Wniebowstąpienie Pańskie 16.05.2010 roku

*** Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to także „Niedziela Parafialna”.

*** Przez cały tydzień po mszy św. nabożeństwo przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

*** Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.

*** Wspomnienia tygodnia:

— niedziela (23.05) – Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość kończąca liturgiczny okres Wielkanocy

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

*** Rozpoczynamy przygotowania do uroczystości rocznicowej. Pierwsze spotkanie w środę (19.05) – spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W czwartek (20.05) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – spotkanie rozpoczyna msza św. Na stronie parafialnej znajdują się wszystkie informacje i materiały dotyczące tegorocznej uroczystości.

*** Gorąco dziękuję grupie Parafian z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej, Skalniczej i Alei Niepodległości 2-12 za przygotowanie kościoła na celebrację Dnia Pańskiego.

*** W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i Diecezjalnej Pielgrzymki Pieszej.

*** Osoby chcące wziąć udział w uroczystościach wyniesienia na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki zachęcam do zapoznania się z umieszczonym w gablocie zaproszeniem parafii św. Piotra i Pawła w Bogatyni, organizującej wyjazd na wspomnianą uroczystość.

*** Ks. Andrzej Łuczyński wraz z KSM z parafii Świętej Trójcy w Lubaniu serdecznie zaprasza na Wielki Festyn Rodzinny, który odbędzie się 16.05.2010 roku o godz. 15:00 na placu przy parafii. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

*** Duszpasterstwo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie zaprasza na rekolekcje dla związków niesakramentalnych w dniach 11-13.06.2010 roku.

*** Koło Radia Maryja przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje wyjazd na XII Ogólnopolską Młodzieżową Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 19.06.2010 roku. Koszt udziału – 50 zł. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

*** W gablocie znajduje się także plakat zapraszający na XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2010.

*** Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań oraz Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w projekcje zajęć pozalekcyjnych: „Dziecko po przez aktywność fizyczną zmienia swój świat na lepsze” odbywających się w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00 do 18.00 w ZSP nr 2 w Lubaniu.

*** Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na kolonie i obozy języka angielskiego, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Dąbki koło Darłowa. Oprócz nauki języka obcego, KSM zapewnia także wycieczki krajobrazowe, zajęcia sportowe oraz liczne atrakcje turystyczne. Na powyższe kolonie i obozy można ubiegać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [więcej informacji na stronie parafialnej].

*** W gablocie został wywieszony program pielgrzymki organizowanej przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Program został także umieszczony na stoliku prasowym.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. dodatek specjalny „Kościół po wietnamsku”, o pladze rozwodów i o nowym prymasie Polski, ks. Abp Józefie Kowalczyku. Tygodnik „Niedziela” (z załączonym dodatkiem – albumem poświęconym Matce Bożej Fatimskiej) obszernie informuje o przebiegu papieskiej pielgrzymki do Portugalii, przedstawia interesującą wypowiedź prof. Romualda Szeremietiewa na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej oraz informuje o przebiegu XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. „Niedziela Legnicka” przedstawia pokłosie 5 lat pasterzowania Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, przebieg nawiedzenia dekanatu Zgorzelec przez figurę św. Jana Marii Vianney’a oraz refleksję poświęconą naszemu udziałowi w nabożeństwach majowych. Jest także „Mały Gość Niedzielny” (z CD z utworami Fryderyka Chopina), „Rycerz Niepokalanej” i „Mały Rycerzyk Niepokalanej”.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mó¬wił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywró¬cisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

Dz l,1-11

Psalm responsoryjny

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba lub: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy straszliwy,

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami,

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren

Ps 47 (46), 2-3.6-7.8-9 (R.: por. 6)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.

Ef l,17-23

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 28,19.20

Ewangelia

Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i, podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Łk 24,46-53

Dodaj komentarz: