4 niedziela Wielkiego Postu 14.03.2010 roku

kiermasz41. Przeżywamy 4 niedzielę Wielkiego Postu. Od pierwszych słów introitu, antyfony na wejście nazywana jest „Laetare” – „niedzielą radości”.

2. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Kiermaszu Wielkanocnym, zorganizowanym przez Kadrę i uczestników zajęć świetlicy parafialnej. Już teraz gorąco dziękuję za materialne wsparcie naszych dzieciaków – dziękuję także osobom, które okazały zrozumienie i życzliwość podczas przygotowań Kiermaszu.

3. W tym tygodniu obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego, współpatrona Diecezji Legnickiej, patrona Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

4. Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę. Na stoliku są także wystawione skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, przeznaczonej na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

5. W zakrystii można nabyć Paschaliki – w cenie 5 zł.

6. W piątek po mszy św. (ok. godz. 15:30) nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które poprowadzi Rada Parafialna. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

kiermasz6

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

kiermasz5

7. Z racji spowiedzi u sąsiadów ulega zmianie porządek mszy św. w tygodniu:kiermasz11

++ wtorek (16.03) – godz. 16:45

++ piątek (19.03) – godz. 15:00 – po mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej

8. W najbliższą sobotę rozpoczynamy ważny czas – Misje Święte, które przeprowadzi franciszkanin, Ojciec Bogdan Kocańda. Trwać będą do 27.03.2010 roku. Program Misji został umieszczony w gablocie i na stronie internetowej parafii. Są także wystawione na stoliku prasowym.

9. Z racji pogody w dniu wczorajszym nie udało się uporządkować terenu wokół kościoła. W związku z tym serdecznie zapraszam na najbliższą sobotę (na godz. 10:00) osoby mogące i chcące pomóc przy przygotowaniu terenu wokół kościoła i samej świątyni na zbliżające się Misje Święte.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. specjalny dodatek rekolekcyjny, a w nim propozycje rekolekcji dla zapracowanych, samotnych i małżeństw; rozmowę o modlitwie i cierpieniu oraz materiał poświęcony nowennie internautów w intencji zagrożonych aborcją dzieci. Tygodnik „Niedziela” (z dodatkiem przygotowującym do przeżycia Triduum Paschalnego) przedstawia materiał poświęcony spowiednikom watykańskim, tajemnicy krzyża oraz tragedii w Chile. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o patronie Diecezji Legnickiej, św. Józefie; o inicjatywach bieżącego roku duszpasterskiego; znajdziemy tu także wspomnienie śp. Ks. Prałata Walentego Szałęgi oraz opis jego pogrzebu.

**************************************

kiermasz2kiermasz3kiermasz7kiermasz8kiermasz9kiermasz10

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Jozuego

Pan rzekł do Jozuego: „Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską”. Rozłożyli się obozem synowie Izraela w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na równinie Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i kłosy prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej synowie Izraela manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.

Joz 5,9a.10–12

Psalm responsoryjny

Refren: Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

Dusza moja chlubi się Panem,

niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren

Wysławiajcie ze mną Pana,

wspólnie wywyższajmy Jego imię.

Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał

i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,

oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,

i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren

Ps 34,2–3.4–5.6–7

Drugie czytanie

Z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

2 Kor 5,17-21

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja:,i> Chwała Tobie, Słowo Boże

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:

„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie”.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

Łk 15,1-3.11-32

Dodaj komentarz: