6 niedziela wielkanocna 09.05.2010 roku

1. Przeżywamy dzisiaj 6 Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Jutro rozpoczynamy tzw. Dni Krzyżowe (trwające do środy włącznie), podczas których Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód. We wtorek i środę na zakończenie mszy św. odbędą się nabożeństwa błagalne.

3. Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej.

4. Wspomnienia tygodnia:

— czwartek (13.05) – NMP Fatimskiej

— piątek (14.05) – św. Macieja Apostoła (święto)

— niedziela (16.05) – Wniebowstąpienie Pańskie

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA

5. W dniu wczorajszym odbyło się plenerowe spotkanie Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Parafialnego Zespołu Synodalnego. Serdecznie dziękuję Organizatorom za przygotowanie go – szczególnie bardzo aktywnej Młodzieży.

6. W czwartek (13.05) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – spotkanie rozpoczyna msza św. Na stronie parafialnej znajdują się wszystkie informacje i materiały dotyczące tegorocznej uroczystości.

7. W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania na Dzień Pański Parafian z ul. Groblowej, Fortowej, Lipowej, Krótkiej, Skalniczej i Alei Niepodległości 2-12.

8. Ks. Andrzej Łuczyński wraz z KSM z parafii Świętej Trójcy w Lubaniu serdecznie zaprasza na Wielki Festyn Rodzinny, który odbędzie się 16.05.2010 roku o godz. 15:00 na placu przy parafii. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

9. Koło Radia Maryja przy parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje wyjazd na XII Ogólnopolską Młodzieżową Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 19.06.2010 roku. Koszt udziału – 50 zł. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.

10. W gablocie znajduje się także plakat zapraszający na XIV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2010.

11. Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań oraz Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w projekcje zajęć pozalekcyjnych: „Dziecko po przez aktywność fizyczną zmienia swój świat na lepsze” odbywających się w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00 do 18.00 w ZSP nr 2 w Lubaniu.

12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na kolonie i obozy języka angielskiego, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Dąbki koło Darłowa. Oprócz nauki języka obcego, KSM zapewnia także wycieczki krajobrazowe, zajęcia sportowe oraz liczne atrakcje turystyczne. Na powyższe kolonie i obozy można ubiegać się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [więcej informacji na stronie parafialnej].

13. W gablocie został wywieszony program pielgrzymki organizowanej przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Program został także umieszczony na stoliku prasowym.

14. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. o sytuacji w Haiti po trzęsieniu ziemi oraz niezwykły dodatek: reprint strony z jedynego w Polsce egzemplarza Biblii Gutenberga. Tygodnik „Niedziela” obszernie informuje o przebiegu Ogólnopolskiej Pielgrzymki Duchowieństwa na Jasną Górę (wpis na ten temat znajduje się także na stronie parafialnej – w Aktualnościach), o Wielkiej Nowennie Fatimskiej, o słudze Bożym ks. Jerzym Popiełuszko i o dalszych skutkach katastrofy pod Smoleńskiem. „Niedziela Legnicka” prezentuje artykuł poświęcony przeżyciu uroczystości I Komunii św., relację z przebiegu wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II w Motelu Łużyckim i o obchodach Roku Jakubowego. Jest także „Mały Gość Niedzielny”, „Rycerz Niepokalanej” i „Mały Rycerzyk Niepokalanej”.

****************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: „Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi”.

Dz 15,1-2.22-29

Psalm responsoryjny

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże lub: Alleluja.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,

niech nam ukaże pogodne oblicze.

Aby na ziemi znano Jego drogę,

Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren

Niech się narody cieszą i weselą,

że rządzisz ludami sprawiedliwie

i kierujesz narodami na ziemi.

Niech nam Bóg błogosławi,

niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Refren

Ps 67(66),2-3.5 i 8 (R.: por. 4a)

Drugie czytanie

z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwu¬nastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek.

Ap 21,10-14.22-23

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ap 21,10-14.22-23

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Dodaj komentarz: