2 niedziela po Narodzeniu Pańskim 03.01.2010 roku

szopka1. Przeżywamy dzisiaj 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Wszystkim Parafianom życzę w Nowym Roku 2010 obfitości Bożego błogosławieństwa oraz licznych owoców współpracy z Jego Łaską. Niech to będzie dla Państwa dobry rok – na każdej płaszczyźnie jego przeżywania.

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10:00 grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3, pod opieką ks. Andrzeja Łuczyńskiego, przedstawią tegoroczne Jasełka. Księdzu Andrzejowi gorąco dziękuję za zrozumienie dla podtrzymywania tradycji współpracy z naszą parafią. Po sumie parafialnej natomiast zmiana tajemnic różańcowych.

4. Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

*** środa (06.01) – Objawienie Pańskie, uroczystość

*** niedziela (10.01) – Niedziela Chrztu Pańskiego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

5. Trwa wizyta duszpasterska A.D. 2010. Porządek kolędy w tym tygodniu:

— Poniedziałek — 04.01.2010 r. (15:30) — Aleja Niepodległości 9-27 (od końca)

— Wtorek — 05.01.2010 r. (15:30) — Aleja Niepodległości 1-9 (od końca)

— Środa — 06.01.2010 (15:30) — ul. Leśna 10-15c (z przerwą na mszę)

— Czwartek — 07.01.2010 r. (15:30) — ul. Leśna 16-25 a

— Piątek — 08.01.2010 r. (15:30) — ul. Leśna 26-36

— Sobota — 09.01.2010 r. (14:00) — ul. Leśna 37-41

6. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. W tym czasie msze św. w tygodniu (za wyjątkiem uroczystości i świąt) o godz. 8:00, w sobotę – o godz. 10:00. Wizyta ma charakter religijny – będę wdzięczny za wyłączenie na ten czas odbiorników RTV oraz przygotowanie Pisma św. i zapalonej świecy. Uczniów proszę o przygotowanie zeszytów.

6a. W Najbliższą środę obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Z tej okazji msza św. o godz. 18:00.

7. W zakrystii można otrzymać materiały dotyczące zimowiska, które odbędzie się w dniach 31.01-07.02.2010 roku. Są także umieszczone na stronie parafialnej.

8. Młodzież, która przyjęła w ubiegłym roku sakrament bierzmowania proszę o odebranie zdjęć – sporo zostało jeszcze w zakrystii.

9. Serdecznie witam mieszkańców ulic włączonych w minionym roku do naszej parafii i zapraszam do czynnego włączenia się w życie naszej wspólnoty. W miesiąca lutym odbędzie się otwarte zebranie Rady Parafialnej, na które serdecznie zapraszam osoby, które chciałyby się włączyć w działalność tej grupy.

10. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie opłatkowe wszystkich grup naszej parafii. Serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

*****************************************************

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie

z Księgi Syracydesa

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą: Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: »W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo«. Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Syr 24,1–2.8–12

Psalm Responsoryjny

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

Chwal, Jerozolimo, Pana,

Wysławiaj twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich

i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren

Zapewnia pokój twoim granicom

I wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi

I szybko mknie Jego słowo.

Refren

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów.

Nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren.

Ps 147,12–13.14–15.19–20 (R.: J 1,14)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Ef 1,3–6.15–18

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ogłoszony narodom,

znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Słowa Ewangelii według św. Jana

Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w sło¬wach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jedno¬rodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

J 1,1–18

Dodaj komentarz: