Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2010 roku

zmartw21. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, w którą wkroczyliśmy uczestnicząc w najważniejszej Eucharystii roku liturgicznego – we Mszy św. Wigilii Paschalnej. Osoby uczestniczące w niej mogą dzisiaj przyjąć po raz drugi komunię św. Rozpoczynamy tym samym 50-dniowy czas przeżywania Tajemnicy Pustego Grobu, które zakończy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przyszła niedziela to uroczystość Miłosierdzia Bożego.

2. Pragnę wszystkim Parafianom złożyć z racji rozpoczętych Świąt Paschy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wielu ciepłych i serdecznych spotkań świątecznych; spędzonego pracowicie, ale z humorem dnia jutrzejszego oraz obfitości łask Zmartwychwstałego. Tego życzę naszym Parafianom oraz przybyłym na czas Świąt Gościom. (życzenia od Żywego Różańca i MI)

3. W minionym tygodniu przeżywaliśmy święty czas Triduum Paschalnego, najważniejszy okres roku liturgicznego. Pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa oraz uświadomienie ceny miłości Boga do człowieka dają nam możność pogłębienia świadomości naszej wiary w Niego i nadziei zbawienia. Czas ten wymagał wiele wysiłku i prac, aby przygotować naszą świątynię. Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przedświąteczne przygotowania. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Państwa Kwiecińskich, Kołodziejczak, Milewskich – którzy przygotowali wystrój kościoła (Ciemnica i Grób Pański); serdeczne „Bóg zapłać” kieruję w stronę Pań: Małgorzaty Kleszczyńskiej, Krystyny Zakrzewskiej, Kazimiery Hałajko – które zadbały o ukwiecenie kościoła i wystrój ołtarza, gorąco dziękuję osobom, które przygotowały kościół na obchód Tajemnicy Paschy. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam godnie przeżyć ten święty czas: Liturgicznej Służbie Ołtarza (i osobom, które ją wsparły na ten czas) – za gorliwą służbę przy ołtarzu; Młodzieży Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach – za ubogacenie nas pięknym przeprowadzeniem wielkopiątkowej drogi krzyżowej; pani Dorocie – za inicjatywę i prowadzenie Koronki do Bozego Miłosierdzia; przedstawicielom naszej Parafii, którzy czynnie włączyli się w bogatą liturgię tych dni. Gorące „Bóg zapłać” kieruję w stronę wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej i Żywego Różańca za piękne przeprowadzenie czuwania wieczornego w Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Dziękuję wreszcie – i przede wszystkim – wszystkim Parafianom, którzy tak licznie uczestniczyli w liturgii Triduum oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzięki był to czas doświadczania obecności Boga i  dostrzegania prawdziwego obrazu naszej wspólnoty. BÓG ZAPŁAĆ!!!

4. Jutro porządek niedzielny Mszy św. – o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Podczas każdej Mszy św. obrzęd aspersji i pokropienie wiernych wodą święconą. Przypominam, że zwyczaj obchodzenia Dyngusa jest tradycją, która domaga się uszanowania przez wszystkie osoby w niej uczestniczące. Stąd też prośba: UŻYWAJĄ WODY TYLKO CI, KTÓRZY CHCĄ SIĘ W TO BAWIĆ!!! Bawiących się w Dyngusa proszę o uszanowanie osób idących do kościoła.

5. W najbliższą sobotę zapraszam na godz. 10:00 do przygotowania kościoła na niedzielę mieszkańców z ul.Leśnej 47-57, ul. Ogrodowej i Energetycznej.

6. Tydzień, w który wkroczyliśmy będzie obfitował w wydarzenia o charakterze religijno-artystycznym: w najbliższy piątek o godz. 19:00 odbędzie się w Motelu Łużyckim wieczornica poświęcona wspomnieniu Sługi Bożego Jana Pawła II. W sobotę natomiast o godz. 14:00 rozpoczyna się w lubańskim MDK VII Sacro Song Festiwal „Śpiewajmy na chwałę Pana”. Weźmie w nim udział nasza Schola EDEN.

7. W najbliższą sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem, wieczorem zaś – msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych.

8. Gorąco zapraszam na przyszłą niedzielę, na godz. 19:00 na misterium TRYPTYK RZYMSKI wystawiany w naszym kościele przez grupę od Aniołów z Zaręby.

9. W przyszłą niedzielę po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci I-komunijnych.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

***********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, któ¬rego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Dz 10, 34a.37-43

Psalm responsoryjny

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy lub: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki,

Niech dom Izraela głosi: *

„Jego łaska na wieki”.

Refren

Prawica Pana wzniesiona wysoko,*

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę

i głosił dzieła Pana.

Refren

Kamień odrzucony przez budujących

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana

i cudem jest w naszych oczach.

Refren

Ps 118(117),1-2.16-17. 22-23 (R,: por. 24)

Drugie czytanie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Kol 3,1-4, albo do wyboru: 1 Kor 5,6b-8

Sekwencja

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

1 Kor 5,7b-8a

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

J 20,1-9

Dodaj komentarz: