LIST DO PARAFIAN 2009

Lubań-Księginki, Boże Narodzenie 2009 r.

475s

parafia 2009

Drodzy Parafianie !!!

Przed nami kolejne Święta – te najcieplejsze, najradośniejsze, w naszej polskiej tradycji najbardziej rodzinne. Pragnę wraz z Wami zasiąść przy wigilijnym stole, podzielić się z Wami symbolem miłości Boga – opłatkiem, skierować w Waszą stronę najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, aby ten zbliżający się świąteczny czas został przeżyty w atmosferze zrozumienia, miłości, pojednania i dobroci – pragnę w niej uczestniczyć poprzez dar kapłańskiej modlitwy, którą pragnę objąć całą naszą Wspólnotę Parafialną.

Tradycją przygotowań do czasu Świąt stało się podsumowanie kolejnego, przeżytego wspólnotowo, roku. Podobnie jak w latach minionych pragnę je rozpocząć płynącym z serca kapłańskim podziękowaniem za atmosferę, zrozumienie, życzliwość i wielką pomoc – tak modlitewną, jak i materialną – okazywaną przez Was w minionym czasie. Rok 2009 obfitował bowiem w wydarzenia integrujące nasze środowisko – tak na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej. Początek roku stał się okazją przeżycia ważnego wydarzenia Diecezji Legnickiej – święceń biskupich Ks. Marka Mendyka (29.01.09), zaś jego końcówka dała szansę spojrzenia na 5-letni dorobek naszej wspólnoty podczas przeprowadzonej przez Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego wizytacji pasterskiej (15.11.09). Oba te wydarzenia, a także całokształt rocznej pracy zaowocowały wieloma dziełami i inicjatywami, które zdecydowanie poprawiły jakość funkcjonowania parafii na płaszczyźnie modlitewnej, formacyjnej i gospodarczej. Wpłynęły one także na powiększenie naszej wspólnoty – mocą dekretu reorganizacyjnego z dnia 19.12.2009 roku, nasza wspólnota została powiększona o blisko 800 osób.

Korzystając z okazji pragnę także poinformować Was w ten sposób, listem proboszcza do swoich Parafian, o bieżącym stanie naszej parafii. Chciałbym także krótko podkreślić najbardziej istotne inwestycje i wydarzenia kończącego się roku 2009.

Było ich niemało – w każdym z nich uczestniczyliście: duchowo i materialnie. Pragnę skierować moje kapłańskie „Bóg zapłać” grupie szczególnie aktywnych Parafian, bez których fachowości i pomocy niewiele z wymienionych niżej prac ujrzało by „światło dzienne”. Panie i Panowie! Dziękuję za poświęcony naszej wspólnocie czas i wysiłek – dzięki Wam zewnętrzne warunki przebywania i modlitwy w naszej świątyni oraz wygląd jej otoczenia uległy zdecydowanej poprawie.

Kończący się rok 2009 był czasem aktywnego i kreatywnego działania naszych grup formacyjno-modlitewnych:

**** ŻYWY RÓŻANIEC i RYCERSTWO NIEPOKALANEJ – obie (związane z parafią od samego początku jej istnienia) grupy wpisały się w najnowszą historię naszej wspólnoty aktywną i zaangażowaną działalnością, związaną z różnymi aspektami funkcjonowania parafii. Tradycją tego roku stały się comiesięczne spotkania formacyjne w I soboty miesiąca, związane ze zmianą tajemnic różańcowych i uroczystą Eucharystią w intencji jej członków – których liczba wzrosła o kilka osób. Dzięki ich zaangażowaniu udało się przeprowadzić: spotkanie opłatkowe wszystkich grup naszej parafii (04.01.2009); plenerowe spotkanie wielkanocne (04.2009); II Festyn Dziecięcy, przeżywany pod hasłem „O uśmiech dziecka” (07.06.2009); poprowadzoną nową trasą procesję Bożego Ciała (11.06.2009) i całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu (18.06). Członkinie obu grup stanowiły „ciało doradcze” przy zakupie figur do „dzieła tego czasu” – Groty NMP (06.2009) oraz gros uczestników prac przy uporządkowaniu terenu za cmentarzem przykościelnym (07.2009) i przygotowaniu terenu posesji na wizytację pasterską (14.11.2009). Bez czynnego udziału grup zdecydowanie skromniejszą byłaby oprawa tegorocznej uroczystości odpustowej (16.08.2009), połączonej z II Festynem Parafialnym oraz przeżycie „Dnia Dobroci” (06.12.2009) – które wpisały się już w roczny terminarz uroczystości parafialnych. Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej reprezentowała godnie parafię podczas regionalnego spotkania wspólnot MI w Lwówku Śląskim (05.09.2009).

lit02lit03lit04lit05

**** RADA PARAFIALNA – istniejąc od niecałego roku, wzięła czynny udział w przeprowadzeniu wielu parafialnych inicjatyw. Przede wszystkim zadbała w tym czasie o właściwy przebieg i informację dotyczącą Niedzieli Parafialnej. Podjęła decyzje akceptujące budowę groty, plenerowego miejsca spotkań naszych grup, zakupu figur i obrazów do kościoła, zatrudnienia Organisty oraz częściowego wsparcia akcji mikołajowej. Wzięła także czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wizytacji pasterskiej (15.11.2009).

synod

**** PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY – biorąc udział w pierwszosobotnich spotkaniach starał się zapoznać z propozycjami i wnioskami dotyczącymi pełnego przeżycia liturgii i podjęcia odpowiedzialności za stan świątyni. Centrum przeżycia roku przez wspólnotę stało się dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Synodalnych z Ks. Biskupem Stefanem Cichym (26.03.2009) oraz wizytacja, podczas której zostało przedstawione roczne pokłosie pracy zespołu.

lit41LSO1LSO2lit58

**** LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA – w bieżącym roku został zatrzymany niepokojący trend zmniejszania się grupy naszych „kardynałów”. Dzięki inicjatywie Zarządu skład Parafialnego Koła LSO powiększył się o 4-osobową grupę kandydatów: Jakuba Ociesę, Adriana Czerwińskiego, Konrada Rzeszuto i Szymona Krawczyka – dwójka z nich: Jakub Ociesa i Adrian Czerwiński, została pomowana na ministrantów podczas Mszy św. 25.12.2009 roku. Ponadto w grudniu tego roku przyjął święcenia lektorskie wiceszef ministrantów, Kamil Kwieciński – uroczystość odbyła się w parafii NSPJ i św. Jakuba w Lubaniu. LSO brała czynny udział w obchodach najważniejszych świąt i uroczystości roku kościelnego – dbając o wysoki poziom służby ołtarza. Angażowała się także w przygotowania i przeprowadzenie uroczystości i inicjatyw, takich jak: spotkanie wigilijne (04.01.2009) i wielkanocne (IV.2009); zimowisko (18-25.01.2009); budowa groty NMP (IV-V.2009); uroczyste zakończenie roku pracy (21.06.2009); kolonia letnia w Świnoujściu (01-14.08.2009); „Refleksja Listopadowa” (01.11.2009) i „Różaniec za Ojczyznę” (11.11.2009). Nasi ministranci zaznaczyli swoją obecność również na płaszczyźnie sportowej, osiągając wysoki poziom gry na parafialnym boisku piłki siatkowej – reprezentowali także parafię podczas czerwcowego diecezjalnego spotkania LSO w Krzeszowie. Ostatnim akcentem tegorocznej pracy grupy LSO stało się zaangażowanie w przygotowanie zimowej sali sportowej na plebanii.

lit11schola1lit16lit46lit59

**** PARAFIALNA SCHOLA EDEN – nasze „gwiazdy” aktywnie przeżyły ten rok, stając się nieodłącznym elementem życia parafii. Rok 2009 zapisał się w życiu i działaniu grupy przyjęciem oficjalnej nazwy EDEN, muzyczną oprawą uroczystości I Komunii św. (31.05.2009) i Rocznicy (07.06.2009); zadbaniem o wysoki poziom muzyki podczas wizytacyjnego spotkania z Ks. Biskupem; udziałem w zimowisku (18-25.01.2009) i w kilku górskich „przechadzkach”. Schola wzięła czynny udział w przeprowadzeniu kilku nabożeństw (w tym Drogi Krzyżowej, nabożeństw różańcowych’ „Refleksji Listopadowej” i „Różańca za Ojczyznę”), a także w zorganizowanej przy pomocy Caritas kolonii letniej w Świnoujściu. Schola podjęła się w tym roku niełatwego zadania reprezentacji naszej parafii na VI Lubańskim Sacro Songu (18.04.2009), zajmując I miejsce. Część składu Scholi wzięła też aktywny udział w letnich rozgrywkach sportowych i przeprowadzeniu Festynu Dziecięcego (07.06.2009).

lit53

**** ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DZIECI I MŁODZIEŻY IM. JANA PAWŁA II – prowadzona przez grupę wolontariuszek od samego początku była miejscem nie tylko odpoczynku naszych najmłodszych, ale także wielu inicjatyw rozwijających ich kreatywność i odpowiedzialność. O pomysłowości dzieci świadczyły dwa kiermasze świąteczne – w tym jeden w okresie sprawozdawczym (29.03.09), zaś o otwartych na „odruchy miłości” sercach – program dla Mam, przedstawiony z okazji Dnia Matki (26.05.2009). Wychowankowie świetlicy aktywnie uczestniczyli w życiu parafialnym dekorując kościół na różne okazje, zbierając kwiaty na procesję Bożego Ciała, uczestnicząc w organizacji festynów dziecięcych i parafialnych. Dzieci uczestniczyły także w obchodach Dnia Papieskiego i przeprowadzeniu listopadowego misterium„Refleksja Listopadowa”. Zaopiekowały się również porzuconymi grobami na terenie parafialnego cmentarza.

swietl1swietl2swietl3swietl4

**** Rok 2009 zaowocował podjęciem ożywionej współpracy z miejscowymi szkołami i organizacjami. Otwartość i życzliwość wikariusza parafii Świętej Trójcy, ks. Andrzeja Łuczyńskiego dała możność przeżycia pięknych jasełek (04.01.2009) i misterium przygotowanego przez KSM; młodzież Gimnazjum nr 1 wzięła czynny udział w przeprowadzeniu misterium z okazji 4 rocznicy śmierci Jana Pawła II (02.04.2009), IX Dnia Papieskiego (11.10.2009), „Refleksji Listopadowej” i „Różańca za Ojczyznę”. Zrozumienie i życzliwość instytucji i zakładów pracy zaowocowała organizacją zimowiska (w którym wzięła udział 18-osobowa grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii), II Festynu Dziecięcego (07.06.2009), II Festynu Parafialnego (16.08.2009) i uroczystości mikołajowej (06.12.2009). Współpraca z Urzędem Miasta Lubań i Legnicką Caritas dała możność zorganizowania letniego wypoczynku dla 10 dzieci z naszej parafii (01-14.08.2009). Zrozumienie i życzliwość miejscowej Łużyckiej Kopalni Bazaltu KSIĘGINKI (połączone z ofiarnością Parafian) umożliwiły zadbanie o ciepły klimat pobytu i modlitwy w naszej świątyni w okresie zimowym.

jas01jas02jas03wlp1wlp2

**** Ważnym wydarzeniem każdej wspólnoty parafialnej są rekolekcje – dla nas rok 2009 obfitował w rekolekcje wielkopostne pięknie przeprowadzone przez Ks. Macieja Szymanowskiego oraz „adwentowe zamyślenie”, któremu przewodniczył Ks. Kamil Bulanda.

r002r003r004r012

**** Chociaż nasza parafia nie doczekała się powołań kapłańskich, mieliśmy w tym roku okazję uczestniczyć we Mszy św. Prymicyjnej, którą odprawił w kościele parafialnym (pochodzący z parafii Świętej Trójcy) Ks. Paweł Sajdutko (17.06.2009), który przyjął także zaproszenie na tegoroczny odpust, wygłaszając podczas sumy odpustowej piękną homilię.

**** Wielką bolączką naszej parafii był brak stałego Organisty. Od października 2009 roku funkcję tę podjął pan Krzysztof Adasik.

**** Wreszcie tygodnie jesieni zaowocowały podjęciem ostatniej tegorocznej inicjatywy – adaptacji jednej z piwnic na zimową salkę sportową. Propozycja nabrała „rumieńców” dzięki wielkiemu zaangażowaniu tak osób dorosłych, jak i samej Młodzieży. Ufam, że – podobnie jak boisko piłki siatkowej – stanie się ona jeszcze jednym elementem integrującym ludzi młodych w codzienności życia parafii.

—- Podsumowując kończący się rok 2009 warto także zerknąć na zaplanowane w przyszłym roku wydarzenia parafialne: kolejne (już XV) zimowisko (31.01-07.02.2010 r.); I Komunia święta (30.05.2010 r., godz. 11:00); Boże Ciało (03.06.2010 r.); III Festyn Dziecięcy (05.06.2010 r.). Rocznica I Komunii św. (06.06.2010 r., godz. 10:00) i Odpust parafialny (08.08.2010 r., godz. 13:00). Pozostałe terminy ważnych wydarzeń będą podawane sukcesywnie w ogłoszeniach duszpasterskich.

—- Kończąc pragnę przypomnieć o stałych terminach nabożeństw i spotkań w naszej Parafii:

** Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – każda środa, godz. 16:45.

** Wszystkie nabożeństwa okresowe – godz. 16:30.

** Roraty – godz. 17:00.

** Spowiedź I-piątkowa – I piątek miesiąca od godz. 16:00.

** Zmiana tajemnic Żywego Różańca i spotkanie w świetlicy parafialnej grup: Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej i Parafialnego Zespołu Synodalnego – I sobota miesiąca.

** Spotkanie kandydatów do Bierzmowania – I i III czwartek miesiąca (rozpoczynamy zaraz po feriach zimowych).

** Spotkania Scholi Parafialnej – każda sobota, godz. 12:00.

** Spotkania formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza – każda sobota, po Mszy św.

** Spotkania Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 11:30 (począwszy od stycznia).

** Msza św. w okresie kolędowym w dni powszednie – godz. 8:00. Msze św. niedzielne bez zmian.

** Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) – od poniedziałku do piątku o godz. 15:30; w soboty o godz. 14:00. Dzień wcześniej ministranci przypomną Państwu o terminie kolędy w Waszych domach.

** Kancelaria parafialna czynna jest w każdą środę w godz. 16:00-16:30 (proszę uwzględnić nabożeństwa okresowe) oraz sobotę w godz. 10:00-11:00 (za wyjątkiem I soboty miesiąca). Sprawy losowe (pogrzeb, namaszczenie chorych) można zgłaszać codziennie – zachęcam do korzystania z możliwości kontaktu telefonicznego [+48792631126].

** Odwiedziny z Najświętszym Sakramentem u Chorych – każda I sobota miesiąca od godz. 8:30.

** Sprzątanie kościoła – 1 i 3 sobota miesiąca.

** Kolekta w każdą 3 niedzielę miesiąca (tzw. „niedziela parafialna”) przeznaczona jest na finansowe wsparcie inicjatyw gospodarczych w naszej parafii.

Inwestycje, o których pozwoliłem sobie Państwo poinformować nie byłyby możliwe do spełnienia bez Waszego, Drodzy, zrozumienia i ofiarności. Mimo wzrastającego ubożenia wielu grup społecznych i zawodowych doznaję z Waszej strony wielkiej ofiarności. To wzmacnia siły i motywuje do dalszej aktywnej posługi w naszej wspólnocie. Dziękując za wszelkie przejawy zrozumienia i ofiarności pozdrawiam kapłańskim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!!

Proboszcz

Ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: