3 niedziela zwykła 24.01.2010 roku

1. Przeżywamy 3 niedzielę zwykłą.ZF014

2. Sprawozdanie Rady Parafialnej z Niedzieli Parafialnej… Jeszcze raz gorąco dziękuję za zaangażowanie w liturgię tego dnia.

3. Zgodnie z apelem Biskupa Legnickiego, dzisiaj zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Haiti.

4. Także dzisiaj, po sumie parafialnej, odbędzie Się spotkanie części Kadry Opiekunów z Rodzicami uczestników zimowiska ŚCIEGNY’2010. Gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych.

5. Wspomnienia tygodnia:

*** poniedziałek (25.01) – nawrócenie św. Pawła Apostoła (święto)

*** wtorek (26.01) – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

*** środa (27.01) – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

*** czwartek (28.01) – św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

6. W minionym tygodniu zakończyła się wizyta duszpasterska A.D.2010. Wszystkim Państwu gorąco dziękuję za życzliwe i ciepłe spotkania. Dziękuję także za dzielenie się spostrzeżeniami, które pomogą podnieść poziom funkcjonowania parafii. Od wtorku wracamy do stałego porządku liturgicznego.

7. Z racji konieczności przewiezienia rzeczy na zimowisko w najbliższą sobotę nie będzie mszy św.

8. W przyszła niedzielę Ks. Biskup Marek Mendyk będzie przeżywał 1 rocznicę święceń biskupich. Zachęcam do pamięci modlitewnej o Jubilacie.

9. Także w przyszła niedzielę rozpoczyna się kolejne, już XV zimowisko ŚCIEGNY’2010. Gorąco proszę o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży, która weźmie w nim udział oraz Opiekunów (pełniących swoje funkcje na zasadach wolontariatu).

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Gościa Niedzielnego” przeczytamy m.in. o tragedii w Haiti, o kontrowersjach i nieporozumieniach wokół kanonicznych procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz o miejscach, gdzie wciąż giną chrześcijanie. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy materiał poświęcony przeżywaniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, refleksję nad istotą Islamu oraz relację z przebiegu XVI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie-Syberce. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o pobycie w Legnicy Małych Sióstr Jezusa, o legnickich obchodach uroczystości Objawienia Pańskiego oraz o zmianie programu przygotowań do bierzmowania.

kosciol3

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Nehemiasza

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, któ¬rzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga; a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: „Amen! Amen!”. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

Ne 8,1–4a.5-6.8–10

Psalm Responsoryjny

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce,

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Refren

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Niech znajdą uznanie przed Tobą słowa ust moich i myśli mego serca,

Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Refren

Ps 19(18),8–9.10 i 15 (por. J 6, 63b)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

1 Kor 12,12–30

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Łk 4,18

Ewangelia

Początek Ewangelii według świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Łk 1,1–4; 4,14–21

Dodaj komentarz: