4 niedziela zwykła 31.01.2010 roku

zimowisko1. Przeżywamy 4 niedzielę zwykłą – jest to Światowy Dzień Trędowatych. Zachęcam do modlitwy w intencji Ks. Biskupa Marka Mendyka, obchodzącego dzisiaj 1 rocznicę święceń biskupich.

2. Sprawozdanie Rady Parafialnej z Niedzieli Parafialnej oraz ze zbiórki na pomoc dla ofiar tragedii w Haiti.

3. Dzisiaj w godzinach południowych rozpocznie się XV jubileuszowe zimowisko, którego bazą będzie gościnna od wielu lat Szkoła Podstawowa w Ściegnach koło Karpacza. Już teraz gorąco dziękuję instytucjom i osobom prywatnym, które wsparły wysiłki organizacyjne – proszę jednocześnie o dar modlitwy, aby ten czas był okazją dobrego, radosnego wypoczynku. Wyjazd grupy lubańskiej nastąpi około godz. 15:00 z placu przed piekarnią – Osoby źle znoszące podróż autokarem proszę o wcześniejsze zażycie leków. Przypomnienie o miękkim obuwiu.

4. Wspomnienia tygodnia:

*** wtorek (02.02) – Ofiarowanie Pańskie (święto)

*** piątek (05.02) – św. Agaty, dziewicy i męczennicy

*** sobota (06.02) – św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. Z racji wyjazdu zimowiskowego ulega zmianie porządek mszy św. w tym tygodniu: we wtorek, środę, czwartek i piątek – o godz. 18:00; w sobotę – o godz. 17:00. W przyszłą niedzielę natomiast msze św. zostaną odprawione o godz. 10:00 i 11:30 (nie będzie mszy o godz. 8:30). Licząc na zrozumienie przepraszam za związane z tym zamieszanie. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z Ks. Franciszkiem Molskim, proboszczem parafii w Zarębie.

6. Jutro na godz. 17:00 zapraszam wszystkich, mogących pomóc przy rozebraniu dekoracji świątecznej, w sobotę zaś – na godz. 10:00 – proszę o przygotowanie kościoła na Dzień Pański mieszkańców ul. Leśnej 36-41.

7. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych o godz. 17:00. Odwiedziny u chorych odbędą się (z racji zimowiska) w przyszła sobotę (13.02) od godz. 9:00.

8.Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o rozkwicie życia zakonnego w Polsce oraz o aktualnym stanie prywatnych usług medycznych. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy materiał poświęcony odwiedzinom papieża Benedykta XVI w rzymskiej synagodze, aktualnej sytuacji procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II i powołaniu (z racji obchodzonego 2 lutego) Dnia Życia Konsekrowanego. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o kolędowaniu przedstawicieli Caritas w Czechach, o legnickiej akcji „Uśmiech pod choinkę” oraz o stanie prac I Synodu Diecezji Legnickiej.

***************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Jeremiasza

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.

Jr 1,4–5.17–19

Psalm Responsoryjny

Refren: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,

niech wstydu nie zaznam na wieki.

Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,

nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie.

Refren

Bądź dla mnie skałą schronienia

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Refren

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,

Panie, Tobie ufam od młodości.

Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,

od łona matki moim opiekunem.

Refren

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość

i przez cały dzień Twoją pomoc.

Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości

i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Refren.

Ps 71,1–2.3–4a.5–6ab.15ab i 17

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

1 Kor 12,31–13,13

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Łk 4,18

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Łk 4,21–30

Dodaj komentarz: