Lubańska odsłona „narodowych rekolekcji” 16.04.2010 roku

zaloba-2

Cóż można powiedzieć w takim czasie? Milkną słowa – pozostaje cisza. /…/ I w tę ciszę pragniemy wnieść dar naszej pamięci i modlitwy – za tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, pełniąc służbę Ojczyźnie /…/ Jedno co możemy dać tym, którzy  zginęli, to ofiarę w Mszy Świętej w intencji pana prezydenta, który tak pięknie zapisał się w naszych sercach i historii naszego narodu, jak również tych wszystkich, którzy wraz z nim służyli naszej ojczyźnie. /…/ Aż wierzyć się nie chce, że nie ma już wśród nas tych, którzy służyli nam swoją wiedzą, mądrością i doświadczeniem. – tymi słowami, nawiązującymi do wzruszającej mowy otwierającej wieczorną sesję Rady Miasta i Powiatu Lubań, wygłoszonej przez Starostę Lubańskiego, rozpoczął dzisiejszą Eucharystię jej celebrans, wicedziekan dekanatu Lubań, ks. Kanonik Andrzej Fila. Mszę św., sprawowaną w intencji wszystkich ofiar tragedii w Smoleńsku, celebrował w asyście Prezbiterium Kościoła lubańskiego, przy udziale licznie zgromadzonych władz miasta i samorządowych. W liturgii wziął także udział proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu, pastor Cezary Królewicz.

Cóż można powiedzieć, uczynić w tej ciszy? – okazać naszą pamięć, wiarę i wdzięczność; pamięć – o tych, którzy zginęli tydzień temu i o tych, na spotkanie z którymi się udawali; wiarę – że ta ofiara ma sens, że śmierć – cytując kaznodzieję, ks. Piotra Karpińskiego – wypełnia to, co utraciło życie; wdzięczność – za służbę i „ofiarę miłości” (tu przychodzi na myśl cytat z dzisiejszej TVP: „Ta tragedia nakłada się na tę sprzed 70 lat; wtedy ginęli z nienawiści, teraz zginęli z miłości”). „Trudno dziś o tę wiarę ufającą, trudno zrozumieć sens tej śmierci, trudno wreszcie dostrzec i wypełnić to, co pozostawiła ona po sobie jako wezwanie dla nas – nie tylko na dziś, ale przede wszystkim na jutro – usłyszeliśmy w homilii – Ta tragedia nie tylko konfrontuje nas z przeszłością, ale stawia także wymagania wobec nas na dziś i jutro. /…/ Odpowiedzią na nie będzie styl naszego codziennego życia – z jego wyborami, wartościowaniem, relacją z Bogiem i ludźmi”.

tn_W holdzie 5

fot.: www.zl.lubań24.pl

Dzisiejsza uroczystość stała się nie tylko wspomnieniem i darem; stała się także okazją do prawdziwego spotkania ludzi, których łączy coś więcej, niż tylko szarzyzna i chaos codzienności. Dziś w kościele zgromadzili się seniorzy i ludzie wkraczający dopiero w odpowiedzialne życie; elity lokalnej władzy i ludzie tworzący codzienność naszej społeczności; „mundurowi” i „cywile” – dziś my wszyscy stanęliśmy przy ołtarzu Ofiary Jezusa Chrystusa, aby prosić o dar nieba dla tych, którzy pozostawili po sobie tak wiele dobra na ziemi. Tę naszą jedność podkreśliła jeszcze licznie przyjęta komunia święta.żałoba 1

Jednym z ostatnio bardzo często używanych określeń jest „trauma” – i z pewnością można o niej mówić w odniesieniu do tego, co przeżyliśmy od sobotniego szoku począwszy, ale… ten żałobny czas zaowocował także „obudzeniem serca”, czego owocem jest serdeczność, pamięć, wdzięczność. I te właśnie „owoce” zostały podkreślone podczas modlitwy, poprowadzonej pod koniec liturgii przez ks. Cezarego Królewicza. Wołanie o Boże Miłosierdzie, a także o przyjęcie tej – po ludzku niezrozumiałej – ofiary było w tej chwili bardzo przejmujące. Stało się ono jakby wstępem do końcowej części dzisiejszego spotkania – po przyjęciu błogosławieństwa każdy z nas, wziąwszy w ręce jeden z 96 zniczy palących się przy ołtarzu (zostały one widzialnie zadedykowane każdej z ofiar smoleńskiej tragedii), przeniósł go procesyjnie i złożył przy parafialnym krzyżu – znaku zwycięstwa nad śmiercią. Ten moment – poprzedzony wspólnym odśpiewaniem „Boże, coś Polskę” zakończyło wsłuchanie się w dźwięki „Ciszy”, przejmująco brzmiącej w ciszy nocnych godzin i modlitewnego skupienia.

Kończąc, wielkie podziękowania kierujemy w stronę Władz Miasta i Powiatu oraz w kierunku Rady Miasta Lubań – za inicjatywę umożliwiającą nam przeżyć ten czas. Dziękujemy także pocztom sztandarowym lubańskich szkół i instytucji oraz (dbającym o nasze bezpieczeństwo) funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej.

Lista ofiar wypadku prezydenckiego samolotu w Smoleńsku

Lista pasażerów samolotu rządowego TU-154 M lecącego z oficjalną delegacją do Katynia – podana w sobotę przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zawiera nazwiska osób, które wsiadły w Warszawie na pokład samolotu lecącego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej:

1. Lech Kaczyński, prezydent RP

2. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP

3. Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP

4. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

5. Ewa Bąkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

6. gen. broni Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych

7. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP

8. Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

9. Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

10. gen. dyw. Tadeusz Buk, przedstawiciel Sił Zbrojnych

11. gen. bryg. abp Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

12. Czesław Cywiński, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK

13. Leszek Deptuła, poseł

14. ppłk Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

15. Grzegorz Dolniak, poseł

16. Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta

17. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków

18. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego

19. Janina Fetlińska, senator

20. Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR

21. Artur Francuz, funkcjonariusz BOR

22. gen. Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP

23. Grażyna Gęsicka, posłanka

24. gen. bryg. Kazimierz Gilarski, przedstawiciel Sił Zbrojnych

25. Przemysław Gosiewski, poseł

26. ks. prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

27. Mariusz Handzlik, minister w Kancelarii Prezydenta

28. ks. prałat Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta

29. Paweł Janeczek, funkcjonariusz BOR

30. Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta

31. Izabela Jaruga-Nowacka, posłanka

32. o. Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada

33. Sebastian Karpiniuk, poseł

34. wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej

35. Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w MSZ

36. Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

37. gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

38. Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej

39. Paweł Krajewski, funkcjonariusz BOR

40. Andrzej Kremer, wiceszef MSZ

41. ks. Zdzisław Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej

42. Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

43. Janusz Kurtyka, prezes IPN

44. ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

45. gen. Bronisław Kwiatkowski, przedstawiciel Sił Zbrojnych

46. Wojciech Lubiński, lekarz prezydenta

47. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

48. Barbara Mamińska, osoba towarzysząca

49. Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

50. Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego

51. Tomasz Merta, wiceminister kultury

52. Stanisław Mikke, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

53. Aleksandra Natalli-Świat, posłanka

54. Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca

55. Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR

56. Piotr Nurowski, prezes PKOl

57. Bronisława Orawiec-Loeffler, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

58. ks. ppłk Jan Osiński, Ordynariat Polowy WP

59. ks. płk Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe

60. Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

61. Maciej Płażyński, poseł

62. gen. dyw. bp Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego

63. gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, przedstawiciel Sił Zbrojnych

64. Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

65. Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu RP

66. ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor UKSW

67. Arkadiusz Rybicki, poseł

68. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich

69. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

70. Sławomir Skrzypek, prezes NBP

71. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

72. Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP

73. Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR

74. Aleksander Szczygło, szef BBN

75. Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu RP

76. Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka

77. Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta

78. Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR

79. Anna Walentynowicz, osoba towarzysząca

80. Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

81. Zbigniew Wassermann, poseł

82. Wiesław Woda, poseł

83. Edward Wojtas, poseł

84. Paweł Wypych, minister w Kancelarii Prezydenta

85. Stanisław Zając, senator

86. Janusz Zakrzeński, osoba towarzysząca

87. Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

88. Dariusz Michałowski, funkcjonariusz BOR

89. Agnieszka Pogródka-Węcławek, funkcjonariusz BOR

Oprócz pasażerów na pokładzie samolotu było także 7 członków załogi.

90. Arkadiusz Protasiuk, Kapitan

91. Robert Grzywna, członek załogi

92. Andrzej Michalak, członek załogi

93. Artur Ziętek, członek załogi

94. Barbara Maciejczyk, stewardessa

95. Natalia Januszko, stewardessa

96. Justyna Moniuszko – stewardessa

Dodaj komentarz: