroczystość Najświętszej Trójcy 30.05.2010 roku

*** Przeżywamy dzisiaj niedzielę Najświętszej Trójcy. W naszej parafii jest to
dzień uroczystości I komunii św., która rozpocznie się o godz. 11:00 – po raz pierwszy w pełny sposób weźmie udział w Ofierze Eucharystycznej 7-osobowa dzieci: Anetka, Adrian, Dominik, Szymon, Jakub, Konrad i Piotr. Dziękuję za sympatyczną atmosferę podczas przygotowań – w szczególny sposób swoje podziękowanie składam Rodzicom dzieci I-komunijnych za zrozumienie, ofiarną pomoc, złożony dar ołtarza (piękną patenę do komunikowania) oraz miłą atmosferę współpracy. PRZYGOTOWYWAĆ WRAZ Z WAMI WASZE POCIECHY BYŁO DLA MNIE WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ !!! Opis uroczystości oraz wykonane przeze mnie zdjęcia można znaleźć tutaj Zachęcam do szczególnej modlitwy w intencjach naszych dzieci – aby rozpoczęta dzisiaj droga komunii przynosiła im wiele radości i łask Bożych.
*** Z racji dzisiejszej uroczystości został zmieniony porządek mszy św. (godz. 8:30 i 11:00; nabożeństwo majowe o godz.16:00), zaś w ramach „białego tygodnia” w poniedziałek Msza św. o godz. 17:00.

*** Także dzisiaj, zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa Stefana Cichego, zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz pomocy ofiarom powodzi, która dotknęła mieszkańców południowej Polski.

*** W tym tygodniu kończymy nabożeństwa majowe. Przypominam, że odbywają się one codziennie po Mszy św. /ok. g. 17:30/.

*** Wspomnienia tygodnia:

– poniedziałek (31.05) – Nawiedzenie NMP (święto)

– wtorek (01.06) – św. Justyna męczennika; DZIEŃ DZIECKA

– środa (02.06) – Matki Bożej Łaskawej

– czwartek (03.06) – Boże Ciało

– sobota (05.06) – św. Bonifacego, biskupa i męczennika

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

– SZCZEGÓLNIE OBCHODZĄCYM SWOJE ŚWIĘTO DZIECIOM –

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA

– PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa [Boże Ciało]. Msze św. w tym dniu o godz. 8:30 i 11:00. Po sumie parafialnej rozpoczniemy procesję ulicami naszej parafii. Trasa procesji przebiegać będzie następująco: plac przy kościele — ul. Skalnicza — ul. Stawowa [I ołtarz – Żywy Różaniec] — ul. Groblowa — Aleja Niepodległości [II ołtarz – Rycerstwo Niepokalanej] — ul. Leśna [III ołtarz przy krzyżu] — ul. Bema — ul. Prusa — ul. Leśna [IV ołtarz przy nr 25] — ul. Skalnicza. Zwracam się z gorącą prośbą o udekorowanie trasy i okien naszych mieszkań na tę uroczystość.

*** W związku z przygotowaniami do procesji kieruję gorącą prośbę do Panów o pomoc w poniedziałek o godz. 16:00 – proszę o przyniesienie ze sobą szpadli. Mieszkańców ulic dołączonych w ubiegłym roku proszę natomiast o pomoc przy przygotowaniu ołtarza koło krzyża milenijnego. Spotkanie LSO oraz osób chcących wesprzeć organizację uroczystości w środę (02.06) po mszy św. (około godz. 18:00).

*** W tym tygodniu obchodzimy I piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi w środę i piątek od godz. 16:00. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Msza św. o godz. 16:00 – o godz. 15:40 zmiana tajemnic różańcowych.

*** W sobotę (05.06) odbędzie się III Festyn Dziecięcy, będący finałem „białego tygodnia” dzieci komunijnych i rocznicowych, obchodem Dnia Dziecka oraz okazją do pierwszego spotkania pozimowiskowego. W tym dniu msza św. o godz. 16:00; po nabożeństwie czerwcowym spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu (szczególnie zapraszam posiadaczy rowerów i innych pojazdów); potem gry i zabawy, których zwieńczeniem będzie ognisko i „Dyskoteka Małego Człowieka”. Osoby mogące i chcące wesprzeć wysiłki organizacyjne serdecznie zapraszam w poniedziałek na godz. 18:30.

*** W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Rocznicy I Komunii św. – podczas mszy św. o godz. 10:00.

*** Informuję o rezygnacji z usług pana Krzysztofa Adasika – zwolnienie ma charakter dyscyplinarny.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. o niewyjaśnionych dotąd okolicznościach śmierci ks. Jerzego Popiełuszki; o dramatach przeżytych podczas tegorocznej powodzi oraz o tajemnicy Trójjedynego Boga [szczególnie polecam refleksje Ojca Knabita na str.11]. Tygodnik „Niedziela” poświęca dużo miejsca tragedii powodzi w Polsce, III Dniowi Dziękczynienia oraz Jubileuszowi ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości święceń diakonatu, festynu w WSD w Legnicy oraz Krzeszowskiego Jerycho Różańcowego.

***********************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Przysłów

To mówi Mądrość Boża: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich”.

Prz 8,22-31

Psalm responsoryjny

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,

wszystko złożyłeś pod jego stopy.

Refren

Owce i bydło wszelakie,

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie,

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Refren.

Ps 8,4-5.6-7.8-9 (R.: por. 2a)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy po kój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwa my i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Rz 5,1-5

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ap 1,8

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

J 16,12-15

Dodaj komentarz: