1 niedziela Wielkiego Postu 21.02.2010 roku

krzyz*** Przeżywamy 1 niedzielę Wielkiego Postu – jest to „Niedziela Parafialna”. Po sumie parafialnej odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszam do wzięcia w nim udziału.

*** Dzisiaj o godz. 17:00 odbędzie się w świetlicy parafialnej walne zgromadzenie wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Obecność wszystkich członków obowiązkowa. Natomiast w przyszłą niedzielę o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej – liczę, że wezmą w nim udział wszyscy jej członkowie.

*** Do skarbony przy stoliku prasowym można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Proszę nie wrzucać tam należności za prasę. Na stoliku są także wystawione skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, przeznaczonej na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

*** W zakrystii można nabyć świece paschalne – Paschaliki – w cenie 5 zł.

*** W piątek o godz. 16:30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które poprowadzi wspólnota Żywego Różańca. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

*** Wspomnienia tygodnia:

– poniedziałek (22.02) – święto Katedry św. Piotra Apostoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

*** Osoby zainteresowane podsumowaniem tegorocznego zimowiska serdecznie zapraszam do zapoznania się z oficjalnym sprawozdaniem – tekst pełnego sprawozdania z tegorocznego zimowiska można pobrać z tego miejsca (można go pobrać i rozpakować na swoim komputerze).

*** Gorąco dziękuję dzielnej grupie 7 Pań z ul. Leśnej 42-44a, które przygotowały kościół na obchód dzisiejszego dnia.

*** W przyszłą niedzielę będziemy mieli okazję uczestniczyć w misterium przedstawionym przez KSM z parafii Świętej Trójcy – grupę prowadzoną przez wikariusza tejże parafii, ks. Andrzeja Łuczyńskiego. Misterium zostanie przedstawione po mszy św. o godz. 10:00.

*** Informuję, że w tym roku bezpośrednim przygotowaniem do przeżycia Tajemnicy Paschy będą Misje Święte, które przeprowadzi w dniach 20-27.03.2010 roku franciszkanin, Ojciec Bogdan Kocańda.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o tym, czy Jezus musiał zginąć; znajdziemy tam wywiad z abp Bruno Forte (który prowadził ostatnie rekolekcje wielkopostne dla Jana Pawła II) oraz obrazek z wizerunkiem krzyża i modlitwą do ukrzyżowanego Pana. W tygodniku „Niedziela” (z dodatkiem – albumem poświęconym naszemu Patronowi) znajdziemy I część cyklu wielkopostnego „Mój krzyż”, informację o beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki (06.06.2010 r.), wypowiedź kard. Schonborn na temat Medjugorie i refleksję na temat obchodzonego Roku Chopinowskiego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o rekolekcjach młodzieży męskiej w WSD w Legnicy, o przygotowywanych warsztatach muzycznych oraz o istocie jałmużny wielkopostnej.

##################################

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: „Kapłan weźmie z twoich rąk koszyk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: »Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy myśmy wołali do Pana, Boga przodków naszych. Usłyszał Pan nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Zaprowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie«. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim i oddasz pokłon Panu, Bogu swemu”.

So 2,3; 3,12–13

Psalm Responsoryjny

Refren: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu

i mieszka w cieniu Wszechmocnego,

mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,

Boże mój, któremu ufam”.

Refren

Nie przystąpi do ciebie niedola,

a cios nie dosięgnie twego namiotu.

Bo rozkazał swoim aniołom,

aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Refren

Będą cię nosili na rękach,

abyś nie uraził stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,

a lwa i smoka podepczesz.

Refren

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,

osłonię go, bo poznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu,

wyzwolę go i sławą obdarzę”.

Refren

Ps 91(90),1–2.10–11.12–13.14–15

Drugie czytanie

z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia, cóż mówi Pismo?: „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem „każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.

Rz 10,8–13

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże

Mt 4,4b

Ewangelia

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: »Nie samym chlebem żyje człowiek«”. Wówczas wyprowadził Go na górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz«”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: »Aniołom swoim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli« i »na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego«”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

ŁK 4,1–13

Dodaj komentarz: