Niedziela Chrztu Pańskiego 10.01.2010 roku

chrzest11. Przeżywamy dzisiaj niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą okres Narodzenia Pańskiego. Z tej racji dzisiaj kończymy śpiew kolęd.

2. Dzisiaj o godz. 14:30 odbędzie się w Gimnazjum nr 1 spotkanie opłatkowe wszystkich grup naszej parafii. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby do nich należące.

3. W najbliższą sobotę zapraszam po Mszy św. (ok. godz. 11:00) mieszkańców ul. Leśnej 27-35 do przygotowania kościoła na Dzień Pański.

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. Trwa wizyta duszpasterska A.D. 2010. Porządek kolędy w tym tygodniu:

+++ Wtorek — 12.01.2010 r. (15:30) — ul. Leśna 42-44c

+++ Środa — 13.01.2010 (15:30) — ul. Leśna 44d-51f

+++ Czwartek — 14.01.2010 r. (15:30) — ul. Leśna 57-52 (od końca)

+++ Piątek — 15.01.2010 r. (15:30) — ul. Bema, ul. Prusa

+++ Sobota — 16.01.2010 r. (14:00) — ul. Kościuszki 7-19

5. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. W tym czasie msze św. w tygodniu (za wyjątkiem uroczystości i świąt) o godz. 8:00, w sobotę – o godz. 10:00. Wizyta ma charakter religijny – będę wdzięczny za wyłączenie na ten czas odbiorników RTV oraz przygotowanie Pisma św. i zapalonej świecy. Uczniów proszę o przygotowanie zeszytów.

6. W zakrystii można otrzymać materiały dotyczące zimowiska, które odbędzie się w dniach 31.01-07.02.2010 roku. Są także umieszczone na stronie parafialnej. Na stronie parafialnej został umieszczony program zimowiska.

7. Przyszła niedziela to Niedziela Parafialna.

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W aktualnym numerze „Gościa Niedzielnego” (z załączonymi śpiewami gregoriańskimi na płycie) przeczytamy o potędze chorału gregoriańskiego, o papieskiej ochronie oraz stosunku i postawie papieża Piusa XII wobec hitleryzmu. W tygodniku „Niedziela” znajdziemy materiał poświęcony odwiedzinom duszpasterskim, prezentację Arki Noego i zachętę do pomocy Kościołowi na Wschodzie. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy o spotkaniu biskupów legnickich z prezbiterami, o 3 Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym i o obchodach 90-lecia PCK w Polsce.

Dzielimy_sie_miloscia

***************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

Iz 42,1–4.6–7

Psalm responsoryjny

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.

Oddajcie chwałę Jego imieniu,

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren

Ponad wodami głos Pański,

Pan ponad wód bezmiarem!

Głos Pana potężny,

głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren

Zagrzmiał Bóg majestatu:

a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.

Pan zasiadł nad potopem,

Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren

Ps 29 (28) 1–2,3ac–4,3b i 9b–10 (R.: llb)

Drugie czytanie

z Księgi Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

Dz 10,34–38

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Por. Mk 9, 6

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

Łk 3,15–16.21–22

Dodaj komentarz: