4 niedziela wielkanocna 25.04.2010 roku

4 nwielk
Na stronie został już umieszczony pełny program tegorocznej uroczystości I Komunii świętej. Zainteresowany (szczególnie Rodziców i Scholę EDEN) zapraszam W TO MIEJSCE NASZEJ STRONY !!!

1. Przeżywamy dzisiaj 4 Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczynającą kwartalne dni Modlitw o Powołania do służby w Kościele.

2. Sprawozdanie z NIEDZIELI PARAFIALNEJ…

3. Wspomnienia tygodnia:

*** czwartek (29.04) – św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy; dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej

*** piątek (30.04) – 5 rocznica ingresu Ks. Biskupa Stefana Cichego

4. W czwartek (29.04) spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – spotkanie rozpoczyna msza św.

5. Składam gorące podziękowanie panu Ryszardowi Remez i Jego Ekipie za odmalowanie ściany kościoła z krzyżem misyjnym oraz panu Stanisławowi Czajkowskiemu za wyrównanie fragmentu trawnika. Naszym najlepszym podziękowaniem jest modlitwa – zapraszam na msze św. w intencji obu rodzin we wtorek i czwartek.

6. W związku z rosnącą ilością pogrzebów uprzejmie proszę o wcześniejsze ich zgłoszenie w celu ustalenia terminu odpowiadającego rodzinie, a jednocześnie nie kolidującego w obowiązkami parafialnymi czy szkolnymi.

7. Uczniowski Klub Sportowy TS Sparta Lubań oraz Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów BZ WBK serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w projekcje zajęć pozalekcyjnych: „Dziecko po przez aktywność fizyczną zmienia swój świat na lepsze” odbywających się w poniedziałki i czwartki od godziny 16.00 do 18.00 w ZSP nr 2 w Lubaniu.

8. W gablocie został wywieszony program pielgrzymki organizowanej przez parafię św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. Program został także umieszczony na stoliku prasowym.

9. W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania na Dzień Pański Parafian z ul. Bema, Prusa, Rzecznej, Żołnierskiej i Górnej.

10. Z racji Ogólnopolskiej Pielgrzymki Prezbiterów na Jasną Górę w najbliższą sobotę nie będzie Mszy św. Za zmiany gorąco przepraszam.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” przypomnimy sobie niedawne wydarzenia związane z katastrofą pod Smoleńskiem – obszerny materiał temu poświęcony łączy wspólne przesłanie „Ta śmierć wyzwoliła dobro”. Również tygodnik „Niedziela” poświęca bardzo wiele miejsca uroczystościom pożegnania ofiar Smoleńskiej Tragedii.. „Niedziela Legnicka” – oprócz informacji o diecezjalnym wspomnieniu katastrofy – opisuje nabożeństwo drogi krzyżowej osób niepełnosprawnych w Legnicy oraz uroczystość posadzenia „dębów pamięci” w Legnickim Polu.

**************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal cale miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: »Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi«”. Poganie słysząc to, radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty.

Dz 13,14.43-52

Psalm responsoryjny

Refren: My ludem Pana i Jego owcami lub: Alleluja.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,

służcie Panu z weselem!

Stawajcie przed obliczem Pana

z okrzykami radości.

Refren

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,

On sam nas stworzył.

Jesteśmy Jego własnością,

Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,

z hymnami w Jego przedsionki.

Albowiem Pan jest dobry,

Jego łaska trwa na wieki.

Refren

Ps 100(99),1-2. 3,4b-5ab (R.: por. 3c)

Drugie czytanie

z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze starców: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”.

Ap 7, 9.14b-17

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,

a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

J 10,14

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

J 10,27-30

Dodaj komentarz: