3 Niedziela Wielkanocna 18.04.2010 roku

041. Przeżywamy dzisiaj 3 Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rozpoczynającą II Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to „Niedziela Parafialna” – złożone ofiary są przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji planowanych na miesiące wakacyjne.

2. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przez cały miniony tydzień ofiarowali dar modlitwy i pamięci ofiarom katastrofy w Smoleńsku podczas Koronki do Bożego Miłosierdzia. Jednocześnie zachęcam do dalszej ustawicznej modlitwy w ich intencji. Dzisiaj Koronka do Bożego Miłosierdzia w tej intencji przed każdą mszą św.

3. Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (19.04) – 5 rocznica wyboru papieża Benedykta XVI

— piątek (23.04) – św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)

4. W czwartek spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – spotkanie rozpoczyna msza św.

5. W związku z rosnącą ilością pogrzebów uprzejmie proszę o wcześniejsze ich zgłoszenie w celu ustalenia terminu odpowiadającego rodzinie, a jednocześnie nie kolidującego w obowiązkami parafialnymi czy szkolnymi.

6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W tygodniu „Gość Niedzielny” m.in. jak ogarnąć tragiczne wydarzenia katyńskie; fragmenty niepublikowanego wywiadu ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim; sylwetki ofiar tragedii pod Smoleńskiem i refleksja „Co dalej z Polską?”. Tygodnik „Niedziela” (z załączonym dodatkiem – albumem poświęconym św. Pawłowi – cena 4,00 zł) przedstawia sylwetki 96 ofiar tragedii pod Smoleńskiem i obszerny materiał poświęcony katastrofie oraz realiom Polski czasu obecnego; znajdziemy tu także artykuł poświęcony beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki i publikację poświęconą II Ogólnopolskiemu Tygodniowi Biblijnemu. „Niedziela Legnicka” obszernie informuje o obchodach Triduum Paschalnego w Legnicy, o wizycie ks. Biskupa Stefana Cichego w Zakładzie Karnym w Zarębie i o rozpoczęciu peregrynacji figury św. Jana Marii Vianney’a w Diecezji Legnickiej Jest także „Mały Gość Niedzielny” dedykowany naszym najmłodszym zaopatrzony m.in. w pierwszy komiks o św. Faustynie Kowalskiej.

żałoba 2

****************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan zapytał apostołów: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?”. Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni”. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa.

Dz 5,27b-32.40b-41

Psalm responsoryjny

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.

Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Refren

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana

i pamiętajcie o Jego świętości.

Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę,

a Jego łaska przez całe życie.

Refren

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,

Panie, bądź moją pomocą.

Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,

Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Refren

Ps 30(29),2 i 4.5-6AB,11 i 12A I 13B (R.: 2a)

Drugie czytanie

z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: „Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: „Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków”. A czworo Zwierząt mówiło: „Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Ap 5,11-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył

i zlitował się nad ludźmi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!”. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.

J 21,1-19

Dodaj komentarz: