5 niedziela Wielkiego Postu 21.03.2010 roku

OBKOCANDA1. Przeżywamy 5 niedzielę Wielkiego Postu. Z racji Misji Świętych dzisiejsza „Niedziela Parafialna” została przełożona na przyszłą niedzielę.

2. W dniu wczorajszym rozpoczęły się Misje Święte – szczególny czas dla duchowego rozwoju naszej wspólnoty. Ich prowadzenia podjął się Franciszkanin, Ojciec Bogdan Kocańda OFMConv – dyrektor Franciszkańskiego Domu Formacyjno-Edukacyjnego w Rychwałdzie. Serdecznie witam Czcigodnego Ojca Misjonarza i życzę serdecznej atmosfery pobytu wśród nas.

3. Program Misji Świętych został wywieszony w gablocie, jest umieszczony na stronie parafialnej. Jest także wystawiony na stoliku prasowym. GORĄCO ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NIM I LICZNEGO UDZIAŁU W MISJACH!!! Przypominam, że dzisiejszy program mszy św. nie ulega zmianie – w tygodniu msze o godz. 8:00 i 18:00. Pełny program Misji Świętych został umieszczony TUTAJ

4. Środa to dzień sakramentu pojednania. Spowiedź św. w godz. 8:00-9:00 i 16:30-18:00 (dla dorosłych) oraz 11:00-12:00 (dla Młodzieży gimnazjalnej). Serdecznie zapraszam i proszę o nie odkładanie przystąpienia do sakramentu na ostatnią chwilę.

5. Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę.

6. W zakrystii można nabyć Paschaliki – w cenie 5 zł.

7. W czwartek (25.03) obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przeżywamy ją w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Jest to także okazja przeżycia XVIII rocznicy ustanowienia naszej Diecezji.

8. W najbliższy piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Po konsultacjach ustaliliśmy trasę: ul. Skalnicza – ul. Leśna – ul. Żołnierska – Aleja Niepodległości – ul. Leśna (do krzyża milenijnego) – ul. Bema – ul. Prusa – ul. Leśna – ul. Skalnicza. Istnieje możliwość zmiany części trasy na ubiegłoroczną trasę Bożego Ciała (jest to zależne od pogody). Rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 15:00.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

9. W przyszłą niedzielę, liturgią Niedzieli Palmowej, wkraczamy w przeżywanie Wielkiego Tygodnia – ustanowionego w celu przeżycia przez Kościół Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Z racji uroczystości podczas każdej Mszy św. poświęcenie palm. Suma parafialna natomiast rozpocznie się przed kościołem poświęceniem palm i procesją do kościoła. Pełny układ liturgii tego dnia można znaleźć tutaj.

10. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które pomogły przygotować świątynię i teren wokół niej na obchód dzisiejszej niedzieli i czas Misji Świętych.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. znakomitą płytę „Pieśń Baranka” z hymnami o męce i zmartwychwstaniu Jezusa w wykonaniu Scholi i braci dominikanów oraz ciekawy materiał „Dziadkowie niezastąpieni”. Tygodnik „Niedziela” przedstawia kolejną część cyklu „Mój krzyż”, refleksję poświęconą zbrodni katyńskiej i sytuacji w rejonach dotkniętych ostatnimi kataklizmami. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o planowanych obchodach Dnia Świętości Życia, pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę i lipnickich palmach. Jest także najnowszy numer „Małego Gościa Niedzielnego” – dedykowany najmłodszym.

********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci.

„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę”.

Iz 43,16-21

Psalm responsoryjny

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu,

a język śpiewał z radości.

Refren

Mówiono wtedy między poganami:

Wielkie rzeczy im Pan uczynił.

Odmień znowu nasz los, Panie,

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Refren

Ci, którzy we łzach sieją,

żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew,

lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy.

Refren

Ps 126 (125), 1-2ab.2cd i 4.5.6 (R.: por. 3)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego.

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Chrystusa: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.

Flp 3, 8-14

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nawróćcie się do Boga waszego,

On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Jl 2,13

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

J 8,1-11

Dodaj komentarz: