Obraz Parafii A.D.2009

SPRAWOZDANIE Z ŻYCIA RELIGIJNEGO

I FUNKCJONOWANIA PARAFII W ROKU 2009

Sylwester 2009


kosciol1Dobiegający końca rok kalendarzowy 2009 – czas trwania I Synodu Diecezji Legnickiej, rozpoczęty nominowaniem Ks. Marka Mendyka na Legnickiego Biskupa Pomocniczego, zakończony zaś wizytacją pasterską Biskupa Legnickiego, Ks. Stefana Cichego i powiększeniem terenu naszej parafii – był okresem realizacji kilku ważnych inwestycji i organizacji wielu wydarzeń.

Życie religijne i sakramentalne w naszej Parafii w kończącym się roku przedstawia się następująco:

**** nasza parafia liczy obecnie około 2000 mieszkańców;

**** w niedzielnej Eucharystii (według danych z 2-miesięcznych obserwacji) uczestniczy około 22% Parafian (spadek o 5% w stosunku do roku 2008); z tej grupy około 35% wiernych przyjmuje regularnie komunię św. [spadek o 4%] (w tym roku rozdano około 11 500 Komunii – w ubiegłym blisko 13 000);

**** sakramentu Chrztu udzielono 10 dzieciom;

**** związek małżeński zawarły 4 pary;

**** do wieczności odeszło 13 parafian – dane obejmują pogrzeby wpisane w księgę zmarłych;

**** w uroczystości I Komunii św. wzięła udział 13-osobowa grupa dzieci;

**** Sakrament Bierzmowania przyjęła 29-osobowa grupa Młodzieży;

**** grupa osób odwiedzanych z Najświętszym Sakramentem w każdą I sobotę miesiąca liczy obecnie 9 osób – przy czym dojdą do tej liczby osoby z ulic przyłączonych;

**** w okresie od 01.01.2009 roku sakramentu namaszczenia chorych i wiatyku udzielono 13 osobom;

**** nie zmienił się zasadniczo skład parafialnej grupy Rycerstwa Niepokalanej, liczącej obecnie 42 osoby;

**** druga parafialna grupa formacyjna – Żywy Różaniec – gromadzi na dzień dzisiejszy 44 osoby;kosciol2

**** parafialna grupa Liturgicznej Służby Ołtarza zwiększyła się o 4 osoby; po zakończeniu wakacji staż kandydata rozpoczęli: Jakub Ociesa, Adrian Czerwiński, Konrad Rzeszuto i Szymon Krawczyk. 25.12 Jakub i Adrian zostali promowani do stopnia ministranta ołtarza; promocja Konrada i Szymona planowana jest na maj – na dzień dzisiejszy grupa LSO liczy więc 10 osób. W połowie grudnia grupa wzbogaciła się o kolejnego lektora – lektorem został mianowany Kamil Kwieciński. W październiku, podczas kolejnych wyborów, został utrzymany dotychczasowy zarząd grupy w składzie: szef ministrantów – Jarosław Nocuń, zastępca – Kamil Kwieciński;

**** istniejąca od ponad roku Schola parafialna liczy obecnie 13 osób (w tym 2 gitarzystki: Natalię i Olę) – do grupy dołączyła Ola Trzewik, którą serdecznie witam i życzę radości ze wspólnego śpiewu;

**** w tym roku funkcję Kościelnych pełniło dwóch Panów: Zbigniew Kwieciński i Jan Piskozub; o wygląd ołtarza dbały w tym roku Panie: Kazimiera Hałajko, Małgorzata Kleszczyńska i Krystyna Zakrzewska; o dekoracje w czasie świąt i okazjonalnych uroczystości zatroszczyły się w tym okresie Panie: Małgorzata Milewska, Beata Kwiecińska i Paulina Kołodziejczak. Stała grupa mieszkańców poszczególnych ulic dbała w tym roku o czystość naszej świątyni.

**** powołany do życia w marcu br. Parafialny Zespół Synodalny liczy obecnie 8 osób – spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca;

**** zaprzysiężona w październiku 2008 roku Rada Parafialna składa się z 26 osób;

kosciol3**** od końca października funkcję organisty w parafii podjął Pan Krzysztof Adasik;

**** stałe spotkania dwóch grup formacyjnych naszej Parafii: Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej odbywają się w każdą I sobotę miesiąca podczas Eucharystii ze zmianą tajemnic różańcowych; w spotkaniach tych bierze także udział Parafialny Zespół Synodalny;

**** przez cały rok trwały regularne spotkania przygotowujące: do Sakramentu Bierzmowania (I i III środa miesiąca) oraz do I Komunii św. (I niedziela miesiąca);

**** tegoroczny porządek liturgii w naszej Parafii obejmował szereg nabożeństw, sprawowanych o godz. 16:30: Nowenna do MB Nieustającej Pomocy (środa), nabożeństwa różańcowe i wypominkowe, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale oraz Msza św. roratnia o godz. 17:00 – podczas tych spotkań liturgicznych dało się zauważyć zwiększenie frekwencji uczestników.

**** w roku 2009 przeżyliśmy 2 serie rekolekcji: wielkopostne (29.03-01.04.2009 r.) – prowadzone przez ks. Macieja Szymańskiego i adwentowe (07-09.12.2009 r.) – których prowadzenia podjął się ks. Kamil Bulanda;

**** wielkim wydarzeniem czasu sprawozdawczego stała się wizytacja pasterska, którą przeprowadził Biskup Legnicki, Ks. Stefan Cichy w dniu 15.11.2009 r. Tak przygotowania, jak i samo przeżycie spotkania z Biskupem Ordynariuszem stały się okazją do wielkiej integracji naszego środowiska i świadectwem kreatywności i wspólnotowości naszej parafii;

**** dużym wydarzeniem kończącego się roku był też odpust parafialny, połączony z organizacją II Festynu Parafialnego, który okazał się wielkim sukcesem;

**** nie zabrakło także inicjatyw skierowanych w stronę dzieci i młodzieży – dużym zainteresowaniem cieszyło się zimowisko, czerwcowy Festyn Dziecięcy, sierpniowy wyjazd 10-osobowej grupy naszych parafian na kolonie letnie i uroczystość św. Mikołaja;

**** otwarta w listopadzie 2008 roku świetlica dziennego pobytu dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II, gromadzi obecnie 6-osobową grupę dzieci i młodzieży, którymi opiekują się 4 osoby pełniące (jako wolontariusze) funkcje Opiekunów. Dużym sukcesem świetlicy był marcowy Kiermasz Wielkanocny i grudniowy Kiermasz Świąteczny, które stały się okazją prezentacji kreatywności i możliwości twórczych naszych najmłodszych oraz zebrania funduszów na funkcjonowanie świetlicy w przyszłym roku;

kosciol4

Rok 2009 obfitował także w wiele inwestycji i wydarzeń o charakterze administracyjno-gospodarczym. Zostały one omówione w skierowanych do Parafian liście, załączonym do roznoszonych opłatków – wspomnę tylko najważniejsze:

— budowa groty NMP w pobliżu kościoła;

— adaptacja jednego z trawników na boisko piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży;

— adaptacja jednej z piwnic na zimową salę sportu;

— dalszy ciąg prac pielęgnacyjnych terenu wokół kościoła.

bn

Powyższe sprawozdanie obejmuje całokształt życia religijnego i funkcjonowania naszej Parafii w kończącym się roku 2009. Z pewnością spraw wartych podkreślenia było więcej – wybrałem te najważniejsze. Te i inne nie zostałyby jednak zrealizowane, gdyby nie Wasza życzliwość, zrozumienie i pomoc – modlitewna, materialna oraz ta, w postaci „pracy rąk”. Pragnę za nie Wam wszystkim gorąco podziękować i podkreślić moją wdzięczność za wszelkie „okruchy serca”, których w ciągu tego roku doznałem bardzo wiele. Chcę ją wyrazić pamięcią i modlitwą, o której zapewniam.

Jeszcze raz WSZYSTKIM ZA WSZELKIE DOBRO składam kapłańskie „Bóg zapłać”.

ks. Janusz Barski – proboszcz

Dodaj komentarz: