Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 28.03.2010 roku

niedz.palm1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej, będącą pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Połączenie radosnego „Hosanna Synowi Dawidowemu” z opisem Męki Pańskiej przypomina nam, że Jezus, Bóg-Człowiek, swoją godność Boską złączył z krzyżem, wpisanym w życie każdego człowieka. Z racji dzisiejszej uroczystości podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm. Suma parafialna natomiast rozpocznie się przed kościołem poświęceniem palm i procesją do kościoła. Po Mszy św. o godz. 11:30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

2. Jest to jednocześnie „Niedziela Parafialna”.

3. W dniu wczorajszym zakończyły się Misje Święte. Dziękując Bogu za ten wielki dar składam także płynące z serca „Bóg zapłać” Ojcu Bogdanowi Kocańdzie, za podjęcie trudu przewodniczenia świętemu czasowi Misji; gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego ich przeżycia: Paniom Małgorzacie, Krystynie, Kazimierze i Annie – za (cytując Ojca Misjonarza) „zadbanie o brata osiołka” czyli za posługę przy stole; naszym Kościelnym, Panom Janowi i Zbigniewowi – za opiekę nad kościołem i pomoc w przygotowywaniu liturgii tego czasu; Liturgicznej Służbie Ołtarza [szczególnie Kamilowi i Jakubowi] za zadbanie o posługę przy ołtarzu. Gorące podziękowanie kieruję w stronę funkcjonariuszy Straży Miejskiej i lubańskiej Komendy Powiatowej Policji za zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii. Dziękuję także Wam wszystkim za zaangażowany udział w spotkaniach misyjnych – ufam, że pozostawią one błogosławione i trwałe ślady.

4. Składam gorące „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu.

5. W zakrystii można nabyć Paschaliki – w cenie 5 zł.

6. Począwszy od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do Niedzieli Miłosierdzia. W Wielki Piątek odbędzie się po liturgii, w Wielką Sobotę – o godz. 21:30, w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocy – o godz. 11:10; w pozostałe dni po mszy św.

7. Niedzielą Palmową wkraczamy w najważniejszy okres roku liturgicznego – w Wielki Tydzień, którego szczytem jest Triduum Paschalne, wprowadzające nas w obchód Świąt Paschy. Od poniedziałku rozpoczynamy prace przy przygotowaniu dekoracji na ten czas. Pragnę zaprosić wszystkich Parafian w środę po Mszy św. w celu przygotowania naszej świątyni do godnego obchodu Świąt. Mam nadzieję, że nie zabraknie osób czujących odpowiedzialność za wygląd naszego kościoła.

8. Czas przygotowań do Świąt to okres wzmożonej aktywności i wielu prac w naszych domach. Mimo to jednak pragnę zaprosić obecnych i dawnych członków Liturgicznej Służby Ołtarza oraz osoby pragnące pomóc w przeżyciu liturgii Triduum i Świąt na zbiórkę we wtorek po Mszy św. (o godz. 18:00). Natomiast w czwartek, o godz. 11:00 serdecznie zapraszam Scholę parafialną. Już dzisiaj zapraszam do zakrystii osoby, które chciałyby włączyć się aktywnie w liturgię słowa Triduum Paschalnego.

9. Triduum Paschalne rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Mszę rozpocznie uroczysta procesja do ołtarza, zakończy zaś przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Po zakończeniu liturgii zachęcam do wzięcia udziału w nabożeństwie Gorzkich Żali, po czym adoracja do godz. 21:00, prowadzona przez wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej.

10. W Wielki Piątek (w którym obowiązuje nas post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych), rozpoczęcie adoracji o godz. 8:00. W gablocie zostały podane godziny czuwania dla poszczególnych ulic – mam nadzieję, że Pan Jezus nie będzie ani na chwilę sam. O godz. 15:00 (w godzinie konania Jezusa) zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, po czym c.d. adoracji. O godz. 18:00 rozpocznie się Liturgia Wielkopiątkowa – w tym dniu (jako jedynym w roku kościelnym) nie odprawia się Mszy św. Składa się ona z 3 części: liturgii słowa, adoracji krzyża i komunii św. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego rozpocznie się Nowenna do Miłosierdzia Bożego, a po niej adoracja, prowadzona przez wspólnotę Żywego Różańca do godz. 21:00.

11. Obchód Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 8:00 wystawieniem Najśw. Sakramentu i adoracją według porządku zamieszczonego w gablocie. Podczas adoracji, o godz. 11:00, 12:00 i 14:30, odbędzie się obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Adoracja mieszkańców naszej Parafii trwać będzie do godz. 20:00. Od godz. 20:00 do 21:30 adorację prowadzą Żywy Różaniec, Rycerstwo Niepokalanej, Schola parafialna i Liturgiczna Służba Ołtarza. O 21:30 rozpocznie się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Wigilii Paschalnej, najważniejszej Mszy św. roku kościelnego, wprowadzająca nas w obchód Tajemnicy Zmartwychwstania, rozpocznie się o godz. 22:00 obrzędem poświęcenia ognia i paschału przed kościołem. Serdecznie proszę o przyniesienie ze sobą na tę Mszę św. gromnic lub paschalików. Zakończy ją procesja rezurekcyjna. W związku z tym w Niedzielę Zmartwychwstania nie będzie Mszy św. o godz. 8:30. Przypominam, że zgodnie z prawem liturgicznym w niedzielę osoby uczestniczące w Liturgii Wigilii Paschalnej mogą przyjąć po raz drugi Komunię św.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

12. W gablocie znajdują się zaproszenia do pięknych uroczystości najbliższego czasu: przedstawienia ku czci Jana Pawła II (Motel Łużycki 09.04.2010 r.) i misterium Tryptyku Rzymskiego (kościół parafialny 11.04.2010 r.).

13. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu

Z Księgi proroka Izajasza

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam.

Iz 50, 4–7

Psalm responsoryjny

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,

wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,

niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Refren

Sfora psów mnie opadła,

otoczyła mnie zgraja złoczyńców.

Przebodli moje ręce i nogi,

policzyć mogę wszystkie moje kości.

Refren

Dzielą między siebie moje szaty

i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:

pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.

Refren

Będę głosił swym braciom Twoje imię

i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:

„Chwalcie Pana wy, którzy się Go boicie,

niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

Refren

Ps 22 (21),8–9.17–18a.19–20.23–24 (R.: 2a)

Drugie czytanie

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Flp 2,6-11

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.

Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Flp 2,8–9

Ewangelia

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza

Jezus przed Piłatem

E. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: T. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza – Króla. E. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem. E. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: I. Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. E. Lecz oni nastawali i mówili: T. Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. E. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.

Jezus przed Herodem

Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.

Jezus ponownie przed Piłatem

Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: I. Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię.

Jezus odrzucony przez swój naród

E. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: T. Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza. E. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: T. Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go. E. Zapytał ich po raz trzeci: I. Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. E. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzykI. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.

Droga krzyżowa

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: + Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? E. Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby ich z Nim stracić.

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: + Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. E. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Wyszydzenie na krzyżu

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wielkiej Rady drwiąco mówili: T. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. E. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: T. Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. E. Był tak-że nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski.

Dobry łotr

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:

I. Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. E. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: I. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. E. I dodał: I. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. E. Jezus mu odpowiedział: + Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Śmierć Jezusa

E. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: + Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. E. Po tych słowach wyzionął ducha. (Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie).

Po śmierci Jezusa

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mó¬wił: I. Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. E. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.

Łk 23,1–49

+ – słowa Chrystusa

E. – słowa Ewangelisty

I. – słowa innych osób pojedynczych

T. – słowa kilku osób lub tłumu

Dodaj komentarz: