6 niedziela zwykła 14.02.2010 roku

popielec011. Przeżywamy 6 niedzielę zwykłą. Dzisiaj w szczególny sposób podkreślamy postawę miłości – z racji tzw. Święta Zakochanych. Wszystkim zakochanym więc życzę pięknego przeżywania Bożego daru Miłości.

2. Dzisiaj po sumie parafialnej spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

3. Tydzień temu zakończyliśmy jubileuszowe, XV zimowisko, którego bazą była Szkoła Podstawowa w Ściegnach.

zim3zim1zim2

W dniach 31.01-07.02.2010 roku odbyło się w Ściegnach koło Karpacza Jubileuszowe, XV Zimowisko, w którym wzięła udział 45-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Lubania, Bogatyni, Porajowa, Zgorzelca, Kościelnika, Zaręby i Wrocławia (grupa lubańska liczyła 21 osób, bogatyńska – 15 osób). Inicjatywa przeprowadzenia zimowiska została podjęta przez Duszpasterstwo Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubaniu, w porozumieniu z Proboszczem Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, Ks. Kanonikiem Kazimierzem Pracownikiem. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie zimowiska był ks. Janusz Barski, proboszcz Parafii św. M.M.Kolbe w Lubaniu.

Zimowisko miało za zadanie zrealizować kilka założeń:

1. Umożliwić wypoczynek w atrakcyjnym regionie naszej diecezji;

2. Powiązać wypoczynek z permanentną formacją duchową, podczas codziennych Mszy św. z homilią – w tym roku rozważania mszalne poświęcone były świadomemu przeżywaniu Eucharystii;

3. Postawić nacisk na harmonię pracy integracyjnej (ważnej z racji uczestnictwa dzieci z różnych miejscowości i środowisk);

4. Zrealizować cykl ćwiczeń przewidzianych ogólnopolskim programem profilaktyki przeciwdziałania skutkom uzależnień (były one prowadzone przez poszczególnych Opiekunów);

5. Powiązać powyższe z szeroko pojętą prewencją.

Patrząc z perspektywy czasu pragnę stwierdzić, że wszystkie powyższe założenia zostały zrealizowane – wymagało to dużego wysiłku organizacyjnego oraz wielkiej pracy Kadry Opiekunów.

Zimowisko nie doszło by do skutku, gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji, którym w tym miejscu pragnę gorąco podziękować. Płynące z serca „Bóg zapłać” – moje kapłańskie podziękowanie składam:

*** Rodzicom uczestników zimowiska – dziękuję za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech;

*** Państwu Iwonie i Bogusławowi Wiatr – za wieloletnią współpracę przy organizacji zimowisk;

*** Proboszczowi Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, ks. Kanonikowi Kazimierzowi Pracownikowi – za włączenie się we wspólną organizację zimowiska;

*** Państwu Renacie i Wojciechowi Adamczewskim – za czas i wysiłek włożony w organizację grupy bogatyńskiej;

*** Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, p. Andrzejowi Grzmielewiczowi – za zrozumienie i pokrycie kosztów przewozu dzieci i młodzieży;

*** Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy UMiG Bogatynia, Pani Joannie Iżyckiej-Kuś – za koordynowanie pomocy instytucji bogatyńskich oraz wiele cennych wskazówek organizacyjnych;

*** Sponsorom zimowiska: Zarządowi PGE KWB Turów, Zarządowi Eltur-Serwis i Eltur-Wapore, Zarządowi Gazowni Zgorzeleckiej, Związkowi Zawodowemu KADRA przy PGE KWB Turów; NSZZ „Solidarność” przy PGE KWB Turów; Zarządowi Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju, Integracji i Pomocy Dziecku „MALEC” w Bogatyni, Związkowi Zawodowemu Pracowników KWB Turów.

*** Instytucjom, które wsparły nas gadżetami reklamowymi, wykorzystanymi jako pamiątki i nagrody: I Oddziałowi BZ WBK w Bogatyni; Łużyckiej Kopalni Bazaltu w Lubaniu; p.Agacie Włos; p.Agnieszce Nędzi, p. Annie Dudek, p.Elizie Giza i p.Bogumile Stefaniak; Zarządowi PSS Społem w Lubaniu; Komendantowi i Funkcjonariuszom Lubańskiej Komendy Policji.

*** Państwu Iwonie i Arkadiuszowi Kondyjewskim – którzy od 4 już lat zabezpieczają zimowiskową apteczkę.

*** Pracownikom piekarni GS w Lubaniu – za wspaniałe wypieki ofiarowane w dniu wyjazdu.

*** Panu Arkadiuszowi Słowińskiemu oraz członkom Lubańskiego Klubu Obywatelskiego – sponsorom plakietek okolicznościowych zimowiska.

*** Państwu Anecie i Ryszardowi Piekarskim – za wielką pomoc przy organizacji zimowiska.

*** Zarządowi bogatyńskiego Hipermarketu TESCO oraz lubańskich Hipermarketów: INTERMARCHE, KAUFLAND, LIDL i BRICOMARCHE – za rzeczowe wsparcie zimowiska.

*** Radzie Parafialnej przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni – za zaszczycenie nas swoją obecnością podczas Dnia Sponsora.

*** Państwu Annie i Ryszardowi Sus – za pyszne i obfite obiady.

*** Państwu Teresie i Jerzemu Pokój – za zapewnienie miłego i ulgowego pobytu w Western City.

*** Redakcji tygodnika „Gość Niedzielny” – za medialne wsparcie wypoczynku naszych podopiecznych (nadmienię, że w bieżącym numerze pisma znajduje się obszerny materiał poświęcony zimowisku)

Dobrodziejów zimowiska jest dużo więcej. Z ich grona pragnę publicznie podkreślić i podziękować Kadrze: Paniom Janinie Frankowskiej, Bożenie Kołodziejczak, Jadwidze Nowak i Małgorzacie Milewskiej oraz dbającej o posiłki Pani Teresie Gizie. Dzięki Wam nasze dzieciaki mogły radośnie i bezpiecznie (oraz syto) spędzić 8 dni zimowiska w Ściegnach.

Mając nadzieję na dalszą współpracę pozdrawiam wszystkich Państwo kapłańskim

Szczęść Boże!!!

Ks. Janusz Barski

zim4zim5zim6zim7

4. W miniony czwartek obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Podczas uroczystej mszy św. sakrament namaszczenia przyjęło 35 osób.

5. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post – czas przygotowania na przeżycie Paschy. Trwa on od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej.

6. Najbliższa środa to Środa Popielcowa – dzień, w którym obowiązuje nas wstrzemięźliwość i post. Aby umożliwić osobom pracującym uczestnictwo w liturgii tego dnia, msza św. zostanie odprawiona o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.

7. W czwartek serdecznie zapraszam kandydatów do Bierzmowania – spotkanie rozpoczyna Msza św., po czym spotkanie.

8. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 16:30, zaś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę, po sumie parafialnej. Przypominam, że za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. W związku z nabożeństwem Drogi Krzyżowej ulega czasowo zmianie porządek funkcjonowania świetlicy parafialnej – w okresie Wielkiego Postu w piątki jest ona czynna w godz. 15:00-16:30.

9. W najbliższą sobotę zapraszam do przygotowania kościoła na Dzień Pański (na godz. 10:00) mieszkańców ul. Leśnej 42-44a.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o zbawiennej roli lekceważonych i zapomnianych umartwień oraz o obalaniu niektórych mitów dotyczących Kościoła. Dodatek legnicki dedykuję szczególnie Kadrze oraz uczestnikom zimowiska i ich Rodzinom – znajduje się tam obszerny materiał poświęcony wypoczynkowi naszych dzieci i młodzieży. W tygodniku „Niedziela” (z dodatkiem – albumem poświęconym naszemu Patronowi) znajdziemy materiał poświęcony aktualnej sytuacji polskiego czytelnictwa, twórczości Jacka Malczewskiego oraz refleksję nad naszym przeżywaniem czasu. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o odnowieniu ślubów zakonnych w Katedrze Legnickiej, Jubileuszu ks. Biskupa Józefa Pazdura oraz o obowiązku posiadania certyfikatu przez kamerzystów i fotografów na uroczystościach kościelnych.

**********************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”.

Jr 17, 5–8

Psalm responsoryjny

Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców,

lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie

i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie.

liście jego nie więdną,

a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren.

Co innego grzesznicy:

są jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,

a droga występnych zaginie.

Refren.

Ps 1,1–2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40(39), 5a)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

1 Kor 15, 12.16–20

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,

bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Łk 6, 23ab

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu.

A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Łk 6, 17. 20–26

Dodaj komentarz: