3 niedziela Wielkiego Postu 07.03.2010 roku

31. Przeżywamy 3 niedzielę Wielkiego Postu. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.

2. Z racji spowiedzi św. w Olszynie w czwartek msza św. zostanie odprawiona o godz. 16:00 – gorąco przepraszam za tę zmianę.

3. Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę. Na stoliku są także wystawione skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, przeznaczonej na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

4. W zakrystii można nabyć świece paschalne – Paschaliki – w cenie 5 zł.

5. W piątek o godz. 16:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

6. W przyszłą niedzielę odbędzie się kolejny Kiermasz Wielkanocny, organizowany przez Opiekunki i podopiecznych świetlicy parafialnej. Przy krzyżu zostały zaprezentowane dekoracje, które będzie można podczas niego nabyć.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. Składam tym gorące podziękowanie pani Irenie Sokołowskiej i Państwu Terela, którzy przygotowali naszą świątynie na obchód dzisiejszego dnia.

8. Jutro swoje święto obchodzą wszystkie Panie. Z tej okazji pragnę złożyć moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na twarzy i radości w sercu, serdeczności, miłości i dobra ze strony panów oraz niosącego prawdziwe szczęście błogosławieństwa Bożego wypraszanego przez Waszą Patronkę, Maryję.

Dzień Kobiet 2010

9. Nadszedł czas wiosennych porządków na terenie posesji kościoła. Osoby mogące i chcące pomóc przy przygotowaniu terenu wokół kościoła na zbliżające się Misje Święte serdecznie zapraszam w sobotę (13.03) na godz. 10:00.

10. Świetlica – podłączenie Internetu (czwartek).

11. Informuję, że w tym roku bezpośrednim przygotowaniem do przeżycia Tajemnicy Paschy będą Misje Święte, które przeprowadzi w dniach 20-27.03.2010 roku franciszkanin, Ojciec Bogdan Kocańda.

12. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. omówienie stanu powołań w Polsce; dodatek IPN o zapomnianych bohaterach podziemia niepodległościowego oraz katechezę o krzyżu. Tygodnik „Niedziela” (z albumem „Św. Zygmunt Szczęsny Feliński” – cena 5,90) zachęca do refleksji nad problemem krzyża, reformą emerytalną oraz nad historią mordu w Katyniu (w 70 rocznicę). W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o planowanym na Dzień Świętości Życia (25.03) otwarciu „okna życia” w Legnicy, o IV Mistrzostwach Diecezji Legnickiej w tenisie stołowym oraz o rocznicy mszy św. w Legnicy, z udziałem radzieckiej generalicji.

***************************************************

2

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

Z Księgi Wyjścia

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: „Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: „Mojżeszu, Mojżeszu!”. On zaś odpowiedział: „Oto jestem”. Rzekł mu: „Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”. Mojżesz zaś rzekł Bogu: „Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: »Bóg ojców naszych posłał mię do was«. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?”. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela: »JESTEM posłał mnie do was«”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”.

Wj 3,1-8a.13-15

Psalm responsoryjny

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren

On odpuszcza wszystkie twoje winy,

leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby

i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren

Dzieła Pana są sprawiedliwe,

wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.

Drogi swoje objawił Mojżeszowi,

swoje dzieła synom Izraela.

Refren

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Refren

Ps 103 (102),1-2.3-4.6-7.8 i 11 (R.: por. 8a)

Drugie czytanie

Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

1 Kor 10,1-6.10-12

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,

bliskie jest królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Mt 4,17

Ewangelia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Łk 13,1-9

1

Dodaj komentarz: