Niedziela Zesłania Ducha Świętego 23.05.2010 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończącą liturgiczny okres Zmartwychwstania Pańskiego. Za pobożne odśpiewanie lub recytację hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” można dzisiaj uzyskać odpust zupełny.

*** Dzisiaj po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej.

*** NIEDZIELA PARAFIALNA – sprawozdanie…

*** Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (24.05) – NMP Matki Kościoła

— środa (26.05) – św. Filipa Nereusza, prezbitera; DZIEŃ MATKI

— sobota (29.05) – św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

— niedziela (30.05) – Najświętszej Trójcy, uroczystość

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Gorąco dziękuję rodzicom dzieci I-komunijnych oraz grupie panów za wczorajszą pomoc przy porządkowaniu terenu wokół kościoła i na plebanii.

*** Dzieci rocznicowe zapraszam na spotkanie w środę i piątek – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** We wtorek i czwartek spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – spotkanie rozpoczyna msza św. W czwartek o godz. 16:20 próba spowiedzi św. Na stronie parafialnej znajdują się wszystkie informacje i materiały dotyczące tegorocznej uroczystości.

*** W przyszłą niedzielę 6-osobowa grupa dzieci przeżyje uroczystość I Komunii św. Z tej racji ulegnie zmianie porządek mszy św. W tym dniu msze św. o godz. 8:30 i 11:00 oraz nabożeństwo majowe o godz. 16:00. Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę o godz. 10:00. Próba Scholi – godz. 11:00.

*** W sobotę (05.06) odbędzie się III Festyn Dziecięcy, będący finałem „białego tygodnia” dzieci komunijnych i rocznicowych, obchodem Dnia Dziecka oraz okazją do pierwszego spotkania pozimowiskowego. W tym dniu msza św. o godz. 16:00; po nabożeństwie czerwcowym spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu (szczególnie zapraszam posiadaczy rowerów i innych pojazdów); potem gry i zabawy, których zwieńczeniem będzie ognisko i „Dyskoteka Małego Człowieka”. Osoby mogące i chcące wesprzeć wysiłki organizacyjne serdecznie zapraszam we wtorek na godz. 19:30.

*** Osoby chcące wziąć udział w uroczystościach wyniesienia na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki zachęcam do zapoznania się z umieszczonym w gablocie zaproszeniem.

*** Duszpasterstwo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na rekolekcje dla związków niesakramentalnych w dniach 11-13.06.2010 roku.

*** Koło Radia Maryja przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje wyjazd na XII Ogólnopolską Młodzieżową Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 19.06.2010 roku. Koszt udziału – 50 zł. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

*** W gablocie znajduje się także plakat zapraszający na XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2010.

*** Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań oraz Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w projekcje zajęć pozalekcyjnych: „Dziecko po przez aktywność fizyczną zmienia swój świat na lepsze” odbywających się w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00 do 18.00 w ZSP nr 2 w Lubaniu.

*** Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na kolonie i obozy języka angielskiego, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Dąbki koło Darłowa. Oprócz nauki języka obcego, KSM zapewnia także wycieczki krajobrazowe, zajęcia sportowe oraz liczne atrakcje turystyczne. Na powyższe kolonie i obozy można ubiegać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [więcej informacji na stronie parafialnej].

*** W gablocie został wywieszony program pielgrzymki organizowanej przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Program został także umieszczony na stoliku prasowym.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. o tym, jak zatrzymać w Kościele młodych ludzi po bierzmowaniu, rozmowy wyborcze z kandydatami na urząd prezydenta RP: Jarosławem Kaczyńskim i Markiem Jurkiem oraz o bohaterskiej położnej pomagającej kobietom rodzącym dzieci w obozie zagłady w Birkenau. Tygodnik „Niedziela” prezentuje sylwetkę nowego Prymasa Polski, przedstawia katolicki punkt widzenia odnośnie budowy meczetu w Warszawie oraz dorobek sekcji kobiet Opus Dei. „Niedziela Legnicka” przedstawia przebieg uroczystości 25-lecia parafii MB Królowej Polski w Legnicy oraz uroczystości nawiedzenia dekanatu Lubań przez figurę św. Jana Marii Vianney’a, prezentuje zdjęcia neoprezbiterów’2010 oraz założenia Roku Jakubowego.

**************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, któ¬rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

Dz 2, 1-11

Psalm responsoryjny

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię lub: Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana,

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,

ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Refren

Gdy odbierasz im oddech, marnieją

i w proch się obracają.

Stwarzasz je, napełniając swym duchem,

i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren

Niech chwała Pana trwa na wieki,

niech Pan się raduje z dzieł swoich,

Niech miła Mu będzie pieśń moja,

będę radował się w Panu.

Refren

Ps 104(103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

1 Kor 12,3b-7.12-13

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO


Przybądź, Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,

Dawco łask drogich,

Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary.

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych

i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”

J 20,19-23

Dodaj komentarz: