Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 27.12.2009 roku

parafia41. Przeżywamy dzisiaj niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. W szczególny sposób otaczamy dzisiaj naszą modlitwą wszystkie rodziny naszej parafii, prosząc o obfitość łask Nowonarodzonego dla tych „domowych kościołów”. Podczas mszy św. będzie okazja do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Życzę, aby wspomnienie chwili zawarcia związku małżeńskiego stał się okazją do odświeżenia postawy miłości, nadającej wartość przeżywanej wspólnie codzienności.

2. Składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Parafianom za liczny i godny udział w liturgii świątecznych dni. Dziękuję także za wszystkie świąteczne wyrazy pamięci i życzliwości, których wiele otrzymałem.

3. Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

– poniedziałek (28.12) – św. Młodzianków, męczenników

– piątek (01.01) – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

– sobota (02.01) – świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA – PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA

I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,

WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

4. Dzisiaj rozpoczynamy wizytę duszpasterską A.D. 2010. Porządek kolędy w tym tygodniu:

*** Niedziela — 27.12.2009 r. (15:00) — ul. Lipowa, ul. Skalnicza

*** Poniedziałek — 28.12.2009 r. (15:30) — ul. Stawowa 1-10 (bez nr 6)

*** Wtorek — 29.12.2009 r. (15:30) — ul. Stawowa 11-17 (+ nr 6)

*** Środa — 30.10.2009 r. (15:30) — ul. Krótka

*** Sobota — 02.01.2010 r. (14:00) — ul. Fortowa, ul. Rzeczna, ul. Żołnierska; ul. Groblowa

5. Wizyta duszpasterska rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godz. 15:30, w soboty – o godz. 14:00. W tym czasie msze św. w tygodniu (za wyjątkiem uroczystości i świąt) o godz. 8:00. Wizyta ma charakter religijny – będę wdzięczny za wyłączenie na ten czas odbiorników RTV oraz przygotowanie Pisma św. i zapalonej świecy. Uczniów proszę o przygotowanie zeszytów.

6. W tym tygodniu kończymy rok kalendarzowy 2009. Serdecznie zapraszam w czwartek na Mszę św. o godz. 17:00 podczas której przedstawię sprawozdanie z życia parafii w roku 2009. Po mszy nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne.

7. W piątek (01.01.2010 r.) uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze św. w porządku: godz. 10:00 i 11:30. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kaplicy hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok.

8. W sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem.

9. Z racji kolędy styczniowa zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w niedzielę (03.01) po sumie parafialnej.

10. W zakrystii można otrzymać materiały dotyczące zimowiska, które odbędzie się w dniach 31.01-07.02.2010 roku. Są także umieszczone na stronie parafialnej.

11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o osobistym odkrywaniu Betlejem i jego cudu, o rodzinie jako „furtce dla Bożej łaski” oraz o historii urzędu Prymasa Polski. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy m.in. obszerny materiał poświęcony różnym aspektom przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego oraz refleksję nad tajemnicą „Słowa, które stało się Ciałem”. W „Niedzieli Legnickiej” można przeczytać o obchodach uroczystości św. Mikołaja w naszej parafii, o obłóczynach w legnickim WSD. Znajdziemy tam także kalendarz ścienny na rok 2010.

parafia3

Czytania mszalne

Czytanie z Księgi Syracydesa (Syr 3, 2-6. 12-14)

Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

Oto słowo Boże.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 12-21)

Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

Oto słowo Boże.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 41-52)

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś Nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: